Ledelse

Direktør

Hvad laver en direktør?

En direktør eller administrerende direktør er den øverste del af virksomheden og dens topledelse. Det er direktøren, der har det overordnede ansvar for virksomheden og som oftest nævnes, hvis det går meget godt eller meget dårligt for en virksomhed eller en organisation.

Direktøren skal sørge for, at virksomheden fungerer. Dette er både på et strategisk plan, men det gælder også virksomhedens principper, mission, værdier og medarbejdersammensætning. Man har meget kontakt med de øvrige medarbejdere og ledelsen i virksomheden, og man skal have en stor menneskelighed for, at der opstår tiltro og loyalitet til virksomheden og dens ledelse. Man kan både tage sig af større og mindre personalesager og tage vigtige beslutninger på virksomhedens og ledelsens vegne. Dette kan også være ubehagelige beslutninger som eksempelvis afskedigelser.

Der er flere måder at være eller blive direktør på. Nogle direktører er ansat i stillingen enten ved at søge et job eller blive headhuntet; for eksempel af en HR-konsulent. Der kan være mange forskellige krav, hvis man vil ansættes som direktør i en virksomhed. Ofte er det et krav, at man har en kandidat. Det kan for eksempel være inden for ledelse, kommunikation, Strategic Management eller noget helt andet. Det kan være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed og deres brancher og arbejdsområder. Nogle gange udvælger man også efter en persons CV og tidligere erfaringer og kompetencer. Det kan også være, at man har en uddannelse i det erhverv, man arbejder i og har mange kompetencer og stor viden i branchen. Man kan også selv starte en virksomhed og ansætte sig selv som direktør, hvis man føler, at man har de nødvendige kompetencer. I mindre virksomheder som for eksempel IVS’er (iværksætterselskaber), kan man starte uden en direktør og senere ansætte en, hvis virksomheden begynder at tage fart.

Forskellen på en direktør og en administrerende direktør

I en stor virksomhed eller organisation kan der findes en direktør eller en administrerende direktør - eller begge dele. Det er fordi, der i større virksomheder ofte er flere direktører med hver sit arbejdsområde. I store virksomheder arbejder direktører ofte mange timer ugentligt, især hvis de har mange forskellige arbejdsområder at varetage. Det kan både være indenfor økonomi, regnskab, HR, PR og administration. Derfor er der virksomheder, der har flere direktører med hver deres arbejdsområde, som gør de mange arbejdsopgaver mere overskuelige. Over disse direktører er der en administrerende direktør, der har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og som de øvrige direktører rapporterer til. Den administrerende direktør har ofte tæt kontakt med virksomhedens bestyrelse, hvor de samarbejder om vigtige beslutninger på virksomhedens eller organisationens vegne. En administrerende direktør kendes ofte også som CEO, som står for Chief Executive Officer.

Hvor arbejder en direktør?

Der findes direktører og administrerende direktører i alle former for virksomheder og organisationer. Der findes både direktører i produktionsvirksomheder, i butikskæder og franchises, samt handelsvirksomheder og virksomheder, der sælger services eller produkter. Direktørerne og den adminstrerende direktør arbejder ofte i de store virksomheder, som især findes i storbyerne. Der er dog også en trend, der får virksomheder til at brede sig over hele landet. Derudover rejser nogle direktører meget i forbindelse med møder eller forhandlinger.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om direktørens. Ofte har de ikke den samme mængde ansvar, fordi de beskæftiger sig med et mindre arbejdsområde eller en specifik del af virksomhedens arbejdsopgaver. Dette kan blandt andet være salg eller indkøb. Også her er der forskel på graden af uddannelse, der er nødvendig for at kunne løse de opgaver, der er i de forskellige stillinger. Nogle steder vil det kræve en faglig uddannelse, mens det andre steder vil kræve en kandidat i et område, der er relevant for virksomheden eller organisationen. Nedenfor kan du læse om nogle stillinger med meget ansvar.

Salgschef

En salgschef findes i flere forskellige typer af virksomheder. Det kan for eksempel være i en produktionsvirksomhed eller en handelsvirksomhed. Man har ansvaret for virksomhedens salg og at skabe det mest profitable resultat for virksomheden. Salgschefen har ansvaret i virksomhedens salgsafdeling og har ansvaret for de øvrige medarbejdere. Det er ofte salgschefen, der tager ud og forhandler med kunder, leverandører og andre dele af virksomhedens omverden. Det betyder, at virksomheden skal have et stort netværk og pleje dette for at bevare både sit eget og virksomhedens forhold til disse dele af omverdenen.

Salgschefen er en del af topledelsen, der tager del i nogle af virksomhedens vigtige beslutninger, og er med til at skabe nye muligheder for salg af virksomhedens produkter eller ydelser.

En salgschef har ofte uddannelse indenfor salg eller markedsføring samt flere års succesfuld erfaring med salg af produkter eller services.

Indkøbschef

Indkøbschefer har forskellige arbejdsopgaver og forskellige formål. De findes i mange forskellige virksomheder og kan have mange forskellige måder at arbejde på. Man kan både være indkøber af råmaterialer og råvarer til produktion. Det kunne eksempelvis være til en møbelforretning eller indkøb af færdige produkter eller halvfabrikata. Indkøbschefen er ofte en del af topledelsen og arbejder tæt sammen med den øvrige ledelse om at finde de rigtige produkter og materialer. Indkøbschefen har ansvaret for at godkende og underskrive kontrakter og samarbejder ofte med andre indkøbere. Indkøbschefen har meget erfaring indenfor deres branche, og de har et stort netværk med gode forbindelser og har ofte en forhandlingsmæssig fordel. 

Afdelingsleder

Afdelingslederen har et vigtigt ansvar for en del af en virksomhed. En afdelingsleder fungerer som en mellemleder og har altså en lederstilling uden at være en del af topledelsen. Afdelingslederen er oftest den del af ledelsen, som er tættest på de øvrige medarbejdere og fungerer derfor som bindeled mellem topledelsen og medarbejderne i afdelingslederens område. Afdelingslederen står for den daglige drift i afdelingen og det administrative og til tider praktiske arbejde, der hører med. 

Afdelingsledere findes på skoler, hvor de for eksempel kan have ansvaret for udskolingen eller på et sygehus, i en produktionsvirksomhed, en handelsvirksomhed eller i et varehus. Man skal have et godt overblik over afdelingen og sørge for, at de daglige, ugentlige og månedlige opgaver bliver løst til perfektion.

 

Indhold: