Salg & Marketing

Kommunikationsmedarbejder

Hvad laver en kommunikationsmedarbejder?

Kommunikationsmedarbejderen arbejder i mange forskellige virksomheder og institutioner. Nogle gange går stillingen også under navnet informationsmedarbejder eller erhvervssproglig medarbejder. Arbejdsopgaverne kan derfor også variere en smule fra stilling til stilling og mellem de forskellige virksomheder og institutioner, hvor stillingerne findes.

En kommunikationsmedarbejder har mange forskellige arbejdsopgaver. Man arbejder med mange forskellige mennesker og derfor også mange emner og arbejdsområder.

Man arbejder både med intern og ekstern kommunikation, mens man både har kontakt til kunder og samarbejdspartnere på telefon og mail, mens man også laver informations- og kommunikationsopgaver på virksomhedens hjemmeside og i forskellige former for trykte medier som brochurer, blade og magasiner og pjecer. Det betyder også, at man ofte er virksomhedens ansigt udadtil, og derfor også har kontakten til pressen og andre medier. Kommunikationsmedarbejderen har ofte også overblikket over indholdet på virksomhedens hjemmeside.

Når kommunikationsarbejderen eller informationsmedarbejderen laver intern kommunikation, er det til brug i virksomheden og dens ansatte og når ikke ud til kunder og lignende. Dette er for eksempel interne nyheder om ansættelser, udvidelser, regnskaber og lignende, og dette kan både foregå på en Facebookgruppe, en intern kommunikationsplatform eller et trykt medie som et nyhedsbrev. Når man laver ekstern kommunikation, når det ud til alle i virksomhedens omverden. Dette kan både være kunder og potentielle kunder, leverandører, samarbejdspartnere, pressen og konkurrenter. Dette er for eksempel igennem Facebooksider, hjemmesider, pressemeddelelser og andre nyheder. Der er ofte stor forskel på, hvordan man laver intern og ekstern kommunikation. For eksempel har man fokus på brugen af fagsprog og vendinger, der måske ikke er så forståeligt for virksomhedens kunder, men som sagtens kan forstås af de i virksomheden. Man skal derfor være meget opmærksom på, hvilken gruppe man kommunikerer til, og hvem målgruppen er.

Hvis man arbejder som informationsmedarbejder; altså med information som fokus i stedet for selve kommunikationen, handler det ofte om at formidle og dele de forskellige informationer, der er i virksomhedens afdelinger - man arbejder altså med intern kommunikation. Her sørger man for, at alle oplysninger om virksomhedens og dens produkter er opdaterede og vedligeholdt. Derudover sørger man for at kategorisere de forskellige informationer og lignende. Dette kan også gøres af medarbejdere, der arbejder mere specificeret med research og informationslagring. Disse kaldes Record Managers, og de arbejder sammen med informationsmedarbejderne. Dette er for eksempel at lagre og klassificere forskellige informationer, så de bliver tilgængelige for resten af virksomheden. De sørger også for, at det sikres og vedligeholdes.

Andre opgaver en informationsmedarbejder kan løse er for eksempel at lave og videregive statistikker om produkter, mennesker og målgrupper, som skal bruges i produktions- og udviklingsarbejdet af nye produkter. Disse informationsmedarbejdere kan for eksempel arbejde i laboratorier og produktionsvirksomheder.

Derudover kan de samarbejde med reklamefolk i bureauer og virksomheder med at skabe nye kampagner og lignende informations- og kommunikationsopgaver både internt og for kunder. Man skal arbejde med virksomhedens eller organisationens ånd, når man er kommunikationsmedarbejder, fordi det er vigtigt, at man videregiver virksomhedens værdier, missioner og holdninger og kan repræsentere dem for kunderne på den bedst mulige måde. Derfor arbejder man både med ledelsen og andre dele af markedsførings- eller kommunikationsafdelingen for at give det mest rigtige billede af virksomheden eller organisationen.

En kommunikationsmedarbejder kan også fungere som en pressemedarbejder. Dette er for eksempel hos helt store virksomheder eller offentlige institutioner; for eksempel ministerier, partier eller regeringen. Her er det pressemedarbejderens opgave at træde til i kritiske situationer og ved pressemøder, og videregive information eller oplysninger fra andre dele af organisationen. Også her er det vigtigt, at man forventningsafstemmer med andre dele af virksomheden eller afdelingen.

Erhvervssproglig medarbejder

En kommunikationsmedarbejder kan også fungere som en erhvervssproglig medarbejder. Den erhvervssproglige medarbejder har kommunikationsopgaver for virksomheder og arbejder med mange forskellige grene af kommunikation og information. Dette kan både være skriftlig og mundtlig kommunikation, og det kan indebære alt fra salg og markedsføring, turisme og reklamer til økonomi og eksport.

Her fungerer de ofte som projektledere eller koordinatorer, hvor de er med til at udvikle forskellige former for kommunikation på et andet sprog og til et andet marked.

Den erhvervssproglige medarbejder hjælper også virksomheder med at komme ind på andre markeder ved at informere om alt fra lokalkultur og traditioner til sprog og virksomhedskultur og -opbygning. Det er vigtigt, at man kender sproget, så man kan fange de nuancer, undertoner og det slang, der findes i sproget, som kan have indflydelse på, hvordan kommunikationen videreføres og modtages.

Den skriftlige kommunikation er forskellige tekster, der bruges til at kommunikere med andre virksomheder, kunder og potentielle kunder, leverandører og andre, der kan have virksomhedens interesse. Dette kan være intern kommunikation til medarbejdere gennem nyhedsbreve og lignende. Det kan også være ekstern kommunikation som reklamekampagner og pressemeddelelser. Det kan også være indhold til virksomhedens sociale medier. Denne stilling kan både minde om og være kombineret med jobbet som tekstforfatter, hvor man udarbejder forskellig tekst til og for virksomheden eller for andre virksomheder.

Man arbejder ofte sammen med andre typer af markedsføringsfolk, hvor man samarbejder med at udvikle alt fra reklamekampagner og intern information. Man kan også samarbejde med skribenter, der udvikler tekst til information om produkter og brugervejledninger, hvor der er behov for viden om sprog og kultur i andre lande.

Når man laver mundtlig kommunikation, er det ofte som bindeleddet mellem virksomheden og dens leverandører, kunder og potentielle kunder samt pressen i andre lande. Det er vigtigt, at man er god til at videregive den information, som man får, for eksempel når man tager del i forhandlinger og rådgivning samt salg og anden kommunikation. Man arbejder som regel tæt sammen med ledelsen, og det er vigtigt at have et godt overblik og være god til at veksle mellem forskellige sprog og kulturer.

Arbejdssteder som kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejderen kan arbejde i private virksomheder, offentlige institutioner og organisationer af forskellige slags.
Blandt andet finder man kommunikationsmedarbejderen i virksomheder, der selv tager sig af indholdet på deres hjemmeside og ofte også sociale medier. Derudover laver de forskelligt reklame- og kommunikationsmateriale for virksomheden.

Man kan også arbejde i offentlige institutioner; for eksempel ministerier, politiet, kommuner og andre steder, der ønsker at skabe en forbindelse med borgerne. Dette kan for eksempel være gennem politiets bruger på Twitter, hvor de informerer om forskellige sager, fartkontrol og andet information.

I organisationer bruger man kommunikationsmedarbejdere til at udbrede organisationens budskab og derigennem skaffe flere medlemmer.