Teknik

Servicetekniker

Hvad laver en servicetekniker?

Der findes rigtig mange forskellige serviceteknikere. Det er vigtigt, at der findes mange forskellige serviceteknikere, der kender til alle de forskellige dele af de maskiner, apparater og lignende, der kan have brug for at blive tjekket, vedligeholdt eller repareret. Serviceteknikerens arbejde går ud på at køre ud til kunder og servicere bygninger, maskiner og andet, og se om de lever op til de krav, der er sat fra fabrikanten, regionerne eller lignende. Man undersøger produktet og ser, om det har fejl eller mangler, er installeret rigtigt og om det lever op til kundens ønsker. I mange af stillingerne kræves det, at man er god til at have kundekontakt, og at man har et smil på læben, når man møder nye mennesker, da man er den medarbejder, der repræsenterer virksomheden i dagligdagen. Nedenfor kan du læse mere om et udpluk af de serviceteknikere der findes i Danmark.

Servicetekniker i elektronisk udstyr

En servicetekniker, der servicerer elektronisk udstyr, er ekspert i den elektronik, der findes i for eksempel virksomheder eller offentlige institutioner som skoler, sygehuse og lignende. I disse forbindelser findes rigtig meget elektronik, og det er vigtigt, at det virker og lever op til, de krav kunderne stiller dem, for at medarbejderne kan leve op til deres arbejdsopgaver. En servicetekniker, der arbejder med elektronik, tjekker for eksempel op på routere og projektere på skoler for eksempel med et halvt eller et helt års mellemrum. Hvis man arbejder med elektronisk udstyr på hospitaler, er man ofte specialuddannet og hedder for eksempel en medico-tekniker.

Vindmølleservicetekniker

Hvis man er vindmølleservicetekniker, arbejder man med servicering af vindmøller. Man kører ud til kundens - for eksempel kommunens eller regionens - vindmøller i et område og sørger for, at de virker, som de skal. Dette betyder også, at man skal op i toppen af vindmøllerne, og man skal derfor naturligvis ikke være bange for højder. Af sikkerhedsmæssige årsager og på grund af størrelsen af møllerne arbejder man ofte sammen med en makker. Serviceteknikeren er med til at kontrollere og analysere vindmøllerne samt referere til både kunden og den overordnede om vindmøllernes tilstand. Det er naturligvis vigtigt, at man har stor viden om møllerne, og i nogle tilfælde skal man kunne skifte mindre reservedele på møllerne. Der er desuden mange sikkerhedsprotokoller, der skal overholdes i processen.

Servicetekniker i ventilation og varmepumper

Når man er servicetekniker i ventilation og varmepumper, beskæftiger man sig både med selve serviceprocessen, men man arbejder også med installation og opkobling af nye systemer. Man kører ud til kunden, som både kan være private, i den offentlige sektor eller virksomheder og foretager målinger og analyser af de installationer, som kunden gør brug af. Er der fejl eller mangler, skal serviceteknikeren sørge for, at disse bliver løst enten med egen viden eller med en mere erfaren tekniker eller mekaniker. I nogle tilfælde skal der blot laves mindre reguleringer af styringerne eller systemerne, mens der i andre skal laves reelle reparationer eller udskiftninger. Man skal også kunne fortælle kunden om nye produkter eller teknikker til forbedring af ventilationsanlæggene eller varmepumperne.

Servicetekniker af elevatorer og rulletrapper

Der findes også serviceteknikere, der tager sig af rulletrapper, elevatorer og lignede apparater, der transporterer mennesker eller gods. Her kommer serviceteknikeren ud til mange forskellige kunder og kan både lave servicetjek af elevatorer i lufthavne, kontorbygninger og lignede eller servicere rulletrapper og rullebånd i indkøbscentre, varehuse, store butikker og mange andre steder. Nogle gange skal servicetjekket udføres i åbningstiden, hvilket betyder, at man skal arbejde med travlhed og mange mennesker omkring sig. Man skal også huske at holde elevatorens oversigt over servicetjek ajourført for, at de der benytter sig af elevatoren føler sig sikre ved brugen af den.

Servicetekniker i robotteknologi

Når man arbejder som servicetekniker i robotteknologi, er det vigtigt, at man hele tiden sørger for at følge med den udvikling, der findes i branchen og hos kundernes produkter. Robotteknologi udvikler sig konstant, og det er derfor vigtigt, at man interesserer sig for udviklingen. En servicetekniker i robotteknologi kan arbejde mange forskellige steder. Det kan både være i produktionsvirksomheder eller på sygehuse og andre steder, hvor man arbejder med robotter. Man udfører både fysisk service af robotterne og på de systemer og det programmering, der er til stede inden i robotterne. Man skal kunne foretage tilpasninger af systemerne og kunne lave mindre justeringer af produkterne, så de virker optimalt.

Servicetekniker af kraner

Når man servicerer kraner, kan det både foregå nede på jorden men også i højderne. Der er derfor rigtige mange forskellige sikkerhedsforanstaltninger og -protokoller, der skal overholdes for at jobbet kan udføres på tilfredsstillende vis. Det betyder også, at man ligesom med vindmøller, kan være to mand af sted på den samme opgave, så man kan supplere hinanden og varetage hinandens sikkerhed. En servicetekniker af kraner skal sørge for, at de forskellige dele af kranen fungerer, som de skal, og at de fejl og mangler der måtte være, bliver lokaliseret og analyseret, så man ved hvordan, man skal løse problemet. En stor del af arbejdet omhandler sikkerhed.

Servicetekniker af lagersystemer

En servicetekniker, der arbejder med lagersystemer, kan møde mange forskellige installationer i løbet af en arbejdsdag. Der kan både være mindre lagersystemer, der er forholdsvis enkle at servicere, eller store lagersystemer der opererer i flere niveauer og arbejder med mange tusind varenumre. Her laver man både servicetjek af de fysiske elementer af lagrene for eksempel de kraner eller robotter, der er automatiserede, samt de systemer der ligger bag ved. Også her er der konstant udvikling, som serviceteknikeren skal følge.

Arbejdssteder

Som det ses ovenfor, kan en servicetekniker arbejde mange forskellige steder og med mange forskellige produkter. Når man kører ud til kunderne, kan man skulle udføre sine arbejdsopgaver i private hjem, i administrative virksomheder, på lagre, produktionsanlæg eller udenfor. Nogle skal også arbejde i offentlige institutioner som skoler eller plejehjem eller på sygehuse og andre steder, hvor der findes apparater og produkter, der skal serviceres. Nogle bruger også noget af deres tid bag skriveborde, hvor de planlægger møder og serviceaftaler med kunderne. Andre får uddelegeret opgaverne af en servicechef eller lignende overordnet.