Ledelse

Butikschef

Hvad laver en butikschef?

En butikschef har ansvaret i en detailhandel. Der findes butikschefer i alle former for butikker, og de kan have meget forskelligt ansvar og mange forskellige arbejdsopgaver. I nogle butikker kræves det, at man har en uddannelse som butiks- eller salgsassistent, mens det i andre kræves, at man har en lederuddannelse. Der er også nogle butikker, hvor man kan arbejde sig op som butikschef uden at have nogen specifik uddannelse.

Butikschefen løser mange forskellige opgaver i butikkerne - både administrative og praktiske. Der skal for eksempel genbestilles varer eller indkøbes nye varepartier, når der er ved at være udsolgt eller ved nye sæsoner og højtider. Derudover skal der uddelegeres opgaver til de øvrige medarbejdere i butikken. Det kan være alt fra rengøring til genopfyldning og andre praktiske opgaver. Det er butikschefen, der laver vagtplaner, lønsedler, samt indberetter og indskriver salgstal. Er butikken en del af en kæde, er det ofte butikschefen, der har kontakten mellem den øvrige ledelse og opdaterer dem på butikkens drift.

Nedenfor er et par eksempler på de arbejdsopgaver, som en butikschef kan have i forskellige forretninger. Der kan dog være forskel på arbejdsopgaver imellem kæder og individuelle butikker.

Butikschef i et varehus

Hvis man er butikschef i et varehus med flere forskellige afdelinger, har man mange forskellige ansatte under sig. Butikschefen har ansvaret for butikkens daglige drift. I et stort varehus kan det betyde, at man arbejder sammen med flere afdelingsledere, der hver har deres ansvarsområde. Det kan for eksempel være elektronik, legetøj, frost og lignende. Butikschefen er med til at planlægge kommende kampagner i butikken, bestille varer hjem, sørge for, at butikken er velindrettet og flere andre ting. Det er ofte også butikschefen, der laver rekrutteringer og ansættelser af nye medarbejdere. Butikschefen er ofte i butikken i dens åbningstid, hvor butikschefen blandt andet laver administrativt arbejde som lønsedler og lignende og gennemgår butikkens salgstal. Butikschefen laver også vagtplaner til sig selv og de øvrige medarbejdere. De øvrige medarbejdere i et stort varehus kan være kundeservicemedarbejdere, kasseassistenter, salgsassistenter, slagtere, afdelingsledere, chauffører, IT-folk og mange andre. Det kræver derfor et stort overblik at være butikschef i et varehus.

Butikschef i en tøjforretning

Hvis man er butikschef i en tøjforretning, har man også mange forskellige arbejdsopgaver. Afhængigt af butikkens størrelse er der flere forskellige medarbejdere, blandt andet salgsassistenter, ungarbejdere og andre sælgere. Man har ofte haft et job i branchen, inden man bliver butikschef, så man allerede kender til alle arbejdsopgaverne. Butikschefen i en tøjforretning er en del af butikkens daglige drift. Man er blandt andet den, der udvælger de varer, der skal ind i butikken, og man skal derfor have stor indsigt i modebranchen og sin målgruppe. Det er vigtigt, at man kender målgruppen, så man kan udvælge produkter, der falder i deres smag. Der skiftes stort ud ved hvert sæsonskifte og ellers omkring en gang i måneden. Der er også nogle varer, der er faste i butikkens sortiment. Man sørger både for at købe nye varer ind, genbestille, når der er udsolgt, og ofte sørge for, at ældre varer kommer på tilbud inden de skiftes ud.

Derudover laver man vagtplaner og lønsedler og ser på butikkens salgstal. Man skal desuden sørge for, at butikkens varer sættes op, så de ser godt ud. Man er også med til at holde butikken ren og lægge tøj sammen i samarbejde med butiksassistenterne. Kommer der nye medarbejdere, skal de sættes ind i butikkens drift og rutiner. Det er også butikschefen, der laver nye rekrutteringer. Er tøjforretningen en del af en kæde, er det vigtigt, at man samarbejder med de andre butikker om sortiment og indretning. Ofte vil der være nogle varer, som alle butikker skal have, mens de selv må vælge resten ud fra kædens fulde sortiment.

Hvor arbejder butikschefen?

Som vi så ovenfor, kan man arbejde mange forskellige steder som butikschef. Det kan være i alt fra dyreforretninger, jagtbutikker, legetøjsbutikker, byggemarkeder og mange andre steder. Der er rig mulighed for at arbejde som butikschef i en branche eller et område, der interesserer en. Der er også stor mulighed for at få et kæmpe ansvar som butikschef afhængigt at butikkens eller kædens størrelse. Arbejder man i en butikskæde, kan engagerede og dygtige butikschefer blive rykket til større forretninger.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om butikschefens, men som kan have flere grader af ansvar og arbejdsopgaver. Det er meget forskelligt, om der kræves en speciel uddannelse for at kunne klare arbejdsopgaverne. Det varierer meget fra virksomhed til virksomhed og imellem brancherne.

Afdelingsleder

Afdelingsledere er mellemledere. De har ansvaret for en bestemt del af en virksomhed eller en organisation. De står for den daglige drift i et område og har størstedelen af ansvaret. Der findes både afdelingsledere i handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder og forretninger. Det kan for eksempel være på en avis, i en tøjforretning, et varehus, et internationalt møbelfirma eller en producent af frostvarer. Afdelingslederen er den tætteste kontakt til topledelsen i mange virksomheder og skal derfor have et godt forhold til medarbejderen under. Afdelingslederen skal både lede og uddelegere opgaver samt have overblik over sin afdeling og lave administrativt arbejde. 

Leder

Er man leder, har man en ledelsesstilling i en virksomhed, en organisation eller i den offentlige sektor. Ofte har man ansvaret for en mindre eller større gruppe medarbejdere. Der findes ledere på alle niveauer. Både direktører, bestyrelsesmedlemmer, afdelingsledere og restauratører. Det er meget forskelligt, hvilke arbejdsopgaver man har, men en god ledelse er vigtig for både samfundets og virksomhedernes fremtidige udvikling.

Indhold: