Ledelse

Konsulent

Hvad er en konsulent?

Der findes flere forskellige former for konsulenter. Nogle kan være fast tilknyttet en virksomhed og dagligt varetage opgaver, der handler om at komme med ny viden og flere kompetencer til virksomheden, mens man også kan være tilknyttet en virksomhed, der laver rådgivning til andre virksomheder.

En konsulent, der arbejder med virksomheder, kan også kaldes en virksomhedskonsulent eller en virksomhedsrådgiver. Dette er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Man kan også blive omtalt eller ansat under stillingsbetegnelsen Intelligence Officer eller Business Manager. Der findes også konsulenter, der har specialiseret sig i et bestemt område, som de er eksperter i at rådgive omkring. Det kan være en HR-konsulent, en IT-konsulent eller en Ledelseskonsulent.

Virksomhedskonsulenten arbejder hovedsageligt med at udvikle, forbedre eller analysere en virksomheds forretningsstrategi. Derudover kan de udarbejde beskrivelser af virksomheden samt arbejde med virksomhedens forretningsplaner. Deres mål er at forbedre virksomhedens fremtidige drift. Konsulenten tager del i virksomhedens daglige drift ofte som en del af ledelsen, andre gange i en afdeling i virksomheden - for eksempel salg. Der kan være flere grunde til, at en virksomhed vælger at få en konsulent tilknyttet. Det kan være, at virksomheden skal sælges, eller at der er brug for ekspertise på et bestemt område inden for markedsføring eller HR. Konsulenten skal kunne formidle de ændringer, der skal laves, så virksomheden forstår de ændringer, som der foreslås, og derfor også kan arbejde videre med den strategi, der er blevet lavet.

Man er tilknyttet virksomheden i en kortere eller længere periode - afhængigt af virksomhedens behov. Derefter skal konsulenten følge op på de ændringer, der er lavet i forløbet.

Arbejdsopgaverne er meget forskellige afhængigt af, hvad konsulenten er specialiseret inden for. Det kan for eksempel være management. En managementkonsulent arbejder med processer i virksomheden. Det kan for eksempel være gennem indkøb af lager eller virksomhedens produktionsprocesser. Her arbejder man med analyser af spild, arbejdsprocesser og lignende. Man rådgiver og vejleder virksomheden i at lave deres indkøbs- og produktionsprocesser mest profitable. Man arbejder både med menneskelige og automatiserede produktionsprocesser, mens man også arbejder med driftsledelse og rådgivning af mellemledere som afdelingsledere eller driftsledere samt topledelse som salgschefer, indkøbschefer, direktører og bestyrelse, samt hvordan de opretholder konsulentens arbejde efter forløbet. Stillingen kan også indebære coaching af medarbejdere og ledelse i virksomheden.

Man bruger især konsulenter i forbindelse med ændringer i virksomhedens daglige drift. Det kan være under et ledelsesskifte, mens der implementeres nye produktionsanlæg eller afdelinger, en periode med reduktion af virksomhedens omkostninger eller noget helt andet. Det kan også være, mens en virksomhed eller et produkt skal etableres på et marked.

En konsulent kan også arbejde med økonomi, organisationsudvikling, PR og HR. Dette foregår i private virksomheder samt i offentlige virksomheder, hvor konsulenten også kan have ekspertise i et bestemt område; for eksempel drift på sygehuse.

Hvad laver en IT-konsulent?

En IT-konsulent kan findes i mange forskellige virksomheder. Fordi næsten alle virksomheder i dag bruger IT i den daglige drift, er det nødvendigt at kunne få hjælp af folk, der arbejder med IT på en daglig basis og kan bidrage med flere vinkler og bred viden i området. En IT-konsulent dækker således over flere forskellige stillinger og arbejdsområder inden for IT.

Når man arbejder som IT-konsulent for en virksomhed, skal man kunne afdække virksomhedens behov, og hvordan man bedst og oftest billigst løser opgaverne. Derudover har man viden omkring udviklingen inden for området, og hvordan virksomhederne bedst forbereder sig på den fremtidige drift i virksomhedens arbejdsområde.

Virksomheder eller institutioner kan have en serviceaftale med en selvstændig konsulent eller en konsulentvirksomhed for hurtigt at kunne sikre sig hjælp, hvis et system skulle gå ned, et netværk skulle forsvinde, eller noget helt andet. Ofte foregår kommunikationen over telefonen, mens man også kan gøre brug af rådgivning, hvor konsulenten besøger virksomheden eller institutionen.

IT-konsulenten skal have viden om flere forskellige dele af den typiske daglige brug af IT i virksomheder og institutioner. Dette betyder, at man både arbejder med netværk, hardware som computere eller monitors samt forskellige programmer og systemer, der bruges i virksomhedens drift. Det kan også være udstyr på et sygehus eller sikkerhedsudstyr som kameraer. Arbejder man i disse områder, kan det have andre stillingsbetegnelser. Man er som regel også specialiseret inden for området for eksempel som konsulent i IT-sikkerhed.

Det er en fordel, hvis man udover at have viden om IT også har viden om virksomheders økonomi samt den daglige drift af virksomheder. Derudover skal man ofte også kunne rådgive og uddanne medarbejderne i virksomheden i brugen af de nye systemer eller det nye hardware.

Hvad laver en HR-konsulent?

En HR-konsulent arbejder med personalet og medarbejderne i en virksomhed. HR står for Human Resource, og HR-konsulenten arbejder oftest med HR management eller HR Development. Som HR-konsulent arbejder man med forskellige grene af virksomhedens medarbejdere. Det kan blandt andre være personaleprocesser, såsom ansættelser eller afskedigelser, personalejura og -rettigheder, forhandling, både med fagforeninger og med lønaftaler og flere andre områder, der behandler medarbejderforhold og arbejdsmarkedet og virksomhedens eller organisationens forbindelse dertil. HR-konsulenten laver som regel rådgivning til ledelsen ofte omkring rekruttering af nye medarbejder eller i perioder med afskedigelser.

HR-konsulenten arbejder ofte med headhunting, der betyder, at HR-konsulenten udser sig potentielle medarbejdere ofte til en ledelsesstilling og tager kontakt til dem, for at de forhåbentligt vil til en samtale om et job i kundevirksomheden. Det er derfor en fordel, hvis HR-konsulenten har et bredt netværk og gode relationer til personer i de brancher, som konsulenten arbejder i, for at kunne finde de bedste potentielle medarbejdere til kundevirksomheden. Derudover arbejder HR-konsulenten ofte også med at udvikle kontrakter, personalepolitikker og forskellige uddannelsesprocesser og -programmer for virksomhedens ansatte. HR-konsulenten har derfor stor viden om den branche, de arbejder i, samt det danske arbejdsmarked generelt og udviklingen i dette.

HR-konsulenten repræsenterer ofte ledelsen, når der er tale om forhandling eller spørgsmål omkring løn eller lignende. Det kan også være i personalesager, hvor en medarbejder ikke ønsker at have direkte kontakt med ledelsen. Det er en måde at håndtere personlige sager, men med en person der har erfaring og uddannelse på området uden at være fastansat.

 

Indhold: