Ledelse

Souschef

Hvad laver en souschef?

En souschef fungerer som mellemleder eller som en næstkommanderende i en virksomhed, forretning eller organisation. Man kan støde på en souschef i mange forskellige firmaer, det afhænger bare af virksomhedens struktur.

Souschefen kan for eksempel arbejde i:

  • Produktionsvirksomheder

  • Supermarkeder

  • Detailforretninger

  • Restauranter

Her er man som del af ledelsen medansvarlig for den daglige drift og administrativt arbejde. De specifikke arbejdsopgaver, som souschefen tager sig af, kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og brancherne imellem.

Med den indsigt som man har i den daglige drift, er man med til at tage beslutninger på vegne af ledelsen. Souschefen fungerer som bindeled mellem topledelsen og de øvrige medarbejdere.

Man skal kunne bevare overblikket i travle og pressede situationer samt være med til at lede virksomheden, forretningen eller organisationen på en måde, der er til gavn for både virksomhedens medarbejdere og kunder. Derfor kan det som oftest være en fordel hvis man har gode kommunikative evner og deraf er god til kundekontakt.

 

Hvilke arbejdsopgaver har en souschef?

Med ansvar følger ekstra arbejdsopgaver. Derfor har en souschef foruden en rolle i den daglige drift også del i ansvaret for det administrative arbejde. Herunder indgår opgaverne ved for eksempel at ordne vagtplan og lønsedler samt at indkøbe til og holde styr på varelageret.

Som oftest ser man, at souschefer i mindre virksomheder varetager en bredere vifte af opgaver end i større virksomheder. Det skyldes blandt andet, at der typisk vil være flere at uddelegere opgaverne mellem, hvor både afdelingschefer, afdelingsledere og andre mellem- og topledere kan tage fat.

I dagligdagen holder souschefen styr på, hvad der skal gøres, uddelegerer opgaver til de øvrige medarbejder samt arbejder hen mod eventuelle målsætninger.

I nedenstående afsnit kan du læse eksempler på forskellige typer af souschefer. Der kan være forskellige krav til uddannelse alt afhængig af branche og virksomhed samt forskelle på arbejdsopgaver de forskellige arbejdsområder imellem.

 

Souschef i dagligvareforretning

Når man er souschef i en dagligvareforretning, arbejder man som regel tæt sammen med butikkens ledelse samt de øvrige medarbejdere. Øvrige medarbejdere kendetegnes for eksempel ved salgsassistenter, ungarbejdere og andre.

Her er man med til at sørge for, at den daglige drift af forretningen opretholdes, og at butikken er indbydende og ren. Souschefen samarbejder med butikschefen om at inspicere butikken, bestille varer, bestemme hvornår der skal laves ændringer i butikkens layout og design samt andre opgaver, hvor der er brug for, at ledelsen tager del i processen. Souschefen kan desuden stå for oplæring af nye medarbejdere i butikken.

På grund af lange åbningstider i dagligvareforretninger vil man ofte se, at souschefer her arbejder meget og på skæve tider af døgnet. Souschefen skal have et godt overblik over butikken og medarbejderne, så der sørges for, at alle de nødvendige opgaver bliver løst i løbet af arbejdsdagen.

 

Souschef i detailforretning

Som souschef i en detailforretning tager man ligesåvel stor del i den daglige drift af butikken. Man er både med til at bestemme, hvilke varer butikken tager ind samt sørge for, at butikken ser indbydende ud for kunderne. Hvis butikken er en del af en kæde, kan souschefen også have kontakt med andre dele af virksomheden; for eksempel andre butikker i kæden eller kædens øvrige ledelse. Souschefer i eksempelvis tøjforretninger vil ofte have delt ansvar for de andre ansatte i forretningen - som for eksempel butiksassistenter eller ungarbejdere.

