Ledelse

Salgschef

Hvad laver en salgschef?

En salgschef arbejder med salg i en virksomhed; som regel til andre virksomheder. Salgschefen findes i de fleste virksomheder, der beskæftiger sig med salg enten gennem videresalg af råvarer eller salg af produkter til en underleverandør, der handler med slutbrugeren.

Salgschefen er ansat til at have ansvaret for virksomhedens salg og er som regel en del af virksomhedens topledelse. Dette betyder, at salgschefen kan være med til at træffe vigtige beslutninger i virksomheden sammen med andre chefer, en direktør og eventuelt en bestyrelse. I nogle virksomheder er salgschefen betegnet som en mellemleder, og i dette tilfælde har man blot ansvaret for sin afdeling og er ikke med til at træffe beslutninger på hele virksomhedens vegne. En salgschef skal, udover at sørge for at virksomheden sælger produkter eller råvarer, være med til at sikre at virksomheden vækster og kan realisere de mål, der er sat for virksomheden.

Når man arbejder som salgschef i en større virksomhed, kan det ofte indebære rejser, meget kørsel og mange møder. Det er et job, der handler om at kommunikere på et utroligt højt niveau og være i stand til at forhandle med leverandører eller potentielle kunder. Derudover er det vigtigt, at man har et stort netværk med gode relationer, der kan bidrage til at kende markedet og branchen samt finde nye potentielle kunder.

En salgschef har stor viden om den branche, de bevæger sig i, og de produkter de sælger. Det er vigtigt, at salgschefen følger med den udvikling, der er i branchen for at kunne sørge for at tilrettelægge salgsstrategier til markedets og kundernes behov. Dette betyder også, at salgschefen er på forkant og undersøger de muligheder, der er på markedet og med de produkter, der findes. Salgschefen kan arbejde sammen med andre dele af virksomheden, herunder eksempelvis markedsføringsafdelingen, for at undersøge de muligheder, der er for virksomhedens produkter.

Salgschefen arbejder ofte sammen med en gruppe af sælgere og salgsmedarbejdere. Salgschefen kan uddelegere forskellige arbejdsområder eller opgaver til de andre sælgere. Det kan for eksempel være, at én sælger koncentrerer sig om Fyn, mens en anden koncentrerer sig om Jylland. Det kan også være opdelt efter lande eller kontinenter i større virksomheder. Salgschefen vejleder de andre sælgere og sørger for, at alle får løst de opgaver, de skal.

Der kan være forskellige krav, hvis man ønsker at arbejde som salgschef. Nogle virksomheder ønsker, at man har en bachelor eller kandidat i et relevant område. Det kan for eksempel være inden for kommunikation, handel eller markedsføring. Der findes også salgschefer, der er kommet til jobbet ved at have mange års erfaring eller yder stor dygtighed inden for området.

Hvor arbejder en salgschef?

Salgschefer findes i mange forskellige virksomheder, der beskæftiger sig med salg. Det kan for eksempel være en produktionsvirksomhed, der sælger produkter videre til engrosvirksomheder eller direkte til detailvirksomheder eller forretninger. Der er normalt en salgschef i alle større virksomheder, der beskæftiger sig med salg på den ene eller den anden måde.

Lignende stillinger

Der findes andre lederstillinger, der også beskæftiger sig med at have ansvaret for en afdeling eller et arbejdsområde. Der er for eksempel indkøbschefen, der har ansvaret for indkøb af færdige produkter eller råvarer til videresalg eller produktion. Der er også afdelingslederen, der beskæftiger sig med administrative opgaver i en hel afdeling i en virksomhed eller organisation. Der er også direktøren, der har et stort ansvar for virksomhedens daglige drift, og som er ansigtet ud af til for mange virksomheder. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige stillinger. Du kan også læse mere under deres individuelle sider.

Afdelingsleder

En afdelingsleder er en mellemleder i virksomheden. I mindre virksomheder kan afdelingslederen også være en del af virksomhedens topledelse. En afdelingsleder har ansvaret for en bestemt del af virksomheden og står for den daglige drift i den afdeling. Afdelingslederen er ofte den del af ledelsen, der er tættest på de andre medarbejdere og fungerer derfor ofte også som bindeled mellem medarbejderne i afdelingen og den øvrige ledelse.

Afhængigt af hvilken afdeling, lederen styrer, kan man have mange forskellige arbejdsopgaver. Fællesnævneren er dog, at afdelingslederen ofte har en del administrative opgaver på afdelingens vegne. Det kan være udarbejdelse af vagtplaner, lønsedler økonomi og andet administrativt arbejde. Der findes afdelingsledere i mange forskellige typer af virksomheder. Det kan også være i organisationer eller institutioner. Der findes for eksempel afdelingsledere på sygehuse og på skoler og i produktions- og handelsvirksomheder.

Direktør

Der findes direktører og administrerende direktører. De er den øverste del af virksomheden; også kaldet virksomhedens topledelse. Topledelsen har det overordnede ansvar for virksomheden både set fra medarbejdernes synspunkt og fra offentlighedens synspunkt. Det er derfor også direktøren, der står for skud, hvis det går dårligt for en virksomhed.

Der kan være flere direktører i en virksomhed. Er dette tilfældet, er der også en administrerende direktør. Den administrerende direktør kendes også under CEO, som står for Chief Executive Officer. Direktøren har ansvaret for driften af virksomheden på kort sigt såvel som på lang sigt. Man arbejder med virksomhedens mission, værdier, principper og medarbejdersammensætning. Til dette samarbejder man med virksomhedens øvrige ledelse og de andre medarbejdere i virksomheden.

Indkøbschef

Indkøbschefer arbejder med indkøb af produkter eller råvarer til virksomheder. Indkøbschefer findes derfor både i handelsvirksomheder samt virksomheder, der producerer produkter fra råmaterialer som stål eller træ. En indkøbschef har ansvaret for, at der ikke mangler varer på virksomhedens lager eller butikker samt at sørge for, at der bliver scoutet nye produkter eller materialer til virksomhedens drift. Som regel arbejder indkøbschefen sammen med andre indkøbere, der understøtter hinanden i deres arbejde. Indkøbere og indkøbschefer kan både bestille varer online, gennem telefonen eller ved at tage ud på auktioner eller til leverandører og forhandle og lave bestillinger. Det er oftest indkøbschefen, der står for at forhandle med leverandører eller kunder, da det ofte er indkøbschefen, der har mest erfaring. Indkøbschefen er med i hele processen fra at udvælge de produkter eller varer, der skal bruges i virksomheden, til varerne kommer på lageret eller i butikken og bliver solgt videre til en slutbruger eller en underleverandør.

 

Indhold: