Ledelse

Teamleder

Hvad laver en teamleder?

En teamleder fungerer som en afdelingsleder, men ofte med en mindre gruppe medarbejdere under sig - dog stadig som en del af en afdeling. 

Teamledere arbejder i flere forskellige typer af virksomheder. Teamledere skal skabe gode relationer og gode arbejdsforhold i en gruppe af medarbejdere, der arbejder med det samme projekt, produktgruppe eller arbejdsområde. Her samarbejder man med at skabe og udvikle disse elementer for at få den bedst mulige effekt. Det kan for eksempel være et team i en markedsføringsafdeling, der arbejder på at lave en reklamefilm. Teamlederen har overblikket over projektet og uddelegerer de forskellige opgaver og sørger for, at projektet følger de opsatte rammer både kreativitetsmæssigt og økonomisk.

En teamleder har som udgangspunkt også en anden stilling i virksomheden. Det kan for eksempel være en dansklærer, der også er teamleder for lærerne i første klasse, eller en marketingmanager, der også er teamleder for de andre Marketing Managers.

Eksempler på teamledere

Herunder er en række eksempler på, hvordan en teamleder og dens gruppe kan fungere og virke i praksis. Det er ikke rigtige eksempler fra etablerede virksomheder, men blot eksempler på, hvordan teamlederen kan arbejde.

Teamleder i folkeskole

En teamleder på en folkeskole kan fungere på forskellige måder og i forskellige sammensætninger. Formålet ved at skabe teams blandt lærere og ledere på uddannelsesinstitutioner er ofte at skabe gode forbindelser mellem klassetrin, undervisningsmetoder og forbindelser mellem de forskellige fag og deres indhold. Dette kan for eksempel gøres ved at sætte idrætslærere fra forskellige klassetrin sammen i ét team, hvor teamlederen så sørger for, at lærerne skaber varierende og alsidig undervisning, der kan supplere hinanden og gøre undervisningen spændende for eleverne. Det kan også gøres ved at sætte alle lærerne fra for eksempel 4. Klasse sammen i et team, hvor der udvælges en teamleder. Målet med teamet er at kæde de forskellige undervisningsforløb sammen, så eleverne kan få lov at afprøve det, som de lærer i teori og i praksis, så de bedre forstår det. Det kan også være at læse en bog i dansk og fortolke den i malerier i billedkunst. Teamlederen skal både lytte til de forskellige forslag blandt de andre i teamet og skal ofte sørge for, at der bliver lagt en udførlig undervisningsplan, der også gives videre til ledelsen. 

Teamleder i produktudvikling

Hvis man arbejder i en produktionsvirksomhed, kan der være teams, der arbejder med produktudvikling. Det kan være teams sammensat af flere forskellige typer medarbejdere, der har forskellige stillinger og kvalifikationer. I en elektronikvirksomhed kan det for eksempel være en ingeniør, en produktionsleder, en designer og en markedsføringsmedarbejder. Teamlederen kan fungere som en projektleder i denne forbindelse. Her er teamlederens opgave at få de forskellige medarbejdere til at arbejde sammen for at opnå et godt resultat. Alle de forskellige stillinger har deres eget ansvarsområde, og de kan supplere hinandens viden og kompetencer. Det er vigtigt, at der er en teamleder, der kan holde dagsordenen og sørge for, at alle fremskridt og ideer bliver dokumenteret. Samtidig er der krav til produktet - både teknologisk og økonomisk - der skal overholdes.

Teamleder i dagligvareforretning

Der findes også teamledere i dagligvareforretninger. Her kan der også være teams på kryds og tværs af stillinger og arbejdsopgaver. Ved at have teams i dagligvareforretninger er det lettere at uddelegere de forskellige arbejdsopgaver og samarbejde om sit område. I større dagligvareforretninger og supermarkeder er man ofte tilknyttet et område; for eksempel delikatessen, bageren eller frostvareafdelingen, og der kan der være teams og en teamleder, der sørger for at holde teamet opdateret på nye varer, ændringer og andet, der kan være relevant for den daglige drift.

Hvor arbejder en teamleder?

Man kan arbejde som teamleder mange forskellige steder. Teamledere findes for eksempel på sygehuse, hvor sygeplejersker i en afdeling kan have en teamleder, der har overblik over de forskellige arbejdsopgaver. Der er også teamledere på uddannelsesinstitutioner, hvor teams eksisterer på kryds og tværs af de forskellige stillinger. Man kan også arbejde på hoteller, produktionsvirksomheder, varehuse, dagligvarebutikker, handelsvirksomheder og mange andre steder, hvor der er grupper af medarbejdere, der arbejder med både det samme og i forskellige stillinger.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om teamlederens. Et eksempel kan være afdelingslederen, som har mere ansvar end teamlederen og ofte flere forskellige arbejdsopgaver. En teamleder kan også fungere som projektleder, hvor man har hele overblikket over en opgave eller et arbejdsforløb.

Afdelingsleder

Når man er afdelingsleder, har man ansvaret for en bestemt del af en virksomhed. Man kaldes også en mellemleder, fordi man har ledelsen over en del andre medarbejdere, men ikke er en del af topledelsen. Dog er man ofte den i virksomheden, der er kontakten mellem topledelsen og de øvrige medarbejdere, og det er derfor en fordel, hvis man har et godt forhold til både medarbejderne under sig og til ledelsen, så man på bedste vis kan mægle imellem de to parter.

Afhængigt af hvor afdelingslederen arbejder, er der flere forskellige arbejdsopgaver. For eksempel kan afdelingslederen stå for en del administrativt arbejde. Det kan blandt andet være skrivning af lønsedler og vagtplaner samt andet administrativt arbejde. Derudover skal man sørge for at lede afdelingen og holde overblik over de forskellige arbejdsopgaver, som medarbejderne i afdelingen har.

Der findes afdelingsledere i produktionsvirksomheder, i handelsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Projektleder

Projektledere arbejder med forskellige udviklingsprojekter i virksomheder. Man kan både være fastansat i en virksomhed, som for eksempel ingeniør, og samtidig blive udpeget som projektleder på en opgave. Man kan også være en ekstern projektleder, der ansættes på tidsbegrænset basis for at bidrage med ny viden og nye ideer til produkter, kampagner eller lignende. Man kan blandt andet gøre brug af en projektleder i en entreprenørvirksomhed, hvor man arbejder på et stort byggeri. Projektlederen skal sørge for at holde overblik over hele projektet og ofte melde fremskridt tilbage til virksomhedens ledelse.

 

Indhold: