Teknik

Teknikingeniør

Hvad laver en teknikingeniør?

Der findes en række forskellige diplomingeniøruddannelser. Fælles for dem er, at de bliver ingeniører inden for et bestemt område. Det kan være softwareingeniør, som har fokus på programmering. Det kan også være ingeniør med fokus på teknik. Teknik er et bredt term, men kan bl.a. være maskinteknik. Her ligger fokus bl.a. på industrielle maskiner, hvor der arbejdes med konstruktion og udvikling af nye maskiner. Det kan være robotbaserede maskiner eller systemer. Det kræver derfor en stor viden inden for matematik, fysik og mekanik. Det er selvfølgelig noget, der bliver gennemgået i undervisningen, men det kræver et vist niveau at komme i gang som ingeniør. Du får derfor en bred skare af kompetencer som ingeniør. Du får både de teoretiske værktøjer, men i den grad også praktisk erfaring. Du vil nemlig komme til at lave en masse forskellige type undervisning, heriblandt forelæsning, holdarbejde og projektarbejde. Derudover kommer du til at skulle i praktik i et halvt år. Det giver dig derfor en praktisk erfaring modsat almindelige bacheloruddannelser, som udelukkende er teoretisk baseret.

Udover at lære omkring produktudvikling og konstruktion, så vil du også lære om de økonomiske aspekter forbundet med denne udvikling og konstruktion, samt hvordan man kan automatisere dem. Du vil derfor også have fag omkring økonomi, virksomhedsledelse og entrepreneurship. Det er i hvert fald, hvis du tager den diplomingeniør, der fokuserer på maskinteknik. Her har du både den tekniske og naturvidenskabelige vinkel, hvor man bl.a. fokuserer på matematik, mekanik, fysik og dynamik. Det ingeniørfaglige område fokuserer derimod mere på hele teknologien bag produktionen, styrings- og reguleringsteknik, procesteknik og meget mere. Du får derfor en bred viden som ingeniør, hvilket stiller dig godt på arbejdsmarkedet.

Der findes som nævnt en lang række diplomingeniøruddannelser, så der er rigeligt med muligheder, hvis du ikke ønsker at blive teknikingeniør.


Hvilke arbejdsområder?

Du vil kunne varetage mange forskellige opgaver og roller i en virksomhed eller organisation. Du vil dog have fokus på at udføre mere tekniske opgaver. Det kan være teknisk udvikling eller forskning. Det vil i høj grad også være at løse tekniske opgaver og gennemføre projekter. Projekterne vil typisk være inde for bygge- og anlægsbranchen, maskinkonstruktion, produktion og lignende. Alt sammen med hensyntagen til os mennesker, miljøet og selvfølgelig det økonomiske aspekt i virksomheden eller organisationen.

Der er derfor mange forskellige arbejdsområder forbundet med arbejdet som teknikingeniør. Det er selvfølgelig også noget, der varierer alt efter arbejdsplads, stilling og lignende. Der er derfor ikke noget endegyldigt svar til, hvad man præcis kommer til at arbejde med, da det kan variere rigtig meget. Det er dog de typiske arbejdsområder, man vil kunne få som teknikingeniør. Hvis du ikke tænker, at det er teknikingeniør, du ønsker at blive, men stadig gerne vil være ingeniør, så er der - som nævnt - rigtig mange andre uddannelser. Inden for det tekniske område er der op mod 30 forskellige diplomingeniøruddannelser. Der er derfor rig mulighed for at finde netop det, man ønsker at læse. Det kan være diplomingeniør i softwareteknologi eller i elektroteknologi. Det er bare at gå i gang med at læse om de forskellige uddannelser, hvis denne ikke er interessant for dig. Nogle stillinger vil også kræve, at man læser videre og bliver civilingeniør, som er en kandidatgrad. Det betyder derfor, at man i alt læser 5½ år. Det kan selvfølgelig være forskudt mellem de to uddannelser.


Lignende stillinger

I og med at der findes rigtig mange forskellige diplomingeniøruddannelser, så findes der naturligvis også en række forskellige stillinger alt efter hvilken uddannelse og branche, man ønsker at arbejde inden for.


Softwareingeniør

Hvis du er mere til at sidde og programmere de nyeste løsninger inde for teknologi, så er softwareingeniør klart noget for dig. Her vil du kunne komme til at lave den nyeste teknologi, vi ser i hverdagen. Det kan være forskellige forbruger produkter såsom Google Assistent eller Chromecast. Teknologien er i konstant udvikling, så der skal hele tiden udvikles nye produkter, teknologier, apps og så fremdeles. Det kan også være store systemer til det offentlige. Det kunne være bookingsystemer til færger, hoteller og meget mere. Der er rigtig mange forskellige brancher og arbejdsopgaver, som du vil komme til at arbejde med som softwareingeniør. De fleste virksomheder fokuserer på et bestemt område, så allerede der, kan du være sporet ind på, hvad arbejdsopgaverne kommer til at omhandle. Ligesom med teknikingeniør, så vil det variere meget fra virksomhed til virksomhed. Det er derfor også din opgave at finde ud af, hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med. Du vil som regel komme til at skulle specialisere dig i et bestemt område, så det kommer nok helt naturligt, hvad du kommer til at arbejde med.


Elektronikingeniør

Denne stilling byder også på rigtig mange spændende ting. Det vil igen variere, hvad du præcis kommer til at arbejde med. Det kan både være med hardware eller software. Det kræver igen, at du får en diplomingeniøruddannelse. Her vil du skulle vælge en specialisering i elektronik. Du vil helt sikkert kunne komme til at arbejde i samarbejde med eksempelvis en softwareingeniør. En elektronikingeniør kan arbejde med rigtig mange forskellige ting og inden for mange forskellige brancher. Det kan også være med forbrugerelektronik, som en softwareingeniør hvor der udvikles IT produkter, computerspil eller andet i den genre af produkter. Det generelle tema er dog udvikling, ligesom det er med alle de andre diplomingeniøruddannelser. Det handler om at være nytænkende og kunne besidde en række forskellige kompetencer. Det gælder både i forhold til udvikling, men i den grad også styring og projektledelse. Denne stilling tager dog primært udgangspunkt i digitalisering, elektronik og lignende.


Der findes altså rigtig mange forskellige diplomingeniøruddannelser, men også forskellige stillinger. Der er helt sikkert brug for ingeniører, da de er med til at udvikle vores samfund og gør livet som forbruger og borger lettere, smartere og sjovere. Ingeniør er derfor en rigtig fed titel, da den er forholdsvis åben hvad angår branche og arbejdsopgaver, men omvendt kan du komme ud på arbejdsmarkedet med noget praktisk erfaring, da der er et halvt års praktik forbundet med diplomingeniøruddannelserne.