Ledelse

Salgsdirektør

Hvad laver en salgsdirektør?

En salgsdirektør har en virksomheds eller organisations overordnede ansvar for salget. Dette betyder at salgschefen skal vide masse om virksomhedens produkter eller services, og ofte arbejder sammen med en salgsafdeling om at få produktet eller servicen solgt.

Salgsdirektøren kan være en del af virksomhedens topledelse, sammen med den administrerende direktør og andre direktører, for eksempel en økonomidirektør. Salgsdirektører findes i større i virksomheder, der enten opererer med meget store varepartier, har mange ansatte, kunder, eller mange produkter. Det kan give god mening at have en salgsdirektør i en stor virksomhed, fordi den administrerende direktør også har mange andre ansvarsområder at bearbejde.

Salgsdirektøren har oftest en baggrund med salg eller markedsføring, og det er en stor fordel at have kompetencer indenfor ledelse, da det er en vigtig del at kunne lede de øvrige medarbejdere i afdelingen. I nogle virksomheder vil det kræves at en salgsdirektør har en kandidat i enten salg, markedsføring eller ledelse, for at blive overvejet som kandidat til en direktørstilling. Når man arbejder med ledelse er det vigtigt man kan tage ansvar for sin afdeling og sine arbejdsopgaver, og samtidig har overblikket over de processer og arbejdsgange der skal opfyldes i virksomheden eller organisationen til daglig.

En salgsdirektør har forskellige arbejdsopgaver. Det kan være at tilrettelægge salgsstrategier med resten af afdelingen eller med virksomhedens eller organisationens øvrige ledelse. Derudover skal der være kontakt med kunder og leverandører, da salgsdirektøren ofte er den der har kontakten med virksomhedens store partnere. Der kan også være administrativt arbejde. Mindre administrative opgaver varetages af en administrationsafdeling eller en assistent til salgsdirektøren, mens salgsdirektøren selv kan være med til at udforme kontrakter og lignende.

Salgsdirektøren kan også arbejde sammen med virksomhedens topledelse og andre direktører, der er med til at træffe vigtige beslutninger på virksomhedens vegne. Dette kan også betyde at salgsdirektøren skal sidde med til møder med virksomhedens bestyrelse.

Det er vigtigt at salgsdirektøren kan samarbejde, både med den del af virksomheden som salgsdirektøren leder, men også sammen med den øvrige ledelse. Derudover er det en stor fordel hvis salgsdirektøren har viden om virksomhedens produkter og arbejdsområder, og ikke blot er dygtig til at sælge. Dette er især gældende når salgsdirektøren skal arbejde sammen med andre medarbejdere i produktudvikling og kampagneudvikling.

Arbejdssteder

Salgsdirektøren kan arbejde i virksomheder der beskæftiger sig med salg af et produkt eller en service. Dette kan for eksempel være en produktionsvirksomhed der sælger dele videre til andre virksomheder der skal bruge delene eller produkterne til videresalg eller videre produktion. Her er salgsdirektøren med til at forhandle aftaler og kontrakter med de største af virksomhedens potentielle kunder.

Man ser oftest en salgsdirektør i større virksomheder, der har flere direktører med hver deres område samt en administrerende direktør. I mindre virksomheder kan der være en salgschef og en direktør, eller blot en direktør der tager sig af ansvaret i virksomheden.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger der minder om salgsdirektøren. Det kan både være stillinger der har mere ansvar, men også stillinger der har andre arbejdsområder og beskæftiger sig med ledelse på andre måder, for eksempel som projektchef. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige stillinger. På deres individuelle sider kan du læse endnu mere om stillingerne.

Direktør

Der findes flere former for direktører, der beskæftiger sig med forskellige områder. En almindelig direktør har ansvaret for virksomheden og dennes interesser, mens der findes både økonomidirektører og salgsdirektører der varetager forskellige af virksomhedens interesseområder. Er der flere direktører i en virksomhed, er der også en administrerende direktør der har det overordnede ansvar for virksomhedens drift og som er den øverste del af topledelsen. En administrerende direktør kaldes også for en CEO, Chief Executive Officer. Det er ofte direktøren der ses som være overhovedet af virksomheden, både set fra medarbejderes og pressen eller offentlighedens perspektiv. Dette gælder både i gode og dårlige tider for virksomheden. En direktør arbejder både med virksomhedens kortsigtede og langsigtede interesser. Dette indebærer blandt andet at udarbejde strategi og arbejde med virksomhedens ansatte samt principper og værdier. Man arbejder både sammen med virksomhedens øvrige ledelse samt andre dele af virksomheden, for eksempel den administrative afdeling.

Salgschef

Salgschefen arbejder hovedsageligt med salgs fra en handels- eller produktionsvirksomhed til andre virksomheder, både i engros og detail. Dette betyder at en salgschef kan arbejde med alt fra råvarer og produktions på fabrikker til salg af færdige produkter, for eksempel tøj, madvarer eller elektronik. En salgschef har som oftest en baggrund indenfor salg, ideelt suppleret med uddannelse eller erfaring med ledelse på forskellige niveauer. Salgschefen har det overordnede ansvar for virksomhedens salg, med mindre der også er en salgsdirektør i virksomheden. Salgschefen samarbejder med en salgsafdeling om at fremme virksomhedens salgsstrategi og salgstal. Salgschefen er som regel betegnet som en mellemleder, men kan i nogle virksomheder også omtales som en del af virksomhedens topledelse. I sådanne tilfælde er salgschefen også med til at træffe vigtige beslutninger på hele virksomhedens vegne. Udover at varetage salget i virksomheden, sammen med den øvrige salgsafdeling, er det vigtig at salgschefen er med et at sikre at virksomheden er i vækst. Dette betyder at de skal sigte mod at opfylde virksomhedens mål. Dette skal ofte gøres ved at samarbejde med andre dele af virksomheden.

Projektchef

En projektchef arbejder med større projekter hvor mange forskellige mennesker er indblandet. Projektchefen har mere ansvar og ofte mere erfaring end en projektleder. Mens der godt kan være flere projektledere tilknyttet et projekt, for eksempel i forbindelse med konstruktionen af en ny bro, er der kun én projektchef der har det overordnede ansvar. Projektchefen har stor viden om projektet, og har ofte været med helt fra projektets første udviklingsfase. Det er projektchefens opgave at lede de forskellige mennesker der indgår i projektet, ofte igennem de forskellige projektledere der kan have erfaring med teknologi, konstruktion, markedsføring og meget andet. Det er derfor vigtigt at projektchefen ved alt der er muligt at vide om projektet, og kan vejlede resten af projektarbejderne på den mest effektive måde. Projektchefer kan have en baggrund i den virksomhed eller organisation der udfører opgaven, men kan også være en ekstern kandidat, der er ansat på baggrund af kompetencer og erfaring.

 

Indhold: