Ledelse

Projektchef

Hvad laver en projektchef?

En projektchef fungerer på samme måde som en projektleder. Dog kan der være flere forskellige projektledere tilknyttet et projekt, mens der kun er en projektchef. Projektlederne kan have ansvar for en del af projektet; for eksempel markedsføring, teknik eller den juridiske del, mens en projektchef har ansvar for hele projektet og derfor er med til at tage de vigtigste og mest afgørende beslutninger for projektets videre forløb.

En projektleder kan både være intern og ekstern. En projektleder betyder kort og godt, at man arbejder med et projekt, hvor man leder en gruppe for at oprette, udvikle og gennemføre et projekt.

Når man arbejder med et projekt, er der sat rammer for projektet fra starten af. Det betyder, at man også kun arbejder med ét projekt eller én opgave ad gangen. De fastlagte rammer kan for eksempel være budgettet, tidsrammen og lignende. Det er projektlederen, der har ansvaret for at projektet bliver fuldendt til tilfredsstillelse. Rammerne for projektet er beskrevet af en del af ledelsen, en afdelingsleder eller lignende, der har det overordnede ansvar for at få sat projektet i gang. Der findes mange forskellige projekter, hvor det kan være en fordel at have en projektleder. Dette gælder både private virksomheder, i det offentlige og altså næsten i alle brancher, man kan komme i tanke om.

Oftest handler det om udviklingsopgaver samt opgaver, hvor der er en problemstilling, der skal løses, eller en situation der skal forbedres.

Projektchefen skal strukturere det arbejde, der skal laves af de forskellige medarbejdere i projektet. Der skal også laves tidsplaner, godkendes budgetter og andre administrative opgaver. Projektchefen skal kunne holde et godt overblik over de forskellige dele af arbejdet, hvilket de forskellige projektledere også hjælper med. Samtidig tager projektchefen også selv del i arbejdet i gruppe, afhængigt af hvilket område, de er specialister i. Man skal kunne se de forskellige projektarbejderes kompetencer og sørge for, at de kan supplere hinanden og sparre på bedste vis. Det er vigtigt, at man kan bevare overblikket under pres og sørge for at motivere de andre medarbejdere, når budgettet, tiden eller andre elementer presser på projektet.

Projektchefer findes i mange forskellige brancher og projekter. I alle større projekter i virksomheder og i den offentlige sektor er der tilknyttet en projektchef med op til flere projektledere under sig med hver sit kompetenceområde. Eksempler på store projekter kan være oprettelsen af et nyt fængsel, etableringen af et nyt skole-forældresystem eller renovering af en motorvej. Ved sådan nogle projekter skal der ofte tages kontakt til forskellige styrelser og direktiver, der skal give tilladelse til dette projekt. Derfor har projektchefen også meget planlægningsarbejde og mange administrative opgaver, der skal løses, inden projektet rent faktisk kan gå i gang. Det kan være at Miljøstyrelsen kan kontaktes på grund af fare for forurening eller at en gruppe biologer skal undersøge jorden for stoffer og kemikalier, inden der kan bygges en børnehave på grunden.

Projektchefer kan have en baggrund i for eksempel IT, design, en ingeniør-gren eller noget helt andet.

Arbejdssteder

Man kan arbejde som projektchef mange forskellige steder. Fordi man er tilknyttet projekter, kan man som enkeltperson også komme til at arbejde mange forskellige steder. Der findes projektchefer i alle brancher, og det kræves ofte, at man har uddannelse eller erfaring fra branchen.

Projektchef er en lederstilling, der kræver et stort overblik, fordi man har ansvaret for alle i projektet under sig. Det er projektledere til markedsføringsfolk, ingeniører og alle andre, der kan være tilknyttet et projekt.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om projektchefen. Det kan være stillinger, der omhandler ledelse, eller stillinger der giver mulighed for at arbejde med forskellige projekter og forskellige arbejdsområder. Der kan være stor forskel på kvalifikationskrav og erfaring mellem stillingerne. Det varierer også meget fra virksomhed til virksomhed.

Afdelingsleder

En afdelingsleder har en lederstilling i en virksomhed eller i en organisation. En afdelingsleder kaldes som regel for en mellemleder, der ofte fungerer som et bindeled mellem topledelsen og de øvrige medarbejdere under afdelingsledere. Afdelingslederen styrer den daglige drift i en del af en virksomhed. Det kan for eksempel være i produktion, markedsføring, økonomi, Human resource eller en anden del af virksomheden. Man har som regel en uddannelse, i det felt man er afdelingsleder i.

Afdelingslederen har mange forskellige arbejdsopgaver. De varierer meget fra arbejdsområde til arbejdsområde og mellem de forskellige virksomheder. En afdelingsleder skal ud over at have ansvaret for medarbejderne i sin afdeling og det arbejde, de udfører, både kunne holde overblikket når der er mange bolde i luften, lede afdelingen og uddelegere opgaver samt lave en del administrativt arbejde. Det kan for eksempel være at se og gennemgå regnskaber, lave vagtplaner og lønsedler. Man kan også skulle være en del af et team eller en projektgruppe og være med til at løse opgaver i fællesskab med andre i afdelingen. Derudover kan der være møder på tværs af afdelinger.

Man finder afdelingsledere i alle typer virksomheder. De findes både på folkeskoler, sygehuse, handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder og flere andre steder, hvor der kan være brug for at dele ansvaret op i flere afdelinger.

Teamleder

En teamleder har en stilling, der kan minde om afdelingsledere, men har som regel har mindre ansvar. En teamleder har som udgangspunkt også en anden stilling i virksomheden; for eksempel grafiker i en markedsføringsvirksomhed. En teamleder skal sørge for, at en gruppe af medarbejdere arbejder sammen om enten et projekt, den daglige drift eller noget helt tredje. Der kan forekomme teams på flere forskellige måder. For eksempel kan en medarbejder være en del af flere teams på en gang, og fungere som teamleder på et team, men blot være en del af et andet team. Teams findes med forskellige måder - det kan være for at medarbejdere kan sparre og bruge hinandens kompetencer til at samarbejde om arbejdsopgaver. Det kan også være til planlægning; for eksempel findes der lærerteams på skoler, hvor lærere er delt i forskellige teams med forskellige ansvarsområder. Teamlederen har overblikket over projektet og uddelegerer de forskellige opgaver samt sørger for, at projektet følger de opsatte rammer - både kreativitetsmæssigt og økonomisk.

 

Indhold: