Ledelse

Projektleder

Hvad laver en projektleder?

En projektleder kan både være intern og ekstern. En projektleder betyder kort og godt, at man arbejder med et projekt, hvor man leder en gruppe for at oprette, udvikle og gennemføre et projekt.

Når man arbejder med et projekt, er der sat rammer for projektet fra starten af. Det betyder, at man også kun arbejder med ét projekt eller én opgave ad gangen. De fastlagte rammer kan for eksempel være budgettet, tidsrammen og lignende. Det er projektlederen, der har ansvaret for at projektet bliver fuldendt til tilfredsstillelse. Rammerne for projektet er beskrevet af en del af ledelsen, en afdelingsleder eller lignende, der har det overordnede ansvar for at få sat projektet i gang. Der findes mange forskellige projekter, hvor det kan være en fordel at have en projektleder. Dette gælder både private virksomheder, i det offentlige og altså næsten i alle brancher, man kan komme i tanke om.

Oftest handler det om udviklingsopgaver samt opgaver, hvor der er en problemstilling, der skal løses, eller en situation der skal forbedres.

Det er vigtigt, at en projektleder kan strukturere de forskellige opgaver samt have et godt overblik. Man skal kunne uddelegere opgaver til de andre i gruppen, og samtidig selv tage del i en stor del af arbejdet. Det er også vigtigt, at man selv kan samarbejde samt få de andre i gruppen til at tage del i arbejdet på en måde, hvor alles ideer og kompetencer kommer til gode. Derudover skal man være god til at arbejde under pres, når deadlines, budget og ledelsen presser for en løsning eller et produkt.

En projektleder kan arbejde med mange forskellige projekter. Det kan være alt fra et nyt produkt til medicinalbranchen, et stort kommunalt byggeprojekt, renovering af en bro, produktion af en film eller en stor festival, der skal arrangeres. Dette betyder også, at der kan indgå mange forskellige personer og styrelser i arbejdet, og at man ofte skal operere på kommunalt eller regionalt plan. Det kan være sammen med trafikstyrelsen i oprettelsen af en ny motorvej eller med jurister, når der skal et nyt medicinalprodukt, eller med Fødevarestyrelsen når der skal lanceres en ny type mælk i de danske butikker.

Når man begynder på et projekt, er der en række undersøgelser, der skal laves, inden man kan begynde helt på projektet. For eksempel skal der laves dybdegående research af personer, målgrupper eller produkter, for at se hvilke krav der skal stilles til et produkt, og hvilke behov de eventuelle forbrugere har. Dette kan gøres ved at foretage spørgeskemaundersøgelser, interviews og laboratorieundersøgelser af produkter, kemikalier og lignende. Derefter kan der være materialer eller kemikalier, der skal godkendes af et ministerium eller en styrelse, inden man kan teste eller lave en prøve af et produkt. Derefter skal der udvikles et koncept ofte i fællesskab med resten af gruppen og en del af ledelsen, der skal være villige til at sætte virksomhedens logo på produktet. Når konceptet er godkendt, skal et produkt så designes og udvikles; først på papir eller digital i forskellige grafiske programmer - for derefter at lave en test eller prøve af produktet hvor man tester dets styrker og svagheder, og hvad der skal forbedres. Her ser man også på produktionsomkostninger og undersøger alternative materialer. Når det færdige produkt er godkendt, skal det markedsføres og produceres. Projektlederen kan også tage del i markedsføringsprocessen.

Når man laver projektarbejde, er det meget normalt, at de forskellige personer i gruppen arbejder med forskellige dele af projektet, hvor man så kan mødes og sparre en gang imellem. Dog er det vigtigt, at man under hele projektet dokumenterer sine fremskridt og observationer samt holder øje med omkostninger, og den tid der er tilbage.

Man kan komme fra mange forskellige baggrunde og samtidig være projektleder. Det kommer an på hvilket slags projekt, der er tale om, og hvilke mennesker og kompetencer der er brug for til at løse de forskellige opgaver.

Man kan både arbejde som projektleder, hvis man er designer, ingeniør, entreprenør, laborant eller arbejder med IT. Jo flere forskellige kompetencer eller kvalifikationer man kan bidrage med, jo mere kan man også bidrage med som projektleder.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om projektlederens. Nogle har mere ansvar og flere forskellige arbejdsopgaver end projektlederen. Teamlederen kan også fungere som projektleder.

Teamleder

Når man arbejder som teamleder, har man lidt den samme stilling som en afdelingsleder, men man råder som regel over en mindre gruppe medarbejdere. Derudover har man som udgangspunkt også en anden stilling i virksomheden eller organisationen. Det kan for eksempel være en sygeplejerske, der også er teamleder for hjerteafdelingen, eller en tømrer i et entreprenørfirma der også er teamleder for de andre tømrere. Man kan arbejde som teamledere i mange forskellige virksomheder. Formålet er at få forskellige dele af virksomheden eller organisationen til at arbejde bedre sammen og supplere hinandens arbejde og viden. Der skal skabes gode relationer mellem de forskellige medarbejdere, der gør, at man lettere kan løse forskellige opgaver både i teamet og individuelt. Man kan også bruge de forskellige teams til at sparre. Teams kan være skabt på kryds og tværs af stillinger i virksomheden eller organisationen, og derfor kan man godt være med i flere teams på en gang. Derudover kan man godt være teamleder på et team og blot være en del af et andet team uden at være teamleder.

Afdelingsleder

En afdelingsleder har ansvaret for en del af en virksomhed. En afdelingsleder er det, man kalder en mellemleder, og man fungerer ofte som et bindeled mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere i afdelingslederens afdeling. Man skal sørge for at have et godt forhold til både medarbejderne under sig og samtidig til ledelsen og sørge for, at der er en god kommunikation mellem de to dele af virksomheden. Man laver en del administrativt arbejde som afdelingsleder. For eksempel skal man lave vagtplaner, lønsedler og generel administration af den daglige drift i afdelingen. Man skal sørge for at have et godt overblik over afdelingen og uddelegere de forskellige opgaver til den øvrige del af afdelingen.

Der findes afdelingsledere i produktionsvirksomheder, i handelsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner og mange andre steder.

 

Indhold: