En konstruktør i byggebranchen laver renovering eller nybyg 🛠
BLIV RINGET OP

Konstruktør

Lej en Konstruktør
hos Kandidaterne

Mangler du en faglært Konstruktør til din virksomhed? Hos Kandidaterne sender vi dagligt dygtige Konstruktørud til vores kunder. Vores Konstruktør er faglærte og har masser af erfaring inden for faget. Skal vi også finde en elektriker til dig?

Hvad laver en konstruktør?

De fleste, der betegner sig som konstruktører, har den officielle stillingsbetegnelse “bygningskonstruktør”. Der findes også konstruktører, der arbejder med mode og tekstil, disse kaldes også modelkonstruktører. I denne tekst vil der med konstruktør menes bygningskonstruktør. En bygningskonstruktør kan også have mange andre navne. I nogle forbindelser betegnes de som byggeledere eller tilsynsførende, mens de andre gange kaldes byggesagkyndige eller beregnere.

En bygningskonstruktør arbejder med for eksempel renovering af bygninger eller etablering af nybyggeri. Dette kan både være til større ejendomme og villaer, men det kan også være offentlige bygninger eller bygninger, der skal huse virksomheder. Det kan også være mindre traditionelt bygningsarbejde som for eksempel anlægsarbejde i forbindelse med broer eller kloakering.

Mange konstruktører er ansat på arkitekttegnestuer eller i ingeniørvirksomheder. Det er en stilling med meget ansvar, og nogle bygningskonstruktører fungerer også som projektledere eller teknikere i forbindelse med disse byggerier. Det medfører, at man er med helt fra projektets begyndelse, hvor man samarbejder med de arkitekter og ingeniører, der har været med til at udvikle bygningen og de tilhørende skitseringer og planer.

Konstruktøren læser de tegninger og planer, der laves af byggeriet og udarbejder derefter en udførlig plan og udvælger de materialer, der skal bruges. Ofte skal bygningskonstruktøren referere tilbage til kunden, der gerne vil godkende eller se de materialer, der bruges i byggeriet. Kunden kan både være en enkeltperson eller et udvalg; en bestyrelse og lignende. Det er også en fordel, hvis bygningskonstruktøren kender til IT, da en stor del af skitserings- og tegneprocessen foregår med det, der kaldes Computer Aided Design (CAD).

Bygningskonstruktøren kan vælge at fokusere og dygtiggøre sig på forskellige områder. For eksempel kan konstruktøren vælge at fokusere på beregnings-processen i arbejdet, hvor de hovedsageligt tager sig af de opgaver, der omhandler administration og beregning af projekterne. Dette er for eksempel at udregne priser på de materialer, der skal bruges i byggeriet samt udregne den arbejdskraft og de lønomkostninger, der kommer til at være. De udvikler også de tilbud, der skal gives for byggerierne. Derudover er de med til at indhente tilbud og er med i de møder og inspektioner, der er i forbindelse med byggeriet. Dette betyder, at bygningskonstruktøren både findes på kontoret men også på byggepladsen, hvor de har et godt overblik over det arbejde, der bliver udført.

Når en bygningskonstruktør arbejder som projektleder eller som en del af byggeriets ledelse, er de med til at udvikle planer, der sørger for at byggeriets tidsmæssige og økonomiske rammer bliver overholdt af alle byggeriets forskellige parter. Derudover informerer de de forskellige håndværkere om deres arbejdsopgaver.

Der er også nogle bygningskonstruktører, der arbejder med driftsteknik. Dette betyder, at de arbejder med driften af et større byggeri for eksempel en ejendom med lejligheder i mange etager. Her sørger driftsteknikeren, som det også kaldes, for at bygningen hele tiden er i god stand og økonomisk solid. Man undersøger også, hvordan bygningen kan optimeres, og hvilke midler det vil kræve. I dag omhandler dette meget, hvordan man gør en bygning mere miljøvenlig, og driftsteknikeren ser på mulighederne for at integrere for eksempel solenergi og lignende. Det kan også være projekter, der går ud på at spare på vandforbruget eller det overordnede energiforbrug i en bygning.

Der er også bygningskonstruktører, der arbejder med forsikringsselskaber eller banker. Her kaldes konstruktøren for en byggesagkyndig og har til opgave at vurdere skader, der skal dækkes af forsikringen eller undersøge bygningsplaner, som banken kan være interesseret i at sætte penge i.

Lignede stillinger

Der findes andre stillinger, der minder om konstruktørens, eller som har nogle af de samme arbejdsopgaver. I disse stillinger arbejder man også med bygningskonstruktion eller med installation og andre dele af det arbejde, der hører med til bygninger og deres opretholdelse og vedligehold. Nogle af stillingerne findes i teknik-branchen, mens andre findes i bygge og anlægsbranchen. Nedenfor kan du læse om nogle af de andre stillinger, der også omhandler bygningskonstruktion.

Montør

Der findes mange forskellige typer af montører, der som udgangspunkt beskæftiger sig med ét område. Dog overlapper nogle af stillingerne hinanden en del, og en montør kan derfor sagtens have kompetencer i flere forskellige områder.

En VVS-montør arbejder med at lave installationer af VVS-artikler som toiletter, vaske og større elementer og rørinstallationer i for eksempel produktionsanlæg. En VVS-montør kan også beskæftige sig med at lave installationer af tag eller facader i materialer som zink, stål eller aluminium.

Der findes også montører, der beskæftiger sig med energi og klima. Det er for eksempel energimontører eller gasteknikere. De arbejder med at installere ventilationsanlæg og luftkanaler, varme- og strøm gennem for eksempel jord- eller solvarme og fjernvarme og naturgasanlæg. Dette er både i beboelse som parcelhuse eller større ejendomme eller på institutioner, produktionsanlæg og sygehuse. Der findes også montører, der beskæftiger sig med sikringsteknik. Sikringsteknik omhandler de signaler, der findes på togstationer og langs banerne rundt i landet. Her arbejder man med at opsætte nye signalbokse samt vedligeholde de der trænger til reparation.

Tømrer

Man finder oftest en tømrer på større byggeprojekter. Dette kan være i forbindelse med ombygning, renovering eller en konstruktion af en helt ny bygning. Tømrere arbejder både med byggeri i det private men også i den offentlige sektor, hvor en tømrervirksomhed eller et entreprenørfirma kommer med tilbud til et byggeri, og hvor et udvalg eller en projektchef så vælger det mest lønsomme tilbud. Dette betyder også, at tømreren både kan arbejde med kortere projekter for eksempel som led i en renovering af en bygning eller længerevarende og større projekter; for eksempel i forbindelse med etableringen af et nyt sygehus. Det kan også være dagsopgaver for eksempel i et privat hjem, hvor der skal lægges en ny bordplade eller laves en skillevæg. Tømrere kan også lave gulvlægning af træbrædder, og det kan også indebære, at de arbejder med gulvvarme og har viden om rørkonstruktioner og varmeisolering. Derudover kan en tømrer opsætte og montere døre og vinduer samt andet inventar som for eksempel køkkener. 

Konstruktør

Få et uforpligtende
tilbud på en Konstruktør

Skal vi tage en snak
om dine behov?

Vi har kendskab til forskellige brancher, og vi ved, hvem du skal sættes i kontakt med for at finde den rette kandidat.

Morten Sandvei

Salgs- og rekrutterings konsulent