Teknik

Elektriker

Hvad laver en elektriker?

Når man er elektriker, har man mange muligheder for at specialisere sig i forskellige grene. Der findes mange forskellige former for el og elektronik, og derfor kan man ikke være ekspert i alle felter, og der er brug for, at forskellige elektrikere har forskellige kompetencer og kvalifikationer. Der findes elektrikere, der avancerer sig for alt fra tyverisikring og lys til telefoner og elektroniske styrings- og produktionsanlæg.

For at være elektriker, er det vigtigt, at man er fingernem og meget omhyggelig, da forkerte installationer kan have meget negative konsekvenser. Derudover skal man have et godt kendskab til regler og lovkrav der hersker på området. Dette kan for eksempel være krav til elinstallationer, der ikke er dårlige for miljøet og som tager forbehold for området omkring sig. Der findes også regler for børn og elinstallationer, der skal sikre, at børn ikke kommer til skade. Det er for eksempel på skoler, i børnehaver og vuggestuer. Man skal også have kendskab til tekniske tegninger, fordi det skal være let for en anden elektriker eller håndværker at kunne se, hvilket arbejde man har udført og hvilket område det drejer sig om.

Der findes mange forskellige specialiseringsområder for elektrikere. Et af disse er styrings- og reguleringsteknik. Dette område omhandler større industrianlæg, for eksempel varmeværker og produktionsvirksomheder. En elektriker, der arbejder med styrings- og reguleringsteknik, bliver derfor også kaldet en industritekniker. Denne elektriker sørger for, at de forskellige systemer og anlæg fungerer som de skal og at de bliver vedligeholdt. Derudover foretages der tests, for at se om robotter og computerstyrede maskiner fungerer som de skal, så man undgår fejl og ulykker på arbejdspladsen. Industrielektrikeren skal også kunne rette disse fejl og derefter indstille de forskellige maskiner. Denne stilling kræver stort overblik og man skal altid notere, når man laver ændringer, så andre elektrikere let kan se, hvor der er opstået fejl og hvor der skal vedligeholdes og undersøges. Industrielektrikeren skal have stor viden om de maskiner og anlæg de arbejder med, da de ofte også står for oplæring af de medarbejdere, der skal styre eller betjene anlæggene.

En anden type elektriker er en der arbejder med installationsteknik, hvilket også bliver kaldt en installationsmontør. De er specialiserede i at arbejde med installationer af strøm i større og mindre grad. Det kan derfor både være i en lille lejlighed eller i en kæmpe produktionsvirksomhed. Arbejdet kræver et stort overblik og blik for detaljer. Det handler om at kunne gøre installationerne overskuelige og sørge for, at elektronikken ikke er rodet og til besvær. Arbejdet kan indebære opgaver omkring IT, styring af automatiske anlæg, varme og belysning, og hårde hvidevarer som opvaskemaskiner, kaffemaskiner og meget andet. Under installationsmontøren findes også tavlemontøren, som er specialiseret i at overskue store anlæg til strømforsyning i produktions- og industrivirksomheder. Både tegning af anlæggenes opbygning samt reparationer hører under installations- og tavlemontørens opgaver.

En af de nyere former for elektrikere er en elektriker med specialisering indenfor kommunikationsteknik. Herunder findes teknik til kommunikation som for eksempel computere, TV og mobiltelefoner. Denne form for teknik kan være yderst avanceret, fordi det er et felt, der hele tiden udvikler og fornyer sig. Som elektriker i kommunikationsteknik har man kompetencer i at lægge rør, trække kabler og opsætte stik, mens man også installerer og planlægger anlæg og installationer. Dette er for eksempel et større antenne- eller telefonanlæg, mens det også kan være computernetværket på et gymnasium og store og små virksomheder. En af de vigtige opgaver, der findes for en elektriker i kommunikationsteknik, er at skabe forbindelser fra virksomheder og institutioner til politi, brandvæsen og sygehus. Her sørger elektrikeren for at opsætte anlæg, der kan skabe forbindelse til disse. Herunder skal elektrikeren også være i stand til at reparere elektroniske forbindelser. Dette er en afgørende del af arbejdet, især i virksomheder og institutioner, hvor man er afhængig af de elektroniske forbindelser, herunder især internetforbindelse.

Fælles for de forskellige typer af elektrikere er, at de skal kunne rådgive deres kunder om, hvilken løsning, der er bedst for dem. Det betyder også, at de skal kunne forklare deres opgaver på en måde, der er til at forstå for nogen der ikke er fagfolk. Dette kan blandt andet være rådgivning omkring sikkerhedsinstallationer eller forskellige installationer og reparationer af anlæg og maskiner.

Hvor arbejder en elektriker?

Elektrikeren kan arbejde mange forskellige steder. Det er muligt at have en selvstændig elektrikervirksomhed, men man kan også være tilknyttet en elektrikervirksomhed som elektriker, blandt flere andre. Herfra arbejder man både på forskellige større projekter, for eksempel gennem det offentlige og deres store byggerier i for eksempel skoler og sygehuse og hos private virksomheder. Man kan også have mindre dagsopgaver eller være tilknyttet et husbyggeri, hvor opgaven kan tage flere uger. Derudover kan man være ansat i en større virksomhed for at arbejde med al elektronik derigennem, eller elselskaber der udbyder el til byer og landsdele. Man kan også være tilknyttet et kraftvarmeværk og andre store forbrugere af el.

De mange forskellige arbejdssteder medfører også, at der kan være forskellige arbejdstidspunkter, og nogle elektrikere har aften- og nattevagter for at sikre, at der er nogen til at tage sig af eventuelle problemer.