Man arbejder også med virksomhedens salgstal, lager og indkøb. I administrative opgaver som disse arbejder man ofte sammen med butikschefen. Derudover kan man tage del i rekrutteringen af nye medarbejdere og andre arbejdsopgaver, der involverer ledelsen. Man har som regel en butiks- eller ledelsesuddannelse bag sig eller mange års erfaring fra branchen.

 

Souschef i restaurant

Hvis man er ansat som souschef i en restaurant, kan man også være ansat under stillingsbetegnelsen køkkenchef. Det kommer an på fordelingen af øvrige medarbejder, i forhold til om det eksempelvis er en restauratør.

Souschefen i køkkenet er ofte uddannet kok og tager del i den daglige drift samt det administrative arbejde, der kan forekomme i køkkenet. Heriblandt er der tale om indkøb af varer, udvikling af nye menuer og retter, hvilket er en del af den daglige drift i et køkken. Man arbejder i et travlt miljø og ofte sammen med flere kokke, køkkenmedhjælpere og opvaskere. Souschefen er også med til at uddelegere opgaver til det øvrige køkkenpersonale.

 

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om souschefen. Nogle af stillingerne har en del af de samme arbejdsopgaver, mens andre har mere eller mindre ansvar og beskæftiger sig med mere specifikke arbejdsområder. Disse områder kan for eksempel være økonomi, HR eller noget helt tredje.

Stillingerne nedenfor er meget brede betegnelser for lederstillinger, hvor både opgaver og ansvar varierer mellem virksomheder og brancher.

 

Afdelingsleder

Hvis man er ansat som afdelingsleder, har man også en lederposition i en virksomhed, organisation eller forretning. Man går ofte under betegnelsen mellemleder, der betyder at man ikke er en del af topledelsen, men har en vigtig funktion som bindeleddet mellem topledelsen og de øvrige medarbejdere.

Som afdelingsleder har man ansvaret for en bestemt afdeling internt i virksomheden. Det kan for eksempel være på et sygehus, hvor man er afdelingsleder på den ortopædkirugiskeafdeling. Man står som regel for den daglige drift og skal have god kontakt til de øvrige medarbejdere på afdelingen.

Man har overblikket i afdelingen og sørger for, at der bliver løst de nødvendige opgaver i løbet af dagen. Desuden er man oftest den person som bliver kontaktet ved pludseligt opståede problemstillinger, hvor det er nødvendigt at træffe en vigtigere beslutning med det samme.

Læs mere om hvad det indebærer at være afdelingsleder lige her.

 

Teamleder

En teamleder har som regel ansvaret for en mindre gruppe af medarbejdere. Teamlederen er ofte fastansat i en stilling og har derudover ansvaret for et team, der både kan bestå af medarbejdere i samme stilling eller som en blanding af forskellige medarbejdere.

Teamlederens opgave er ofte at få forskellige mennesker til at arbejde sammen om at nå et bestemt mål; for eksempel øget salg. Medarbejderne bidrager med forskellige kompetencer og forslag til, hvordan opgaven kan løses. Der findes teamledere i mange forskellige virksomheder. Det kan for eksempel være i en folkeskole, hvor der er en bestemt gruppe af lærere tilknyttet hver enkel klasse, og hvor denne gruppe har en overordnet kontaktperson og ansvarlig.

Læs mere om hvad det indebærer at være teamleder lige her.

 

Projektleder

En projektleder har ansvaret for gennemførslen af et eller flere konkrete projekter. Man er her ansvarlig for den gruppe af medarbejdere som også arbejder på opgaven og for at oprette, udvikle og komme i mål med projektet.

Rammerne for projektet vil i forvejen være sat, og det er altså lederens opgave at udføre opgaven i rette mængde, til rette tid og af rette kvalitet. Ydermere skal projektlederen overholde det budget som er givet.

Det kan være en fordel at have en projektleder i flere forskellige situationer både for private virksomheder og i det offentlige samt på tværs af brancher.

Læs mere om hvad det indebærer at være projektleder lige her.

 

Indhold: