Teknik

Softwareingeniør

Hvad laver en softwareingeniør?

En softwareingeniør arbejder med at udvikle produkter og systemer, samt planlægge driften af de IT-systemer der bruges i en virksomhed. De har til formål at understøtte flere dele af virksomhedens administrative, salg- og produktionsmæssige opgaver og andre elementer af virksomhedens organisatoriske sammensætning. En softwareingeniør har stor viden inden for udvikling og forbedring af de systemer en virksomhed benytter sig af. Derudover kan de arbejde med mange forskellige andre dele af den IT en virksomhed benytter. Dette kan for eksempel være forskellige faconer af analyse og brug af analyseværktøjer, samt design og arkitektur af de databaser som man udvikler. Er softwareingeniøren en fast del af en virksomhed, kan personen ofte fungere som IT-chef eller afdelingsleder, da de ofte er dem der har mest uddannelse og erfaring på området. Der findes også softwareingeniører der fungerer som projektledere eller projektchefer.

Der er mange dele til de arbejdsopgaver som softwareingeniøren har. Er man ansat i en større virksomhed, er der hele tiden justeringer og forbedringer der skal foretages. Man arbejder med planlægning af systemerne, mens man også udvikler på dem. Derudover kan man arbejde med indkøb af udstyr og systemer, der skal bearbejdes så det passer til virksomhedens krav og behov. Er man den der har ansvaret for IT i virksomheden eller afdelingen, vil der også være meget tid der går med tilrettelægning og administration af de systemer der bliver brugt i virksomheden. Derudover er der en konstant drift der skal sikres, og hvis der opstår problemer, skal de kunne løses hurtigst muligt. Derfor har man ofte en lederstilling, og erfaring for flere andre medarbejdere. Dette kan være programmører og folk der udfører IT-support eller konsulentarbejde. De kan også samarbejde med driftsassistenter. Arbejder man med ledelse, er det oftest som en mellemlederstilling, hvilket betyder at de ikke har overordnet ansvar for virksomheden, men for den afdeling man sidder i og de medarbejdere der er under en i afdelingen. Man fungerer også som bindeleddet mellem medarbejderne og topledelsen. Hvis man arbejder med en højere lederstilling, kan man samarbejde med topledelsen om virksomhedens samlede økonomi og IT-strategi. Dette betyder også at man har et øget ansvar for virksomhedens og kundernes kvalitet af deres IT-produkter og deres overordnede IT-sikkerhed.

Når en softwareingeniør fungerer som projektleder, skal de sørge for at skabe et overblik over deres kundes behov for IT og hvilke systemer og sikkerhedsforanstaltninger der vil være relevante for dem. De kan arbejde i et team af IT-administratorer, programmører, IT-supportere og arbejde sammen med de der skal bruge det færdige produkt, for at afdække behov og undersøge brugervenligheden af produktet, der kan være alt fra et system for læger og sygeplejersker, eller et computerspil for piger. De arbejder med hele processen fra idégenerering, til udvikling af prototyper og tests. De er også med til at se på projektets omkostninger, samt distributionskanaler. Der skal også laves evalueringer og kvalitetskontrol i slutningen af processen. Dette betyder også at softwareingeniøren skal have stor viden om både den branche som virksomheden opererer i, og de markedsforhold der gør sig gældende. Derudover er der mange elementer af arbejdet der skal dokumenteres og der er ofte flere forskellige sikkerhedsprotokoller der skal følges, især når man arbejder i medicinalindustrien eller sammen med Forsvaret.

Arbejdssteder

Softwareingeniører arbejder flere forskellige steder. Nogle arbejder i virksomheders egne IT-afdelinger, hvor de beskæftiger sig med virksomhedens egne produkter. Dette kan både være private virksomheder og offentlige virksomheder. Derudover kan de arbejde hos teleselskaber eller internetudbydere, hvor de arbejder med at forbedre og vedligeholde de systemer som virksomheden og dens kunder benytter sig af. Disse typer virksomheder har ofte mange kunder, og der kan derfor sagtens være flere softwareingeniører i denne type virksomheder. Det er en del af deres ansvar at sørge for at der ikke opstår problemer, og løse dem hurtigst muligt hvis de alligevel skulle opstå.

Softwareingeniørerne arbejder også i bureauer, der tager imod bestillinger på bestemt typer software, og de skal derefter udvikle disse, i tæt kontakt med kunden.

Lignende stillinger

Der findes også andre stillinger der arbejder med nogle af de samme ting som softwareingeniøren. Nogle har fokus på ingeniør-delen, mens andre fokuserer på det element der hedder softwareudvikling eller udvikling af webelementer. Nedenfor kan du læse mere om nogle af stillingerne. På deres individuelle undersider kan du læse endnu mere om de forskellige stillinger.

Programmør

En programmør kan arbejde i en række forskellige virksomheder og have forskellige kompetencer og fokusområder. Programmøren kan udvikle programmer, databaser, systemer og andet software, hvilket bruges i mange forskellige forbindelser. Der er nogle programmører der arbejder med medicinalindustrien om at lave databaser der giver bedre systemer over patientjournaler, mens der er andre der laver computerspil og andre laver programmer til billedbehandling. Der er også programmører der arbejder med at udvikle apps. Derudover findes der programmører der arbejder med web. De udvikler for eksempel hjemmesider. Programmører kan både arbejde freelance, hvor de selv kan være med til at afgøre hvilke opgaver de vil arbejde med, mens andre arbejder hos bureauer, der arbejder med flere forskellige kunder på en gang. Man kan også være ansat i en virksomhed der udvikler deres egne produkter, for eksempel computerspil.

Industriingeniør

En industriingeniør kan fungere som rådgivende ingeniør. Når man er en rådgivende ingeniør, hjælper man virksomheder, organisationer, regeringer og lignende med at bidrage med viden og være med til at løse problemstillinger. Man kan være tilknyttet et projekt, hvor man skal fungere som det rådgivende element, for gruppens andre medlemmer. Dette betyder at man skal have stor viden om sit arbejdsområde, og om den type projekt man tager del i.

Der findes rådgivende ingeniører i mange forskellige brancher og arbejdsområder. Der findes for eksempel rådgivende ingeniører der arbejder med at formindske skader på bygninger efter naturkatastrofer som jordskælv, tsunamier og laviner, mens der er andre der arbejder med bygningskonstruktion. Der findes også rådgivende ingeniører der arbejder med produktudvikling eller i medicinalindustrien, mens der også er nogen der arbejder med softwareprogrammering og andre elementer af IT.
De fleste rådgivende ingeniører har en række års erfaring i deres felt, der bidrager til at de kan komme med ekspertviden til deres kunder og samarbejdspartnere.