Ledelse

Souschef

Hvad laver en souschef?

En souschef fungerer som mellemleder eller som en næstkommanderende i en virksomhed, forretning eller organisation. Souschefen kan arbejde mange forskellige steder. De findes både i produktionsvirksomheder, supermarkeder, varehuse og mange andre steder, hvor de sammen med ledelsen er en del af den daglige drift samt laver forskelligt administrativt arbejde. Arbejdsopgaverne som souschef kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og imellem brancherne. Normalt arbejder man med administrative opgaver for eksempel at ordne vagtplaner og lønsedler samt at indkøbe og holde øje med varelageret. Det kan også afhænge af virksomhedens størrelse. I mindre virksomheder kan souschefen dække over en bredere vifte af arbejdsopgaver end i en større virksomhed, hvor der også er afdelingschefer, afdelingsledere og andre mellem- og topledere i virksomheden.

Souschefen kan både varetage en del af topledelsen opgaver samt tage del i den daglige drift blandt virksomhedens andre medarbejdere. Man har ofte en indsigt i den daglige drift af virksomheden, og man er med til at lave beslutninger på vegne af ledelsen. Derudover er souschefen med til at se, hvad der skal laves i virksomheden eller forretningen og uddelegere opgaver til de øvrige medarbejdere.

En souschef skal kunne bevare overblikket i travle og pressede situationer samt være med til at kunne lede virksomheden, forretningen eller organisationen på en måde, der er til gavn for både virksomhedens medarbejdere samt virksomhedens kunder. Ofte er det en fordel, hvis man er god til at have kontakt med kunder samt kunne varetage mange forskellige opgaver og være bindeleddet mellem topledelsen og de øvrige medarbejdere.

Nedenunder kan du læse om nogle af de mange forskellige typer af souschefer, der findes. Der kan være forskellige krav til uddannelse mellem brancher og virksomheder, mens der også er mange arbejdsopgaver, der er forskellige mellem arbejdsområderne.

Souschef i dagligvareforretning

Når man er souschef i en dagligvareforretning, arbejder man som regel tæt sammen med butikkens ledelse samt de øvrige medarbejdere som for eksempel salgsassistenter, ungarbejdere og lignende. Her er man med til at sørge for, at den daglige drift af forretningen opretholdes, og at butikken er indbydende og ren. Souschefen samarbejder med butikschefen om at inspicere butikken, bestille varer, bestemme hvornår der skal laves ændringer i butikkens layout og design eller andre elementer, hvor der er brug for en del af ledelsen. Souschefen kan også stå for oplæring af nye medarbejdere i butikken.

Ofte arbejder souschefer i dagligvareforretninger meget og også på skæve tidspunkter. Der er både administrative opgaver, der skal løses, mens butikken også skal vedligeholdes. Ofte inspicere souschefen butikken og bestemmer, hvad der skal nås i løbet af dagen. Dette bliver formidlet og uddelegeret til de øvrige medarbejdere, mens souschefen også selv påtager sig nogle opgaver. Souschefen skal have et godt overblik over butikken og medarbejderne, så der sørges for, at alle de nødvendige opgaver bliver løst i løbet af arbejdsdagen.

Souschef i detailforretning

Når man er souschef i en detailforretning for eksempel en større tøjforretning, tager man også stor del i den daglige drift af butikken. Man er både med til at bestemme, hvilke varer butikken tager ind samt sørge for, at butikken ser indbydende ud for kunderne. Hvis butikken er en del af en kæde, kan souschefen også have kontakt med kommunikationen med andre dele af virksomheden; for eksempel andre butikker i kæden eller kædens øvrige ledelse. Souschefen i tøjforretningen har ofte ansvaret for de andre ansatte i butikken for eksempel butiksassistenterne.

Man arbejder også med virksomhedens salgstal, lager og indkøb. I administrative opgaver som disse, arbejder man ofte sammen med butikschefen. Derudover kan man tage del i rekrutteringen af nye medarbejdere og andre arbejdsopgaver, der involverer ledelsen. Man har som regel en butiks- eller ledelsesuddannelse bag sig,

Souschef i restaurant

Hvis man er ansat som souschef i en restaurant, kan man også være ansat under stillingsbetegnelsen køkkenchef. Det kommer an på fordelingen af øvrige medarbejder, for eksempel om der er en restauratør. Souschefen i køkkenet er ofte uddannet kok og tager del i den daglige drift samt det administrative arbejde, der kan forekomme i køkkenet. Heriblandt er der tale om indkøb af varer, udvikling af nye menuer og retter og andre elementer, der er en del af den daglige drift. Man arbejder i et travlt miljø ofte sammen med flere kokke, køkkenmedhjælpere og opvaskere. Souschefen er også med til at uddelegere opgaver til det øvrige køkkenpersonale.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om souschefen. Nogle af stillingerne har en del af de samme arbejdsopgaver, mens andre har mere eller mindre ansvar og beskæftiger sig med mere specifikke arbejdsområder. Det kan være økonomi, HR, PR eller noget helt andet. Stillingerne nedenfor er meget brede, og både opgaver og ansvar varierer mellem virksomheder, brancher og arbejdsområder.

Afdelingsleder

Hvis man er ansat som afdelingsleder, har man også en lederstilling i en virksomhed, organisation eller forretning. Man går ofte under betegnelsen mellemleder, der betyder at man ikke er en del af topledelsen, men har en vigtig funktion som bindeleddet mellem topledelsen og de øvrige medarbejdere. Som afdelingsleder har man ansvaret for en bestemt afdeling i en forretning, virksomhed eller lignende; for eksempel et sygehus eller en skole. Man står som regel for den daglige drift og skal have god kontakt til de øvrige medarbejdere i afdelingen. Man laver ofte en del administrativt arbejde. Derudover er man ofte den del af ledelsen, der er tættest på virksomhedens øvrige medarbejdere.

Man har overblikket i afdelingen og sørger for, at der bliver løst de nødvendige opgaver.

Teamleder

En teamleder har som regel ansvaret for en mindre gruppe af medarbejdere. Teamlederen er ofte fastansat i en stilling og har derudover ansvaret for et team, der både kan bestå af medarbejdere i samme stilling eller som en blanding af forskellige medarbejdere. Teamlederes opgave er ofte at få forskellige mennesker til at arbejde sammen om at nå et bestemt mål; for eksempel øget salg. Medarbejderne bidrager med forskellige kompetencer og forslag til, hvordan opgaven kan løses. Der findes teamledere i mange forskellige virksomheder. Det kan for eksempel være på et hospital, i en folkeskole eller i en produktionsvirksomhed.

Ledige jobs

Vi har brug for en til at gå forrest og skabe resultater, er det dig? Har du flair for salg og ledelse samt erfaring inden for rekrutteringsbranchen? Så se mere her!