Salg & Marketing

Reklamechef

Hvad laver reklamechefen?

Reklamechefen har mange navne. Man kan både blive kaldt for reklamechef, art director og kreativ chef. En reklamechef arbejder enten som freelance, hos et reklamebureau, i PR- og kommunikationsvirksomheder eller i store virksomheder med deres egen reklame- eller marketingafdeling.

Dette kræver stor viden om alt fra menneskelige behov, til trends, kommunikative elementer, design og meget andet. Man er med til at udvikle ideer, kampagner og meget andet, mens man også er den, der har det store og hele overblik over alle de kreative projekter og reklameprojekter i virksomheden eller afdelingen.

Udover at de finder på ideerne, skal de have et formål og formuleres og udarbejdes på en måde, der giver mening for målgruppen og forbrugerne. Dette betyder også, at man skal følge med tiden og have stor forståelse for både sprog, medier og meget andet. Arbejder man i et reklamebureau, der laver kampagner for andre virksomheder, er det som regel også en fordel at have viden om den branche eller de produkter, som virksomheden arbejder med.

Jobbet som reklamechef går ud på at skaffe forbrugerens opmærksomhed, så de bliver overtalt til at købe et produkt, benytte en service, tilmelde sig en organisation eller se et program i fjernsynet. Ofte handler det om at tale til forbrugernes behov. Dette betyder også at reklamechefen skal have en stor viden om menneskets opførsel og deres behov. Det er en stor fordel, hvis man holder sig opdateret på trends og medier, så man er foran, når man skal skabe nye kampagner. Det er også vigtigt, at reklamechefen har viden om alt fra hjemmesiders indhold, til hvordan man skaber et flot design og et ensartet udtryk, der taler til de potentielle kunder. og passer til virksomhedens produkter, services og stilart. Man skal også kende sine forskellige målgrupper ekstremt godt og være afklaret med, at nogle reklamer kan give bagslag. Det er derfor vigtigt, at man undersøger sit færdige resultat grundigt, og forventningsafstemmer med kunden.

Man arbejder ofte med både reklamer og kommunikation, når man arbejder som reklamechef, og man har ofte det store overblik i opgaverne og projekterne. Man arbejder sammen med andre reklamefolk som marketinganalytikere, SoMe-Managers, projektledere og tekstforfattere. Man kan også arbejde med grafikere, og forskellige IT-udviklere for at skabe kampagner på både papir og forskellige medier.

Teamet skal som regel løse en opgave, der er stillet på baggrund af en markedsføringsstrategi eller et ønske af en kunde. Reklamechefen har enten været med til at udforme opgaven eller kan være med til at tilpasse den under projektet, så den bliver så god som muligt. Kundens opgave skal løses på baggrund af faglig ekspertise, så derfor er rådgivning også en vigtig del af jobbet. Når man er færdig med at bearbejde projektet, og man i fællesskab har godkendt kampagnen, skal den produceres. Her gøres der brug for mange forskellige værktøjer og teknikker afhængigt af, hvad det er for en type kampagne. Der skal måske filmes eller tages billeder, eller der skal udvikles en række plakater, bannere eller lignende. Her samarbejdes der med fotografer, filmselskaber og trykkere, der udfører disse praktiske opgaver.

Der skal også udføres billedbehandling og anden form for billede redigering, mens der måske skal laves testtryk og andet, inden hele den tekniske og elektroniske produktion kan sættes i gang. Reklamechefens opgave er afsluttet, når det færdige produkt er leveret og godkendt i fællesskab med kunden, og efter der er evalueret på forløbet og resultatet.

Hvor arbejder en reklamechef?

Når man arbejder som reklamechef, kan man arbejde mange forskellige steder. Der er også mange, der ofte skifter stilling på grund af de kreative processer, der hele tiden skal fornyes, og når der skal findes ny inspiration til andre opgaver og projekter. Det kan være i et reklamebureau, hvor man har en stor del af ansvaret for virksomhedens daglige gang. Man har også en stor del af ansvaret for de opgaver, der bliver løst i virksomheden. Man kan også arbejde i et PR- eller kommunikationsbureau, der både løser reklame- og kommunikationsopgaver af forskellige slags. Derudover kan man være ansat hos forskellige blade og magasiner, hvor man er med til at udarbejde layout og design af bladenes udkommelser. Derudover kan man arbejde hos film- og Tv-kanaler, hvor man udvikler alt fra Tv-programmer og film til reklamer imellem udsendelserne. Derudover kan man være ansat i store virksomheder, der laver deres eget reklamemateriale. Sidst men ikke mindst kan man også arbejde freelance, hvilket betyder, at man arbejder med mange forskellige projekter, der har en tidsbegrænsning.

Man kan også arbejde med produktion og design af hjemmesider. Her kan man have ansvaret for forskellige typer af web-udviklere samt grafikere og andre typer af reklamefolk.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der ligner reklamechefen, eller som arbejder med nogle af de samme elementer.

Marketingmedarbejder

Marketingmedarbejderen er som regel tilknyttet en virksomhed, hvor han eller hun løser opgaver, der omhandler intern og ekstern markedsføring. Man kan både være med til at planlægge fremtidige kampagner af et produkt eller en service i virksomheden, og man er også med til at bearbejde og analysere de resultater, der kommer af tidligere kampagner, og vurdere om deres effekt har været positiv, negativ eller neutral. Der findes oftest marketingmedarbejdere i større virksomheder, og derfor kan både kampagner og sprog foregå på engelsk eller andre sprog. Det er derfor vigtigt, at man gør sig klog på både sprog og virksomhedskultur i det land, man arbejder med.

SoMe-Manager

Når man arbejder som SoMe-manager, arbejder man med kommunikation på sociale medier. Her har man stor viden om forskellige sociale medier, og hvordan man bedst når målgrupperne og de potentielle kunder. Man arbejder ofte med andre reklamefolk som for eksempel reklamechefen eller en grafiker. Man kan både arbejde i et reklamebureau, men flere virksomheder får efterhånden deres egen SoMe-manager til at styre deres kontoer på de sociale medier og skabe mere opmærksomhed omkring virksomheden. Her varetager man forskellige kampagner enten selv eller i samarbejde med andre. Derudover er det en fordel, hvis man har meget stor viden om virksomhedens produkter og services og hvilke kundegrupper, der finder dem mest interessante.