Ledelse

Leder

Hvad laver en leder?

En leder har en eller anden form for ledelsesstilling i en virksomhed eller i en offentlig institution. Der findes mange forskellige typer af ledere - lige fra konsulenter, skoleinspektører og butikschefer til salgschefer og direktører. Derudover findes der også ledere i bestyrelser, ministerier og lignende.

Lederne findes i mange forskellige organisationer og niveauer samt i alle brancher. De har alle meget forskellige men vigtige arbejdsopgaver, der sikrer virksomhedernes daglige drift. Det betyder også, at lederne skal have mange forskellige kompetencer, og de forskellige ledere skal praktisere deres arbejde på mange forskellige måder. God ledelse er vigtigt for både samfundets og virksomhedernes fremtidige udvikling. Der findes ledere, der arbejder med alt fra håndværk og teknik, til ledere der arbejder med økonomi og finans, nogle arbejder med salg og markedsføring, mens andre arbejder med retssystemet og i politiet og forsvaret. Nogle styrer små grillbarer, mens andre er med til at styre Danmark.

Der findes også ledelse på flere forskellige niveauer inden for én organisation eller virksomhed. Blandt andet kan der være flere forskellige afdelinger, der kan have hver deres leder. Her er der tale om mellemledere. De findes i virksomheder, der for eksempel har en topledelse, med en direktør og en salgschef, mens der er afdelingsledere inden for produktion, administration og økonomi. Derunder kan der være projektledere og teamledere.

Når man arbejder med ledelse, er målet som regel at fastsætte og opfylde ledelsens og virksomhedens mål. Disse kan være fysiske mål, som for eksempel produktionskvoter eller mentale mål som at blive Danmarks bedste bilforhandler, yde Danmarks bedste service eller skabe et bedre eftermæle for fremtidens generationer. For at opfylde disse mål arbejder man som regel sammen med flere forskellige medarbejdere. Dette kan være på tværs af afdelinger og ledelsesniveauer eller med en lille gruppe medarbejdere eller et team. Her arbejder man med alt fra salg og produktion til udvikling, service og meget andet. Der er også mange, der arbejder med personaleledelse, hvilket er en stor del af virksomhederne i dag. Her er man blandt andet med til at udvikle kontraster, have samtaler med medarbejdere, MUS, sørge for rekruttering, lønforhandling og meget andet. Er man ansat i HR - Human Resource - behandler man også personalesager, klager, bekymringer og lignende mellem ansatte, og det er derfor vigtigt, at man er loyal og respektfuld overfor medarbejdere på alle niveauer.

Ledelse foregår også på tværs af virksomheder. Dette kan blandt andet være i forbindelse med konsulent- eller projektlederopgaver, hvor kunder eller samarbejdspartnere skal følge den rådgivning og vejledning, der kommer fra konsulenterne eller projektlederne. Arbejder man på tværs af virksomheder eller brancher, er det vigtigt, at man har viden om de forskellige områder, så man på bedste vis kan give kyndig og brugbar viden og vejledning.

Hvilke typer af ledere findes der?

Der findes flere forskellige ledelsesniveauer. Hvis man er topleder, har man ansvaret for alle virksomhedens dele og er ofte den, der tager slagene, hvis der er noget i virksomheden, der går galt. Når man arbejder i topledelsen, har man typisk en titel som direktør, koncernchef eller noget lignende. Disse kan der sagtens være flere af i helt store virksomheder, hvor de så deler ansvaret på forskellige måder med fokus på de punkter, man har af kompetencer. Her er man oftest ansat af en bestyrelse. Det er topledelsen, der træffer de vigtigste beslutninger, oftest i fællesskab med bestyrelsen. Der er også dem, der sørger for at virksomheden har en realistisk strategi, og at man prøver at nå de fastlagte mål.

Er man mellemleder, har man som regel styringen af en mindre gruppe medarbejdere eller en hel afdeling. De arbejder ofte i et bestemt område, hvor de for eksempel beskæftiger sig med administration, økonomi, produktion og lignende. I en butikskæde med mange butikker, er en butikschef enten en mellemleder eller en arbejdsleder. Arbejdslederen står for daglig ledelse og drift. Dette kan for eksempel være i et produktionsanlæg eller en butik. Her tilser man arbejdet og tager sig også af personalesager og ting som at lave vagtplaner.

Man kan også være ledelsen i ens eget firma eller virksomhed. Hvis det er en nystartet enmandsvirksomhed, kendes disse ofte som iværksættervirksomheder, IVS’er, hvor man både er ejeren, chefen og ofte står for sin egen produktion. I nogle selvstændige virksomheder er det normalt, at der ikke er mere end én medarbejder. Dette kan for eksempel være et malerfirma, en gartnervirksomhed eller en virksomhed, der laver hjemmesider.

Hvis man er leder af en offentlig virksomhed, kan dette være alt fra skoleinspektør eller afdelingsleder på en folkeskole eller chef i en børnehave. Her har man meget kontakt med både børn og forældre, og man har en stor del af ansvaret for børnenes fremtidige udvikling.

Man kan også være leder på kommunalt plan, hvor man kan arbejde med sundhedssektoren, økonomi og politik. Her er der tale om byråd, afdelingsledere i kommunen og andet.

Der findes også ledere som politikere, ministre og statsministeren. Derudover findes der ledere i militær og politi, hvor der især i militæret er forskel på de forskellige ledelsesniveauer. Her findes der sergenter, løjtnanter, officerer, majorer og flere andre, der har mange forskellige opgaver i forsvaret.

Du kan læse mere om de forskellige typer af ledere og deres stillingsbetegnelser her.

Vigtige ledelseskompetencer

Der er mange, der synes, det er vigtigt, at en leder har nogle helt specifikke kompetencer. Man skal både have et rigtig godt overblik over de forskellige bolde, som virksomheden eller organisationen har i luften, mens man samtidig skal holde sig opdateret på markedet og branchen samt medarbejdere og kunder. Man skal være det gode eksempel, der går forrest og er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder under en. Derudover skal man være dygtig til at formidle sig både skriftligt og mundtligt, så man kan have en god kommunikation med leverandører, kunder, medarbejdere, pressen og mange andre. Derudover er man med til at planlægge det fremtidige arbejde for hele virksomheden, afdelingerne og medarbejderne, mens man samtidig også skal have et overblik over sine egne opgaver.

Man skal derudover også kunne tage ansvar og fungere i pressede situationer for eksempel under økonomiske eller materielle kriser, når der er travlhed, pres i produktionen, manglende varer eller lignende.

 

Indhold: