Ledelse

Butikschef

Hvad laver en butikschef?

En butikschef har ansvaret i en detailhandel. Der findes butikschefer i alle former for butikker, og de kan have meget forskelligt ansvar og mange forskellige arbejdsopgaver. I nogle butikker vil det kræves, at man har en uddannelse som butiks- eller salgsassistent, mens det i andre vil kræves, at man har en lederuddannelse. Der er også nogle butikker, hvor man kan arbejde sig op som butikschef uden at have nogen specifik uddannelse.

Butikschefen løser mange forskellige opgaver i butikkerne. Opgaverne er både administrative og praktiske. Der skal for eksempel genbestilles varer eller indkøbes nye varepartier, når der er ved at være udsolgt eller ved nye sæsoner eller højtider. Derudover skal der uddelegeres opgaver til de øvrige medarbejdere i butikken. Det kan blandt andet være rengøring, genopfyldning, og andre praktiske opgaver. Det er butikschefen, der laver vagtplaner, lønsedler, samt indberetter og indskriver salgstal. Er butikken en del af en kæde, er det ofte butikschefen, der har kontakten mellem den øvrige ledelse og opdaterer dem på butikkens drift.

Nedenfor er et par eksempler på de arbejdsopgaver, som en butikschef kan have i forskellige forretninger. Der kan dog være forskel på arbejdsopgaver imellem kæder og individuelle butikker.

Butikschef i varehus

Hvis man er butikschef i et større butik for eksempel et varehus med flere forskellige afdelinger, har man mange forskellige ansatte under sig. Butikschefen har ansvaret for butikkens daglige drift. I det stort varehus kan det betyde, at man arbejder sammen med flere afdelingsledere, der hver har deres ansvarsområde. Det kan for eksempel være elektronik, legetøj, frost og lignende. Butikschefen er med til at planlægge kommende kampagner i butikken, bestille varer hjem, sørge for at butikken er velindrettet og flere andre ting. Det er ofte også butikschefen, der laver rekrutteringer og ansættelser af nye medarbejdere og sørger for at få dem koblet på deres arbejdsområdet. Butikschefen er ofte i butikken i dens åbningstid, hvor butikschefen blandt andet laver administrativt arbejde som lønsedler og lignende og gennemgår butikkens salgstal. Er varehuset en del af en kæde, er det også butikschefen, der har kontakt med den højere ledelse, og fungerer som bindeleddet mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere. Butikschefen laver også vagtplaner til sig selv og de øvrige medarbejdere. De øvrige medarbejdere i et stort varehus kan være kundeservicemedarbejdere, kasseassistenter, salgsassistenter, slagtere, afdelingsledere, chauffører, IT-folk og mange andre. Det kræver derfor et stort overblik at være butikschef i et varehus.

Butikschef i tøjforretning

Hvis man er butikschef i en detailforretning for eksempel en tøjforretning, har man også mange forskellige arbejdsopgaver. Afhængigt af butikkens størrelse er der flere forskellige medarbejdere. Det kan være salgsassistenter, ungarbejdere og andre sælgere. Man har ofte haft et job i branchen, inden man bliver butikschef, så man kender alle de arbejdsopgaver, som der er. Butikschefen i en tøjforretning er en del af butikkens daglige drift. Man er blandt andet den, der udvælger de varer, der skal ind i butikken, og skal derfor have stor indsigt i modebranchen og sin målgruppe. Det er vigtigt, at man kender målgruppen, så man kan udvælge produkter, der falder i deres smag. Der skiftes stort ud ved hvert sæsonskifte og ellers omkring en gang i måneden. Der er også nogle varer, der er faste i butikkens sortiment. Man sørger både for at købe nye varer ind, genbestille, når der er udsolgt, og ofte sørge for, at ældre varer kommer på tilbud inden de skiftes ud.

Derudover laver man vagtplaner og lønsedler og ser på butikkens salgstal, og hvilke varer der sælger bedst. Derudover skal man sætte tøj sammen, og sørge for at butikkens varer sættes op, så de ser godt ud. Man er også med til at gøre butikken ren og lægge tøj sammen i samarbejde med butiksassistenterne. Kommer der nye medarbejdere, skal de sættes ind i butikkens drift og rutiner. Det er også butikschefen, der laver nye rekrutteringer.

Er tøjforretningen en del af en kæde, er det vigtigt, at man samarbejder med de andre butikker om sortiment og indretning. Ofte vil der være nogle varer, som alle butikker skal have, mens de selv må vælge resten ud fra kædens fulde sortiment.

Arbejdssteder

Man kan arbejde som butikschef i alt fra dyreforretninger, jagtbutikker, tøjforretninger, varehuse, legetøjsbutikker, byggemarkeder og mange andre steder. Der er rig mulighed for at arbejde som butikschef i en branche eller et område, der interesserer en. Man kan også være butikschef i et supermarked eller en dagligvareforretning.

Der er stor mulighed for at få et kæmpe ansvar som butikschef afhængigt at butikkens eller kædens størrelse. Arbejder man i en butikskæde, kan engagerede og dygtige butikschefer blive rykket til større forretninger.

Nogle steder vil det kræve en butiks- eller salgsuddannelse, mens det andre steder blot kræver, at man er engageret og arbejder hårdt. Nogle kæder kræver kvalifikationer i form af en lederuddannelse eller lignende.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger der minder om butikschefens, men som kan have flere grader af ansvar og arbejdsopgaver. Det er meget forskelligt, om der kræves en speciel uddannelse for at kunne klare arbejdsopgaverne. Det varierer meget fra virksomhed til virksomhed og imellem brancherne.

Afdelingsleder

Afdelingsledere er mellemledere. De har ansvaret for en bestemt del af en virksomhed eller en organisation. De står for den daglige drift i det område og har størstedelen af ansvaret. Der findes både afdelingsledere i handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder og forretninger. Det kan for eksempel være på en avis, en tøjforretning, et varehus, et internationalt møbelfirma eller en producent af frostvarer. Afdelingslederen er den tætteste kontakt til topledelsen i mange virksomheder og skal derfor have et godt forhold til medarbejderen under. Afdelingslederen skal både lede og uddelegere opgaver samt have overblik over sin afdeling og lave administrativt arbejde. Opgaver skifter meget virksomhederne imellem og afhængigt af branchen.

Leder

Er man leder, har man en ledelsesstilling i en virksomhed, en organisation eller i den offentlige sektor. Ofte har man ansvaret for en mindre eller større gruppe medarbejdere. Der findes ledere på alle niveauer. Både direktører og bestyrelsesmedlemmer, afdelingsledere og restauratører.

Det er meget forskelligt, hvilke arbejdsopgaver man har, men en god ledelse er vigtigt for både samfundets og virksomhedernes fremtidige udvikling.