Teknik

Fibertekniker

Hvad laver en fibertekniker?

En fibertekniker arbejder med at lægge de fibre i jorden, som fører vores internet, systemer og databaser til virksomheder, private, institutioner og lignende. Man arbejder med den infrastruktur, der omhandler netværkene og med at forbedre den og lave reparationer eller opdateringer, hvis der skulle være problemer.

Fiberteknikeren er både med til at blæse fiberen og lave splidsning af fiberen. Derudover laver man installationer af fiberen, hvilket både kan foregå i private hjem men også på større projekter; for eksempel etablering af fibernet over mange kilometer eller i større bygningskonstruktioner. Man skal også udvikle dokumentation for det arbejde, man har udført, samt have en dialog med kunden, der både kan være en privatperson eller en virksomhed.

 

Når man er fibertekniker, kan man have forskellige baggrunde, men de fleste er uddannede elektrikere, der derfor både har viden om og autorisation til at lave installationer, der fører strøm rundt i bebyggelse og ved veje. Er man ikke uddannet elektriker, har man ofte en uddannet elektriker med sig, der kan autorisere arbejdet, eller en anden der har tilladelse til at lave autorisationer. Dette kan for eksempel være en installatør. Det er et job, hvor det er vigtigt, at man kan følge de sikkerhedsforanstaltninger, der er til stede ved lovkrav - både for at styrke ens arbejdssikkerhed men også for at undgå nedbrud og sørge for, at netværkene er stabile og ikke til fare, for dem der benytter det.

 

Der er travlhed, når man arbejder som fibertekniker, fordi man i mange områder i Danmark venter på at kunne skifte til fibernet. Det giver travlhed men også jobmuligheder. Det er vigtigt, at man kan udføre sit arbejde hurtigt, men det er også en vigtig faktor, at man ikke slækker på sikkerheden, og at man hver gang løser sine opgaver med stor præcision. Derudover har man ofte kundekontakt, når man er ude for at lave installationer, og det er vigtigt, at man er kundeorienteret og serviceminded, ofte fordi man befinder sig i andre folks hjem. Det er også en god kompetence, hvis man kan have en dialog med kunden om de installationer, man laver. Det er vigtigt, at man formidler sig, så kunden forstår, hvad man siger, og derfor ikke benytter alt for meget fagsprog.

 

Arbejdssteder

Fiberteknikere arbejder hovedsageligt i virksomheder der beskæftiger sig med tele- og datakommunikation. De kan også arbejde i virksomheder, der arbejder med at udvikle netværk eller de materialer, der bruges til at lægge fiber. Andre arbejder i virksomheder, der specifikt beskæftiger sig med at foretage service og reparationer af eksisterende fibernetværk.

 

Lignende stillinger

Nedenfor kan du læse om de forskellige stillinger, der minder om det, som en fibertekniker laver. Nogle arbejder mere med projektledelse, kundekontakt og tilbudsudvikling, mens andre arbejder med udvikling af netværk, software eller lignende. Du kan også læse mere om stillingerne under deres individuelle undersider.

 

Installationsleder

En installationsleder har ansvaret for de installationer, der bliver lavet for virksomheder, privatkunder, offentlige institutioner og lignende. En installationsleder er med til at varetage kontakt til kunder, lave tilbud, kontrakter og lignende, samt foretage installationer, ofte sammen med andre installatører. Installationsledere kan også fungere som konsulenter eller projektledere, hvor de har ansvaret for et projekt, der kræver samarbejde mellem forskellige stillinger og kompetencer.

En installationsleder kan arbejde indenfor mange forskellige områder. Dette kan for eksempel være indenfor sikkerhed og overvågning, hvor installationslederen er med til at rådgive kunden om de bedste løsninger samt implementere dem i virksomheden. Man kan også arbejde med at lave netværksinstallationer for eksempel til store virksomheder. Andre arbejder med VVS-installationer for eksempel af varmeanlæg eller lignende. En installationsleder er med i hele processen. Lige fra der bliver taget kontakt til kunden eller omvendt, til der rådgives om løsninger, og der gives tilbud. Gennem selve installationen og frem til at installationen testes, evalueres og godkendes det af både kunde og installatør. Der er også en del administrative opgaver i stillingen, der for eksempel omhandler udvikling af tilbud.

 

Netværksingeniør

En netværksingeniør arbejder med at udvikle de netværk og systemer, der bruges i den daglige drift af virksomheder, institutioner, den offentlige sektor, private hjem og lignende. Det handler om at udvikle stabile netværk, der ikke forstyrres af problemer som travlhed og lignende. En netværksingeniør skal kunne lave netværk, der ikke rammes af nedbrud og virusser, og som har en høj hastighed, der tilgodekommer kunden. Der kan både være tale om interne netværk i store virksomheder, som skal sikres mod hackere og virusser, eller store netværk der tilgås af private kunder i deres hjem. Netværksingeniøren kan både arbejde med at udvikle og forbedre disse netværk men også arbejde med at foretage reparationer. Der er også netværks ingeniører, der arbejder med rådgivning eller konsulentarbejde, eller som arbejder med salg af netværk til potentielle kunder.

En netværksingeniør har også administrative opgaver, der for eksempel indebærer at udvikle tilbud eller kontrakter til kunder samt at lave tegninger af de forskellige netværk, så for eksempel en installatør kan følge dem. Det skal også tegnes, så andre ingeniører kan følge tegninger, for eksempel hvis de plantes i et byggeri.

 

Teknikingeniør

En teknikingeniør har oftest en baggrund og uddannelse som diplomingeniør og har efterfølgende specialiseret sig inden for et område. Dette kan for eksempel være maskinteknik, hvor man arbejder med konstruktion og design af nye maskiner. Der er også teknikingeniører, der har en baggrund indenfor softwareteknologi eller lignende. Der findes op mod 30 forskellige retninger, hvor man kan arbejde som teknikingeniør. Det er vigtigt, at man både kan arbejde med teori og i praksis, når man fungerer som teknikingeniør. Der skal ofte foretages undersøgelser, før man kan gå i gang med udviklingen af et produkt. Dette kan for eksempel være at lave kemiske undersøgelser af forskellige stoffer eller materialer eller at undersøge en bestemt målgruppes holdninger og meninger om et produkt eller en problemstilling. Derefter skal der laves idéudvikling og tegninger, mens der også skal laves prototyper. Nogle gange fokuserer man mest på teori og derefter praksis, mens de to arbejdsmetoder også kan krydse hinanden i løbet af arbejdet.

Der er også teknikingeniører, der arbejder med forskellige projekter af kortere eller længere varighed. Her kan de også fungere som projektledere.