Teknik

Elektroingeniør

Hvad laver en elektroingeniør?

En elektroingeniør arbejder med at datateknologi, stærkstrøm og svagstrøm. Det betyder altså at elektroingeniøren udvikler, analyserer og forbedrer data der omhandler strøm og elektricitet. Elektroingeniøren har stor viden om matematik og fysik, og bruger i sit job også kemi til at finde på løsninger på de opgaver ingeniøren bliver stillet.

Elektroingeniøren vælger som regel et hovedområde at specialisere sig i. De forskellige arbejdsområder at beskæftige sig med er datateknologi, stærkstrøm og svagstrøm. Fælles for de forskellige ingeniører er at de ofte arbejder med længerevarende projekter. Enten som projektledere eller som en del af et team.

Det er stillinger der kræver stor viden om de forskellige områder, samt andre områder der ligger tæt op at. Det kan for eksempel være teknik, VVS arbejde eller installatørarbejde der bidrager med viden til hvordan de bruger deres viden i praksis og både i store og mindre forhold.

Selvom man vælger ét af områderne, har man stadig en basisviden om de andre emner, der bidrager til forståelse af de andre emner, mens man i sit arbejdsliv også kan arbejde med en blanding af de forskellige områder, både datateknologi, stærkstrøm og svagstrøm.

En elektroingeniør arbejder hovedsageligt med at udvikle nye produkter og systemer. Det kan blandt andet være til udbydere af strøm, varmeværker, store bygningskonstruktioner og meget andet. Her skal elektroingeniøren arbejde med alt fra at finde på ideerne, lave beregningerne og analyserne bag, samt lave tegninger, forsøg og være med til at udvikle det færdige produkt. Dette betyder også at man skal have stor viden om mange forskellige elementer af arbejdet. Man skal både have kompetencer inden for udregning, tegning og markedsføring, samt den branche man arbejder i og de priser og produkter der allerede eksisterer på markedet.

Mange elektroingeniører arbejder med bæredygtig og vedvarende energi, og de findes inden for produktions- og anlægsarbejde, mens andre underviser og forsker i deres felt. Derudover er der nogle der arbejder med salg og markedsføring af de produkter de har været med til at udvikle.

Dataingeniør

Dataingeniøren er en af de stillinger der kommer af elektroingeniøren. En dataingeniør kan både arbejde med software, der er de programmer og systemer der findes inde i computeren eller maskinen, og med hardware der er selve maskinen omkring databaser, programmer og systemer. Noget af arbejdet for dataingeniøren handler om den teori der foregår bag software og hardware, for eksempel analyse af data, mens man også løser praktiske opgaver som at udvikle produkter. De findes i mange forskellige brancher, men oftest i datavirksomheder.

Stærkstrømsingeniør

En stærkstrømsingeniør har kompetencer indenfor drift og udvikling af forsyningsanlæg. Dette kan for eksempel være vandværker eller kraftværker. De kan også arbejde med den elektricitet og de maskiner der findes i store produktionsanlæg, for eksempel i bilindustrien. Ud over at lave elektriske installationer, beskæftiger de sig også med at udvikle robotter, elektronik og anlæg til de industrier de arbejder i. Man kan altså sige at de beskæftiger sig med komplicerede installationer i større omfang. Derudover arbejder mange stærkstrømsingeniører med at udvikler løsninger til bæredygtig eller vedvarende energi.

Svagstrømsingeniør

En svagstrømsingeniør arbejder med mindre installationer og produkter end stærkstrømsingeniøren. Dette kan for eksempel være mobiltelefoner, TV og andet udstyr til privatforbrugere, eller navigationsudstyr samt udstyr til medicinalindustrien eller sygehuse. De arbejder altså med løsninger til mindre produkter. Det er en branche der hele tiden er i udvikling, og der er tale om at der hele tiden sker forbedringer på området.

Arbejdssteder

Elektroingeniører arbejder mange forskellige steder. Nogle arbejder i industrivirksomheder hvor de er med til at udvikle og producere produkter til både virksomheder og til videresalg til privatforbrugere. Derudover findes de i forsyningsvirksomheder der beskæftiger sig med udvikling af de anlæg der bruges til for eksempel forbrænding eller vandrensning. De er ofte også en del af projekter der beskæftiger sig med at finde på mere bæredygtige løsninger. Man kan også arbejde i kommuners tekniske forvaltninger, hvor de laver analysearbejde og er med til at lokalisere og løse problemer der opstår med kommunens forsyning. Andre arbejder i ingeniørvirksomheder der rådgiver andre virksomheder om data, stærk- eller svagstrøm.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger der minder om det elektroingeniøren laver. Der er nogle der beskæftiger sig med enten hardware eller software, mens andre beskæftiger sig med begge dele. Andre fokuserer på teknik og opretholdelsen samt udviklingen af vores samfund og tjenester vi bruger hver dag.

Softwareingeniør

En softwareingeniør arbejder med den teknologi vi bruger i vores dagligdag. Det kan være den teknologi der findes i vores mobiltelefoner eller Tv’er, eller den nyere teknologi vi finder i lamper, højtalere og ting som Google Assistant og Amazons Alexa. Softwareingeniøren kan også arbejde med elementer til virksomheder eller offentlige institutioner som sygehuse. I virksomheder kan det være produktionsvirksomheder, der benytter sig af robotteknologi i deres produktion. På sygehuse kan det være de systemer som læger og sygeplejersker bruger til at føre patienternes journaler. Softwareingeniøren kan også arbejde med projekter, hvor man enten kan være ansat som projektleder eller være en del af et team der består af flere ingeniører eller en blanding af ingeniører, markedsføringsfolk, regnskabsmedarbejdere, grafikere og andre der kan være med til at udvikle og markedsføre et program, et system eller noget helt tredje.

Elektronikingeniør

En elektronikingeniør er som regel uddannet diplomingeniør med specialisering i elektronik. Har man denne baggrund arbejder man med hardware såvel som software. Elektronikingeniøren arbejder med mange forskellige dele af udviklingen af nye produkter, hvilket også indebærer nye programmer og systemer, der findes inden i hardwaren. Man kan både arbejde med at udvikle, men også lave opgaver som projektleder eller som konsulent i en IT-virksomhed. Elektronikingeniøren arbejder også med forbrugerelektronik, hvilket kan være computerspil, udstyr til medicinsk brug eller højteknologiske opvaskemaskiner. Nogle arbejder også med robotter, mens andre arbejder med systemoptimering og andre grene af softwareudvikling. Det er meget forskelligt hvad elektronikingeniøren vælger at arbejde med, og det kommer meget an på hvilke kompetencer og interesser elektronikingeniøren har. En elektronikingeniør har viden om kommunikation, programmering, hardware, software, etik, digitalisering og meget andet der kan have betydning for udviklingen af nye elementer og produkter.