Teknik

Teknikbranchen dækker over en lang række af tekniske stillinger, som hver er specialiseret inden for sit område. Det skyldes, at der er meget viden inden for hvert felt, hvor en elektriker eksempelvis ikke kan udføre de samme opgaver som en maskinmester. Der er stor efterspørgsel på medarbejdere inden for faget, blandt andet fordi der altid er brug for teknikere i hverdagen. Ydermere bruger man mange teknikere ved byggeprojekter og ofte i den daglige drift ude hos virksomheder. Læs mere om en spændende branche herunder.
Teknik Icon

Teknik-branchen

Inden for teknik-branchen findes der mange forskellige stillinger, som dækker elektricitet, teknik og ingeniørarbejde. Man arbejder her med forskellige elementer, som ofte er drevet af el og strøm, og som indgår i byggerier eller udvikling og forbedring af områder inden for branchen.

Stillingerne breder sig over mange forskellige kompetencer og arbejdsområder, og man kan arbejde med alt fra konstruktion af bygninger og maskiner til installation, montage og reparationer. 

Teknik er en af de fag, hvor der er konstant udvikling, og derfor bliver medarbejdere inden for området nødt til altid at holde sig opdatere samt følge denne evige udvikling. Udviklingen sker, fordi man altid forsøger at gøre det smartere, mere miljøvenligt og lave forbedringer som fører til besparelser. Derfor kan der for eksempel blive udviklet nye systemer, og disse skal installeres ved ældre udgaver.

Det er vigtigt, at medarbejderne inden for branchen har stor viden omkring deres felt, både i forhold til udførelsen af arbejdet, men også i forhold til hvilke lovmæssige regler, der skal tages hensyn til. Og her er ikke så lidt, da der er mange sikkerhedshensyn at tage stilling til. Derfor har regeringen løbende indført reglementer, som skal overholdes. Konsekvensen af ikke at overholde disse lovmæssige forpligtelser, kan variere meget i forhold til alvorligheden af ens lovovertrædelse. Man kan altså blive straffet med alt fra en løftet pegefinger eller kontant bøde, til at ens projekt eller virksomhed bliver lukket ned.

En installatør skal eksempelvis vide, hvordan man laver sikre installationer, mens en montør skal have god viden om de materialer, man bruger i byggeprocessen. Jo mere viden der er om materialer, råvarer og lignende, jo flere ændringer, opgraderinger og nye produkter vil der komme til branchen. De sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan desuden også gælde medarbejderne i virksomhederne, hvor der er regler i forhold til arbejdstøj og procedurer.

 

Miljøudvikling inden for teknik

Specielt indenfor ingeniørfaget i den tekniske branche er miljøet et aktuelt emne. Herunder har eksempelvis elektroingeniører meget arbejde, som henvender sig til miljømæssige hensyn. Det afspejles i nyere produkter og systemer, hvor der både bliver udviklet nyt specifikt med henblik på at lave miljøforbedringer, samt lavet opgraderinger på produkter og systemer som har en anden hovedopgave, men som skal løse denne på en så miljørigtig måde som muligt.

Det kan for eksempel være, at der bliver lagt større vægt på, at der bruges vedvarende energi, og at der skabes produkter, der ikke er lavet af plastik, og som ikke skader de omgivelser, som produktet produceres eller benyttes i. Det betyder også, at mange elektroingeniører arbejder med at udvikle produkter til for eksempel varmeværker eller til vandværker, hvor der ikke skal bruges fossile brændstoffer i processen, og hvor der foretages rensninger af de forurenende materialer, der bruges.

Specielt hvis virksomheder inden for teknik branchen udfører arbejde for det offentlige, vil de opleve en stigende hensyntagen til miljøet. Kommuner, regioner og staten har et stigende ønske om, at forbedre gamle løsninger så de bliver hensigtsmæssige og har eftertiden meget med grøn omstilling at gøre generelt. 

 

Hvilke stillinger er der inden for teknik?

Der findes et hav af forskellige stillinger i branchen, og arbejdsopgaverne varierer meget i mellem. Nedenfor kan du se eksempler på stillingsbetegnelser, som alle sammen hører under teknik:

  • Elektriker
  • Industriingeniør
  • Servicetekniker
  • Blikkenslager
  • Maskinmester

Som du kan se, er der langt fra den ene til den anden stilling, og det er derfor, at man ikke kan tage en overordnet teknisk uddannelse. Man bliver nødt til at specialisere sig inden for det område, som falder i ens interesse. En servicetekniker kan eksempelvis ikke udføre samme opgaver som en maskinmester og omvendt.

Det er også meget forskelligt, hvor man som tekniker kan have arbejdsplads. En elektriker kan for eksempel arbejde ude hos private kunder, som har brug for at få løst serviceopgaver i hjemmet samt være ude og servicerer virksomheder, imens en industriingeniør formentligt vil arbejde ude på en byggeplads eller hos virksomheder, da de færreste private kunder har brug for arbejde udført af en industriingeniør.

 

Hvilke krav er der til tekniske stillinger?

Det er meget forskelligt stillingerne i mellem, hvilke krav der er, for at du opfylder kvalifikationerne til at blive hyret. I de fleste tilfælde vil man se, at du skal være faglært eller have en universitetsuddannelse inden for en af områderne for at kunne komme i arbejde inden for teknik. En af de retninger, som kræver en universitetsuddannelse, er for eksempel, hvis du skal være teknisk ingeniør. Skal du eksempelvis være tekniker eller montør, behøver du ikke at gå gennem universitet, men kan blive faglært via en erhvervsuddannelse i kombination med praktik. Ofte vil det være nødvendigt at komme ud i en praktisk lærerplads for at få teknikken i hænderne. Man kan nemlig ikke læse sig til det hele, i et fag som kræver så meget praktisk kunnen. 

I nogle tilfælde vil virksomheder kigge decideret efter ufaglært arbejdskraft til eksempelvis klargøringsopgaver. Det er billigere for dem at ansætte en ufaglært specialarbejder, som nemt kan ordne de mindre tekniske opgaver, da ufaglærte arbejdere ikke får samme timeløn som en faglært. 

Skal du i en lederposition inden for teknik, vil der sansynligvis være krav til, at du har en lederuddannelse, har været mange år i faget eller tidligere har gjort dig erfaringer fra lederpositioner samtidig med, at du har god praktisk kunnen fra branchen. De lederpositioner som man oftest ser personer inden for branchen varetage, vil være titler som teamleder, projektleder eller måske afdelingsleder.

Fordi at man inden for teknik branchen ofte vil have direkte kontakt med kunder, er det en fordel, hvis man formår at være serviceminded i sit arbejde. Det handler ofte om at finde de rigtige løsninger i samarbejde med kunderne, som samtidig fungerer i praksis. En anden personlig kompetence som gavner i faget, er at man formår at arbejde i teams, da man ofte vil være ude for at arbejde tæt sammen med sine kolleger. 

I de fleste stillinger inden for teknik vil der være en form for udregniner eller tekniske tegninger. Det er derfor vigtigt, at man kan udarbejde og læse disse, så man kan udføre sit arbejde. I mange tilfælde vil det være en fordel med fingersnilde og generel forståelse for den tekniske verden.

Du kan læse mere om de tekniske stillinger ved at følge linksene ude i siden.