Salg & Marketing

Personlig assistent

Hvad laver en personlig assistent?

Der findes flere forskellige typer af personlige assistenter. Man kan være personlig assistent i den offentlige sektor for eksempel for et byrådsmedlem, en politiker eller en borgmester. Man kan også være personlig assistent for en del af ledelsen i en større virksomhed, hvor man hjælper med at holde styr på opgaver, aftaler og lignende.

En anden type personlig assistent er handicaphjælperen, der sørger for at hjælpe et menneske med at komme igennem dagen.

Fælles for de forskellige typer af assistenter er, at man i større eller mindre grad er en hjælpende hånd, der hjælper med at løse nogle af personens opgaver samt skabe overblik over dagen og ugen. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer af personlige assistenter.

Personlig assistent i den private sektor

Når man arbejder som personlig assistent i den private sektor, er man som regel tilknyttet en eller flere personer i ledelsen. Dette er ofte i større virksomheder, hvor en person har brug for assistance til at holde styr på aftaler, opgaver, møder og lignende. Derudover laver man sekretær- og receptionistopgaver for personen og sørger for, at de får den hjælp, de har brug for. De kan også bruges som sparringspartner i planlægningen af arbejdsdagen og personens arbejdsgang.

Ofte finder man personlige assistenter i større virksomheder, der har en travl ledelse, som har brug for overblik og en, der kan klare småopgaver som e-mailskrivning samt telefontagning. En personlig assistent kan også være med til at pleje kontakter og netværk. Man har både kundekontakt, samt kontakt til relationer og ansatte i virksomheden, og det gælder derfor om at være åben, og repræsentere både ledelsen og virksomheden fra en god side.

Personlig assistent i den offentlige sektor

Når man arbejder som personlig assistent i den offentlige sektor, er det ofte fordi, at der er en person i en afdeling eller institution, der har meget at se til og har brug for en, der kan klare de mindre opgaver, samt skabe et overblik; ligesom den personlige assistent i den private sektor.

Afhængigt af hvor man arbejder, kan nogle af disse opgaver blandt andet være at hjælpe med regnskab, research og analyse samt være med til at skabe kundekontakt og lave kunderådgivning.

Man har ofte både kontakt med andre ansatte - heriblandt ledelsen - men man er også bindeleddet mellem borgere og kommune, region eller staten. Man har både opgaver, der er præget af rutine og skal løses hver dag, uge og måned, men man kan også være tilknyttet forskellige projekter og derved have mange forskellige og nye opgaver.

Man kan arbejde som personlig assistent i et fag, som man er uddannet i; for eksempel inden for sagsbehandling og regnskab, analyseopgaver, administration og meget andet. Her er man som regel tilknyttet en hel afdeling.

Man kan også være tilknyttet en person i kommunen. Dette kan for eksempel være borgmesteren. Her har man opgaver som at tage imod kommunikation til borgmesteren og gennemgå de forskellige aftaler, møder og planer, der er. Det samme gælder hvis man er personlig assistent for et andet byrådsmedlem, en minister eller anden politiker. Ofte er man den der holder styr på de forskellige opgaver, som personerne har. Man er ofte også den, der tager telefonen samt sørger for at sætte pressen eller andre personer i kontakt med personen. Derfor er det vigtigt, at man er loyal over for den person, man samarbejder med.

Handicaphjælper

Når man arbejder som handicaphjælper, er man tilknyttet en eller flere personer, der har brug for hjælp til at klare forskellige hverdagsopgaver samt give selskab til personen. Man laver blandt andet opgaver, hvor personen har brug for hjælp for eksempel til at lave og spise mad, klare påklædning samt personlig pleje og måske at køre bil og lignende. Man kan både være ansat af den handicappede selv eller igennem en pårørende til den handicappede.

Det er oftest mennesker med et fysisk handicap, der har brug for en personlig assistent. Mange foretrækker en på samme alder og samme køn, så man også kan hygge sig og måske have de samme interesser. Oftest foregår det meste af arbejdstiden i personens hjem, hvor man løser de forskellige opgaver og holder hinanden ved selskab. Man kan også tage på indkøb, til arrangementer og arbejde. Man planlægger de forskellige opgaver i fællesskab, men målet er oftest at skabe den mest almindelige hverdag, mens der stadig er plads til fleksibilitet og oplevelser.

Man kan både have fysiske opgaver, som kræver en vis styrke at udføre, men der kan også være kontoropgaver, hvor der skal kommunikeres med forsikring, læger, og klares tilmeldinger til kurser, uddannelse og lignende. Det er en vigtig del af jobbet, at man er fordomsfri og venlig og er klar til at hjælpe personen, med det de har brug for. Dette kan også indebære forskellige hygiejneopgaver og andre opgaver, hvor der kræves modenhed fra handicaphjælperen. Derudover skal man være stabil, fordi der er en anden person, der regner med én flere dage i ugen til at være en del af hverdagen.

Andre kompetencer, der er vigtige som handicaphjælper, er selvstændighed og tålmodighed samt psykisk og fysisk styrke. Der kan være opgaver, der virker udfordrende, og derfor er det vigtigt, at man er åben, og har mod på at hjælpe personen med at skabe en almindelig og tryg dagligdag. Arbejdstiderne kan enten være faste eller varierende. Man kan også være handicaphjælper som vikarjob. Som regel har man faste dage og timer, hvor man arbejder. Dette kan både være dag- og nattevagter. Det kan også være et fuldtidsarbejde. Nogle gange er der flere handicaphjælpere, som kan afløse hinanden. Det er en fordel, hvis man kommunikerer godt med dem, så man kan skabe det bedste samarbejde mellem parterne og give den handicappede de bedste vilkår og den bedste oplevelse.

Nogle gange arbejder man som et led mellem den handicappede og kommunen og skal vejlede den handicappede fra kommunens side samt lave tilbagemeldinger til kommunen om den handicappede og hans eller hendes situation. Der er vejledninger og rådgivning, der er værd at følge for handicaphjælperen, som giver gode råd til, hvordan man på bedst vis løser de opgaver, der stilles til hjælperen.