Teknik

Teknisk tegner

Hvad laver en teknisk tegner?

En teknisk tegner kaldes også en teknisk designer. I nogle forbindelser, ofte afhængigt af erfaring eller ansættelsestid, kaldes den tekniske tegner også for en teknisk assistent.

Det er ikke længere meget af tegnearbejdet, der foregår i hånden. I dag foregår det meste tegnearbejde i avancerede tegneprogrammer og software, der specifikt er udviklet til konstruktionstegninger. Man kan arbejde som teknisk tegner mange forskellige steder, og ens arbejdsopgaver kan også variere deraf. I mange tilfælde er det dog vigtigt, at man har viden om produktionsprocessen, om de materialer som virksomheden eller håndværkerne arbejder med, og om matematik, regning og den økonomi der hører med til bygningskonstruktion. Derudover kan det være en fordel, hvis man har viden om salg og markedsføring. Når man arbejder som teknisk tegner, har man en del menneskelig kontakt. Man er ofte den, der sørger for at skabe et realistisk billede af en kundes drømme - lidt ligesom en arkitekt - og sørger for, at det bliver formidlet på en måde, hvor de der skal udføre arbejdet, forstår det.

Tekniske tegnere er som regel ansat i arkitektfirmaer eller entreprenør- og ingeniørfirmaer, men de kan også have mange andre funktioner, der giver dem andre arbejdsområder og arbejdsopgaver. Dette kan for eksempel være som driftsplanlægger, hvor man arbejder med for eksempel lager- eller produktionsstyring. Man kan også være ansat i en kommune, hvor man planlægger reparationer, vedligehold og lignende i kommunens offentlige områder og byggerier. Dette indebærer også opgaver, der omhandler miljøet, for eksempel tiltag til vandbesparelse eller affaldssortering.

Man kan også arbejde som byggelederassistent, hvor man arbejder med at lave tegninger til håndværkere, så de ved, hvad og hvor de skal bygge. I dette tilfælde er man oftest ansat i et ingeniørfirma, der beskæftiger sig med rådgivning eller i en entreprenørvirksomhed. Derudover kan man arbejde med konstruktionstegning, hvor man laver tegninger af alt fra bygninger til maskiner og elektronisk udstyr. Andre arbejder som softwaredesigner, hvor man laver tegninger af prototyper og lignende. Der er også nogen der arbejder med at fremstille forskellige skriftligt materialer som brugsvejledninger og tilbudsmateriale. Det er derfor en fordel at have viden om grafisk design til kommunikation og brugermateriale.


Der er også tekniske tegnere, der beskæftiger sig med at lave mere analytisk arbejde. Dette kan for eksempel være at kontrollere kvaliteten af tegninger og færdigt materiale, inden det bliver sendt ud til en kunde. Det kan også være, at man fungerer som beregner og sammen med at fremstille tegninger også udregner priser på materialer, lønomkostninger og det tidsmæssige omfang.

Arbejdssteder

Tekniske tegnere arbejder flere forskellige steder. De kan blandt andet arbejde i kommuners tekniske forvaltninger, hvor de er med til at udvikle og give liv til de forslag og tiltag til nye byggerier eller konstruktioner, der tages op i kommunen. De kan også lave tegninger, der viser for eksempel rørlæggere, hvor der skal lægges rør ved kommunens veje. Derudover findes de i entreprenør- og håndværksvirksomheder, hvor de skaber tegninger til kunder, og tegninger som håndværkerne kan følge i arbejdet. De arbejder også i industrivirksomheder, hvor de arbejder med optimering af produktionsanlæg og lignende, mens de også findes i ingeniør- og arkitektvirksomheder, hvor de laver planer og tegninger til byggerier og konstruktioner.

Lignende stillinger

Der findes også andre stillinger end den tekniske tegner, der arbejder med tegning, planlægning og forskellige systemer og programmer, der kan bruges til design. Blandt andet kan bygningskonstruktøren og teknikeren arbejde med tegning i forskellige situationer. Nedenunder kan du læse mere om de forskellige stillinger. Der findes også mere under deres individuelle undersider.

Bygningskonstruktør

En bygningskonstruktør kan have mange forskellige funktioner. For eksempel kan bygningskonstruktøren arbejde med at udarbejde tegninger og planer for en byggeproces, dette er ofte i samarbejde med en arkitekt eller ingeniør. Bygningskonstruktøren udarbejder de tegninger som håndværkerne skal følge og sørger for at foretage alle de nødvendige beregninger. Derfor kaldes stillingen også for en beregner. Dette er for eksempel udregninger for priserne på materialer, lønomkostninger for mandskabet og lignende. Derudover kan bygningskonstruktøren fungere som projektleder. Ofte er bygningskonstruktøren den der skal referere tilbage på processen til projektets overordnede. Dette kan være en privatperson, et udvalg eller en bestyrelse.

Programmør

En programmør udvikler forskellige systemer, programmer og andet software. Der findes software i alt vores elektronik, og det er programmøren, der sørger for, at dette bliver udviklet, forbedret og optimeret. Programmører beskæftiger sig som regel med et fokusområde på trods af, at de også kan beskæftige sig med andre elementer. Der er programmører, der beskæftiger sig med at lave computerspil, mens andre arbejder med at lave systemer til sygehuse og læger. Der er også programmører, der laver programmer til tekstbehandling og lignende. Programmører skriver på forskellige sprog, der kaldes kode, og kan sagtens være specialiseret i ét af disse sprog frem for at være eksperter i alle. Stillingen minder også om softwareudvikleren eller softwareingeniøren. Disse beskæftiger sig ofte med projektarbejde i større grad og til større projekter. Dette kan også være software fra bunden for eksempel til en robot på en fabrik. Programmører kan være ansat i en IT-virksomhed, der løser projekter for andre, være ansat fast i en virksomhed der for eksempel udvikler spil, eller fungere som freelance-programmør der udelukkende arbejder med projektarbejde.

Tekniker

En tekniker udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde af mange forskellige produkter, maskiner og apparater. Teknikeren findes derfor i mange virksomheder og opererer i mange forskellige brancher. I næsten alle brancher er der behov for, at der er en der kan varetage vedligeholdelsen af for eksempel produktionsmaskiner eller computere, og som har en kæmpe viden om sit område for at kunne identificere og analysere problemstillinger hurtigst muligt. Mange teknikere er også med til at udvikle og forbedre produkter, og det er derfor essentielt, at de der beskæftiger sig med dette, har viden om tegning, beregning, analyse, og samtidig har viden inden for fysik og i nogle tilfælde programmering eller kemi.

Der findes blandt andet teknikere inden for VVS, datateknik, industriteknik, elektroteknik og meget andet. Teknikere kan også fungere som projektledere i udviklingsprojekter. Der er dog også teknikere, der fokuserer på at tage ud til kunder og foretage reparationer, vedligehold og lignende.