Ledelse

Drifts- og produktionsleder

Hvad laver en driftsleder?

En driftsleder arbejder ofte i en produktionsvirksomhed. Her skal driftslederen sørge for både at planlægge produktionen på virksomhedens produktionsanlæg samt sørge for den daglige drift, og hvad der skal gøres i tilfælde af nedbrud eller lignende. En driftsleder kan også kaldes for en produktionsleder eller en værkfører afhængigt af hvilken virksomhed, man arbejder i. Værkføreren er det mere traditionelle navn, mens driftslederen er en nyere version af navnet.

Når man arbejder som driftsleder, har man en lederstilling, hvor man afhængigt af virksomhedens størrelse har en større eller mindre gruppe medarbejdere under sig. Det kan for eksempel være produktionsmedarbejdere eller teknikere, der udfører vedligeholdsopgaver på maskinerne. Derudover tager driftslederen del i det arbejde, der ligger omkring økonomien i produktionen for eksempel produktionskvoter eller budgetter.

Ofte er man ikke uddannet driftsleder, men mange driftsledere har en baggrund som maskinmester eller ingeniør. Det kan også være en lignende baggrund med indsigt i de maskiner, der bruges på produktionsanlægget.

Det en driftsleder skal er at varetage nogle af de større opgaver, der findes på et produktionsanlæg. Det kan også være andre steder end produktionsanlæg som tekniske anlæg som for eksempel rensningsanlæg, elværker, vandværker og mange andre steder - for eksempel på et hospital.

Lignende stillinger kan være maskininspektør, som varetager kontrollen af mindre maskiner og røranlæg for eksempel i entreprenørvirksomheder. Man kan også arbejde med lignende opgaver i offshore-industrien, hvor man arbejder med vindmøller, olieplatforme og flere andre energikilder. Her er det ofte en fordel, hvis man har en baggrund som ingeniør, men kravene kan være meget forskellige. Også her benytter man sig af maskinmestre til at løse reparations- og vedligeholdsopgaver. Man kan også fungere som projektleder, hvis man er driftsleder. Det kan være i opgaver som etablering af nye produktionsanlæg eller planlægning af produktionsrutiner og lignede. Det kan også være i et projekt, hvor man skal producere et helt nyt produkt.

En anden lignende stilling er arbejdsstudieteknikere, der arbejder med at planlægge produktioner; altså tilrettelægge produktionsforløb, og samtidig måle, analysere og evaluere disse på baggrund af procedurerne. Dette kan også kaldes for en metode- og planlægningstekniker, hvor man altså er specialiseret i hele den proces, der omhandler planlægningen af en produktion.

Hvor arbejder en drifts-og produktionsleder?

Der findes driftsledere mange forskellige steder. Det er som udgangspunkt i produktionsanlæg og på fabrikker, hvor driftslederen sørger for den daglige drift, og de administrative opgaver det indebærer. Det kan også være andre typer af industrivirksomheder, der bruger anlæg eller maskiner, der kræver vedligehold og eventuelle reparationer.

Derudover kan driftsledere arbejde på hospitaler, hvor de har viden om de forskellige maskiner, der bruges til undersøgelse, operationer og lignende. Det kan være ultralydsscannere, MR-scannere og andre maskiner. Her sørger driftslederen for, at maskinerne præsterer godt, og at der ikke er fejl og mangler. Derudover findes de i salg af maskiner og produktionsanlæg, hvor de også kan bidrage med rådgivning om produkterne. Man finder også driftsledere på energi kraftværker og forbrændinger samt i forsyningsselskaber, hvor driftslederen opretholder den daglige drift. Skal der laves vedligehold eller reparationer, skal driftslederen sørge for at finde det tidspunkt, hvor det er mindst til gene, og sker der nedbrud skal dette tackles hurtigst muligt, hvilket også er driftslederens ansvar. I offshore-industrien findes driftslederen også; til tider under andre stillingsbetegnelser.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om driftslederens. Det kan både være på arbejdsopgaver eller det ansvar, der følger med stillingen. Der kan være forskellige krav for uddannelse eller erfaring i de forskellige stillinger. Nedenfor kan du læse om de stillinger, der minder om driftslederen. Du kan også læse mere under deres individuelle sider.

Projektleder og projektchef

Projektledere og projektchefer arbejder med forskellige tidsbaserede projekter. De kan både være interne og eksterne samt ansatte på fast basis eller i en tidsbegrænset periode. Projektlederen og projektchefen er begge tilknyttet projekter for at skabe overblik og sørge for, at forskellige medarbejdere arbejder sammen om at opnå et resultat; for eksempel en ny motorvejstilkørsel.

På et projekt kan der sagtens være flere projektledere. De kan hver især have et bestemt område, som de er specialiseret inden for. Det kan være IT, markedsføring, økonomi eller noget helt fjerde - for eksempel en entreprenør i byggebranchen. Det er en projektchef, som har det overordnede ansvar. Det er som regel en, der har en leder baggrund og som har uddannelse inden for det område, som projektet omhandler.

Rammerne for projektet er ofte fastsat af en del af topledelsen samt lederne for projektet. Det kan være elementer som budget og tidsbegrænsning. Det er vigtigt, at man har et godt overblik samt er utrolig struktureret, fordi man ofte har ansvaret for store projekter med mange midler.

Afdelingsleder

Når man er afdelingsleder, har man en lederstilling. Det kan både være i en privat virksomhed, en organisation eller en offentlig institution. Afdelingslederen er en mellemleder og ligger altså tættere på de almene medarbejdere end topledelsen. Det er derfor ofte også afdelingslederen, der er bindeleddet både mellem forskellige afdelinger men også topledelsen og den øvrige ledelse og de andre medarbejdere. Det er afdelingslederen, der har ansvaret for den daglige drift i sin afdeling og altså sørger for at løse de problematikker, der opstår i afdelingen. Opstår der problemer på tværs af afdelinger, er det ofte en del af topledelsen, der træder til.

Der findes afdelingsledere i alle grene af en virksomhed. Det kan både være i økonomiafdelingen, i salg og markedsføring, Human Resource eller en helt anden gren af virksomheden. Nogle af de arbejdsopgaver man kan have i disse afdelinger, kan være administrative opgaver som at lave vagtplaner, afholde samtaler med medarbejdere og følge produktionen eller holde øje med varelageret. Der er dog meget forskel på arbejdsopgaverne fra virksomhed til virksomhed og i de forskellige områder. I HR har man måske mere kontakt med andre medarbejdere, end man har i økonomiafdelingen.

Man har også opgaver som at uddelegere opgaver til de andre i afdelingen, afholde møder med ledelse og afdelingen, lave regnskaber, eller tage del i praktiske opgaver i afdelingen; for eksempel i en markedsføringsafdeling. Afdelingslederen har ofte mange bolde i luften og skal kunne bevare overblikket i pressede situationer. Derudover skal man sørge for, at der er god kommunikation mellem medarbejderne.

 

Indhold: