Salg & Marketing

Salg og marketing handler i bund og grund om at øge salget af produkter, varer og serviceydelser. Det vil sige, at man som medarbejder inden for branchen kan arbejde med både B2B og B2C markedet, da alle virksomheder har brug for at gøre brug af salg og marketing. Der er mange forskellige områder forbundet med faget, og derfor kan stillingernes opgaver variere meget imellem. Som tiderne skifter, udvikler branchen sig, og derfor kommer der med tiden nye områder, som skal varetages og deraf nye titler.
Salg & Marketing Icon

Hvad er salg og marketing?

Inden for branchen handler salg og marketing om markedsføringen og salget af produkter, varer og serviceydelser. Selvom salg er en ting og markedsføring en anden, overlapper de to alligevel hinanden, fordi de er så tæt forbundet og i bund og grund har samme formål. Nemlig fokus på kunderne og at øge omsætningen.

Derfor er det vigtigt, at der er et godt sammenspil mellem de to i virksomheden for at opnå de bedste resultater. En undersøgelse fra LinkedIn viser nemlig, at et dårlig samarbejde mellem disse to fører til dårligere økonomisk ydeevne, ringere oplevelser for kunderne og en mindre kundefastholdelse. Hvis salg lærer noget om marketing og omvendt, er der en bedre synergi i firmaet, som gør, at man lærer mere om kunderne og deres købsadfærd. Og ultimativt er det en meget stor del af at have grønne tal på bundlinjen. 

Med den digitalisering som vi i stigende grad oplever i Danmark og i verden generelt, har branchen ændret sig meget og gør fortsat. Så er man en gammel ræv i faget, har man været nødt til at tilpasse sig de nye tider. For førhen var det faktisk sådan at salg og marketing arbejdede meget separat. I dag ser man, at der i højere grad er brug for benytte sig af en pull-strategi frem for push, og at man bliver nødt til at tilpasse sine løsninger til det unikke menneske.

Det betyder, at man førhen i højere grad har brugt en strategi, hvor man skubber sine produkter i hovedet på folk via reklamer, annoncer, konkret salg og lignende - altså den såkaldte push-strategi. I nutidens verden arbejder man mere med at trække kunden mod produktet via et mere digitalt mindset, hvor man blandt andet arbejder med SEO og Content Marketing - altså det man kalder en pull-strategi.

Alle virksomhedstyper beskæftiger sig i større eller mindre grad med salg og marketing, og herunder er altså produktions-, handels-, engros-, og detailvirksomheder. Alt efter typen vil man enten sælge til andre virksomheder eller sælge til private kunder. Det er det, man enten kalder for B2B, som betyder business to business, eller B2C, som betyder business to customer. 

 

Hvilke områder er der inden for salg og marketing?

Inden for salg og marketing er der forskellige områder, som man kan beskæftige sig med. Herunder er:

  • Indkøb og salg
  • Import og eksport
  • Markedsføring

Alt efter hvilket område man har specialiseret sig i, vil man have forskellige fokuspunkter og arbejdsopgaver. Der er nemlig stor forskel på, hvilket marked man opererer på, om man arbejder med salg eller marketing, og hvilken stilling man har. 

 

Indkøb og salg

Når man beskæftiger sig med salg, er det primært handel, man har med at gøre. Her kan man enten arbejde med detailhandel eller engroshandel. Arbejder man med detail, er det salg af mindre varepartier til private kunder. Er man inden for engros, er det salg af større varepartier til andre virksomheder. Inden for salg er der mange forskellige stillinger, hvor du eksempelvis kan arbejde som salgschef, salgsassistent eller telefonsælger.

Ved indkøb gælder det om, at planlægge hvilke varer der skal købes, hvornår de skal lande i butikken og at få den bedste pris for produktet. Alle virksomheder, som enten producerer eller sælger varer, har brug for indkøb. Hos produktionsvirksomheder skal der indkøbes de rette råstoffer, og hos detailvirksomheder skal de varer, som sælges, købes hjem. Man ser også indkøb hos for eksempel restauranter eller caféer, da de jo skal købe de råvarer, der skal bruges i madlavningen. 

 

Import og eksport

Når man beskæftiger sig med import og eksport, er der tale om international handel. Ved import køber virksomheden varer eller serviceydelser i udlandet, og ved eksport sælger firmaet samme til udenlandske købere.

Arbejder du med international handel, er der andre faktorer som gør sig gældende. Skal du eksempelvis sælge til udlandet, er det helt andet marked end det danske, og her har de private kunder en anden købsadfærd samtidig med, at der vil herske en anden virksomhedskultur hos virksomhederne. 

Ved dette felt arbejder man altså for eksempel med analyse af kunder, konkurrenter, brancher samt forretningsmodeller i forhold til salg, handel og international markedsføring. Derfor kan man under import og eksport arbejde med samme områder som 'normalt' bare med et internationalt perspektiv.

 

Markedsføring

Medarbejdere, som arbejder med markedsføring, sørger for at promovere det, firmaet gerne vil sælge, for netop at øge salget. Men det handler ikke kun om direkte reklame. Der er mange faktorer, som skal spille sammen for succes, og det er marketingafdelingen i en virksomhed, som har til job at arbejde med alle de områder. Herunder er det vigtigt, at man spreder det generelle kendskab til firmaet og deres produkter, varer eller serviceydelser og anvendelse heraf, samt sørger for at skabe et godt ry.

Der er mange forskellige virksomheder og produkter derude, og her skal markedsføring altså i den grad være med til, at forbrugeren får øje på firmaet eller produktet i mængden af alle de andre udbydere. Det handler om at kende sin målgruppe, så man kan komme i kontakt med dem på bedst mulig måde, samt sørge for at kendskabet fører til salg.

Hertil er der mange hjælpemidler og kanaler at tage i brug. Der er forskel på hvilke markeder, man henvender sig til, og derfor er der også stor forskel på marketingsstrategier firmaerne imellem. I nyere tid ser man især, at de sociale medier og digitale kanaler spiller en stor rolle i forhold til markedsføring. Man kan sige, at marketingmedarbejdere arbejder meget bagved kulissen og påvirker folks underbevidsthed uden decideret kontakt, hvor salgsmedarbejdere laver meget direkte salg, hvor de ofte arbejder direkte med den enkelte kunde.

Yderligere er der også mere traditionelle kanaler som for eksempel trykte reklamer og annoncer i aviser, markedsføringsplakater på busser eller lignende, reklamer i TV, biografen eller i radioen og meget mere.

 

Hvilke stillinger findes der inden for branchen?

Inden for både salg og marketing er der mange forskellige stillingsbetegnelser, der som tidligere nævnt har forskellige arbejdsopgaver. Fordi at branchen altid er i udvikling, bliver der ved med at komme nyere stillingsbetegnelser til, hvor eksempelvis So-Me manager er en af de nye i klubben. Denne stilling har til ansvar at håndtere de sociale medier, hvilket blandt andet går ud på få flere følgere samt have stigende aktivitet på kanalerne. Nogle af de mest gængse sociale medier at tage i brug, er for eksempel Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. 

Herunder kan du se nogle af de stillinger som du støder på inden for salg og marketing:

  • So-Me-manager

  • Reklamechef

  • Salgsassistent

  • Marketinganalytiker

  • Kundeservicemedarbejder

Du kan læse mere om de konkrete stillinger til højre på siden via de individuelle links.

 

Hvordan bliver du salgs- og marketingmedarbejder?

Afhængigt af hvilken stilling du gerne vil have, kan der være krav til kortere- eller længerevarende uddannelse. Det kan være, at du som marketingmedarbejder måske skal have en uddannelse inden for international handel og marketing. Eller at du som salgschef skal have en form for lederuddannelse. Det er langt fra i alle stillingerne, at du behøver en uddannelse, men det er muligt ved de fleste områder inden for branchen.

Yderligere er det ofte en fordel med personlige kompetencer, som matcher faget. Det er for eksempel egenskaber som at være udadvendt og god til mennesker samt at netværke og skabe relationer. Det skyldes, at branchen har stor menneskekontakt og meget handler om at nå ud til kunder, private såvel som andre virksomheder. 

Man ser ofte, at firmaer søger medarbejdere med et sælgergen, som er god til at lukke aftaler og har et vindergen. Det er for eksempel, hvis du arbejder som phoner, hvor det er vigtigt, at du hurtigt kan skabe en god kontakt til den potentielle købere, fordi telefonsælgere i forvejen har svært ved at nå igennem til kunderne, da der ofte vil være negative associationer fra kundens side ved denne type salg.