Salg & Marketing

SoMe-manager

Hvad laver en SoMe-manager?

Hvis man arbejder med de social media, arbejder man med at eksponere en virksomhed, et produkt, en service, en begivenhed eller noget helt andet på sociale medier. De sociale medier, der bliver brugt mest til at lave markedsføring, er Facebook, Instagram og LinkedIn. En SoMe-manager laver opslag eller annoncer for virksomheder. Dette kan både være for organisationen i sig selv eller for et produkt, som man ønsker markedsført. Man laver både opslagene og skriver teksten samt sørger for, at opslagene eller annoncerne kommer ud til de rigtige målgrupper og kundegrupper. Derfor kræver det stor viden om de målgrupper, man arbejder med, og på hvilke medier man bedst kan komme i kontakt med dem på og eksponere sit produkt eller sin organisation. Man skal også have viden om IT for at benytte de systemer og programmer, der skal bruges til at lave opslag og annoncer. Man skal også måle den udvikling og eksponering, som opslagene får på medierne.

SoMe-manager i en enkelt virksomhed

Hvis man er fastansat i en virksomhed til at lave SoMe, skal man have stor viden om de produkter, man arbejder med, og den virksomhed man arbejder for. Man arbejder dagligt med at lave annoncer og opslag samt måle den virkning, som markedsføringen har. Derudover arbejder man sammen med andre i markedsføringsafdelingen og til tider også ledelsen omkring at udvikle nye markedsføringskampagner. En stor del af tiden går med at undersøge, hvordan produkterne klarer sig på medierne, og hvordan man kan forbedre markedsføringen ved at gøre den mere præcis. Det handler altså ikke kun om at lave opslag og få dem afsted, men også om at man bearbejder dem og følger deres udvikling og effekt. Man undersøger, hvem der ser opslagene, klikker på annoncerne, køber produkterne og meget andet analyserende arbejde. Hvis man arbejder med ét bestemt medie; for eksempel Facebook, specialiserer man sig i at kende mediet og alle dets funktioner, som man kan benytte til at lave de bedste opslag og annoncer.

SoMe-manager i bureau

Hvis man arbejder som SoMe-manager i et bureau, har man ofte meget kundekontakt. Man taler med virksomhederne om, hvad der er bedst at eksponere, og hvad kunden ønsker at få annonceret og reklameret med. I fællesskab udvikler man så kampagner; for eksempel i forbindelse med højtider og lignede, som jul og Black Friday, hvor der er stor konkurrence inden for annoncering og markedsføring.

Man arbejder med flere forskellige virksomheder på en gang, hvor man laver en plan over deres kommende kampagner, og løbende har man kontakt og møder med de forskellige kunder for at drøfte udviklingen og analyserne af markedsføringskampagnerne. Når man arbejder med flere virksomheder, skal man være god til at differentiere imellem dem og balancere arbejdet imellem dem. Derudover skal man komme med nye måder at annoncere på, så alle kunderne ikke reklamerer på samme måde. Man skal være dygtig til at udpege målgrupper baseret på produkter og virksomhederne, så man sikrer, at ens kunder får det bedst mulige resultat. Jo bedre man kender danskernes indkøbsvaner, og jo bedre man er til at analysere kampagnens effekt, jo større er chancen for, at man kan lave succesfuld markedsføring på de sociale medier.

Hvor arbejder en SoMe-manager?

SoMe-managers kan arbejde flere forskellige steder. De kan for eksempel arbejde fast i en virksomhed, der selvstændigt laver deres annoncering på sociale medier. Her arbejder man udelukkende med virksomheden og deres produkter og sørger for at få dem eksponeret på den bedst mulige måde.

Man kan også arbejde i et bureau, der laver social media markedsføring for andre virksomheder.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om SoMe-manageren. Det kan både være inden for markedsføring på sociale medier eller markedsføring i dens mere traditionelle form. Man kan også arbejde med kommunikation på andre måder. Der findes også virksomheder med stillinger, der er rettet mod ét specielt medie. Det kan for eksempel være en, der udelukkende arbejder med at markedsføre og annoncere på Facebook. Nedenfor kan du læse mere om stillinger, der minder om SoMe-managerens. Du kan læse mere om dem under deres individuelle sider.

Marketingmanager

Når man arbejder som marketingmanager, hjælper man virksomheder med at markedsføre deres produkter og services. En marketingmanager kan både arbejde med digital markedsføring og traditionel markedsføring; så altså både markedsføring på sociale medier, annoncer og plakater og lignende. Normalt arbejder marketingmanageren med en kampagne, der har til formål at fremme et produkt og eksponere det til målgruppen og nuværende og potentielle kunder.

En marketingmanager kan både arbejde fast i en virksomhed, hvor de er med til at udvikle kampagner til virksomheden i sig selv og dets produkter og services. Derudover kan de arbejde et bureau, hvor de hjælper flere virksomheder med at markedsføre sig selv.

Arbejder de fast i en virksomhed, er de med i hele udviklingsprocessen af produkter fra designet og udviklingen og til produktionen. De er med til at vurdere, om et produkt kan overleve på markedet, og om det opfylder de behov, som forbrugeren vil stille til produktet.

Reklamechef

En reklamechef kan have flere forskellige funktioner. Først og fremmest har reklamechefen stor viden om, hvordan man markedsfører produkter, services og virksomheder eller organisationer. De er også kendt som kreativ chef og art director, hvilket tegner et billede af, at det er en kreativ stilling, der kræver nytænkning og innovation. Reklamechefen kan både arbejde freelance som konsulent eller projektleder, og kan også sidde som afdelingsleder i en reklame- eller markedsføringsafdeling. Som reklamechef arbejder man med kommunikative elementer, menneskelige behov, design, tidens trends og flere andre ting. Man arbejder med at udvikle kampagner og markedsføring.

Kommunikationsmedarbejder

En kommunikationsmedarbejder kan arbejde med flere forskellige ting. Stillingen er bred og dækker også andre stillinger som for eksempel informationsmedarbejder. Derudover findes de både i virksomheder og i den offentlige sektor. En kommunikationsmedarbejder arbejder med at lave informations- og kommunikationsopgaver både skriftligt og mundtligt; for eksempel på en virksomheds hjemmeside eller en pressemeddelelse fra en ambassade. Man kan arbejde med forskellige områder; for eksempel intern eller ekstern kommunikation. Man arbejder også med trykte medier, selvom stillingen bliver mere digitaliseret efterhånden.