Ledelse

Afdelingsleder

Hvad laver en afdelingsleder?

En afdelingsleder har en lederstilling. Hvis man er afdelingsleder, kaldes man som regel en mellemleder, men kan også være en del af topledelse, afhængigt af, hvor man arbejder. Afdelingslederen styrer en bestemt del af en virksomhed eller organisation og står som regel for den daglige drift i det område. Det er som regel den leder, der er tættest på de medarbejdere, der arbejder i afdelingen.

En afdelingsleder kan have flere forskellige opgaver. Udover at skulle lede, holde overblik, lave administrativt arbejde og lignende, kan man også have andre opgaver. På en avis kan en afdelingsleder for eksempel også være en del af markedsføringsgruppen.

Der findes afdelingsledere mange forskellige steder. Både i produktionsvirksomheder, skoler, sygehuse, handelsvirksomheder og mange andre steder.

Afdelingslederne bruges til at skabe overblik, samt at sørge for, at ledelsen også har del i det daglige arbejde og den daglige drift i virksomheden. Nedenfor kan du læse eksempler på, hvor og hvordan man kan fungere som afdelingsleder.

Afdelingsleder i offentlig institution

En afdelingsleder i en offentlig institution arbejder ofte sammen med flere andre mennesker og har en del menneskekontakt i hverdagen. Der findes blandt andet afdelingsledere på større folkeskoler, hvor der ofte er en afdelingsleder for hvert trin; altså indskoling, mellemtrin og udskoling. Her kan man blandt andet have en del forældrekontakt og kender ofte mange af børnene og eventuelt deres behov godt. Det er afdelingslederen, der har den normale kontakt mellem lærere og ledelse i mere normale tilfælde, mens skolelederen træder til ved alvorlige tilfælde med elever, ledelse og lignende.

Man kan også være afdelingsleder på et sygehus, hvor der for eksempel er en afdelingsleder for skadestuen, lægevagten, akutmodtagelsen og lignende. Her holder afdelingslederen øje med de forskellige patientsager, er med til at lave vagtplaner og har kontakt til sygehusets øverste ledelse for at opdatere dem på den daglige drift.
Også i kommuner og lignende steder findes der afdelingsledere. De kan for eksempel tage sig af kommunens økonomi, integration, uddannelse og andre dele, der styres på kommunalt plan.

Afdelingsleder i dagligvareforretning

Hvis man er afdelingsleder i en dagligvareforretning, et varehus eller et supermarked, har man et område, hvor man beskæftiger sig med den daglige drift, indkøb, salg og andre elementer. Dette kan for eksempel være frugt og grøntafdelingen eller frostafdelingen i en dagligvareforretning eller elektronikafdelingen i et varehus. Her er man med til at sørge for, at området ser ordentligt ud, og at gamle varer bliver fjernet. Man har styringen over flere butiks- eller salgsassistenter. Man er med til at udarbejde vagtplaner og kan også være med til at lave rekrutteringer og ansættelser af nye ansatte. Derudover er man med til at lære nye medarbejdere op. Det er en stilling, der handler om at have overblik, og kunne se fejl og mangler i afdelingen. Derudover ser man ofte også på afdelingens salgstal.

Afdelingsleder i handelsvirksomhed

I handelsvirksomheder er der ofte flere forskellige afdelinger. Jo større en virksomhed er, jo flere afdelinger og teams er der ofte, som kræver, at der er ledere på forskellige niveauer. Hvis man er afdelingsleder i en handelsvirksomhed, arbejder man ofte sammen med en større gruppe medarbejdere. Man kan for eksempel være afdelingsleder for økonomiafdelingen og beskæftige sig med de forskellige regnskaber og transaktioner, som virksomheden foretager sig. Man kan også være afdelingsleder for en salgsafdeling eller en markedsføringsafdeling, hvor man ser på de forskellige kampagner og salgstal, som virksomheden har. Ofte er der også en afdelingsleder for HR - human resource - som tager sig af personalesager, samt en PR-afdeling, der tager sig af den eksterne kommunikation; som for eksempel pressemeddelelser. Der kan også være en afdelingsleder for administrationen.

Grunden til, at man har afdelingsledere i handelsvirksomheder, er for at have et større overblik over de forskellige grene af virksomheden og sørge for, at de forskellige afdelinger kan arbejde sammen. Det er ofte de forskellige afdelingsledere, der sørger for at koordinere afdelingernes arbejdsopgaver. Derudover er de bindeleddet mellem medarbejderne i deres afdeling og den øvrige ledelse i virksomheden.

Hvor arbejder en afdelingsleder?

Afdelingsledere findes i alle former for virksomheder, organisationer og institutioner. De har forskellige grader af ansvar samt mange forskellige arbejdsopgaver. Der findes afdelingsledere i alt fra afdelinger på sygehuse til skoler; både folkeskoler, gymnasier og universiteter. Derudover findes der afdelingsledere i supermarkeder og varehuse; for eksempel en elektronikafdeling eller en køkkenafdeling. I supermarkeder kan det være en slagterafdeling. Der er også afdelingsledere i produktionsvirksomheder for eksempel produktudvikling, emballage, distribution og produktion.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om afdelingslederen. Nogle har en del af de samme arbejdsopgaver, mens andre kan have mere ansvar og andre kvalifikationskrav. Du kan også læse om dem under deres individuelle sider.

Projektleder

En projektleder kan både være intern og ekstern. Den interne projektleder kan både være fastansat eller ansat til projektets varighed. En ekstern projektleder er ansat gennem en anden virksomhed eller et bureau. Det kan for eksempel være et markedsføringsbureau eller en entreprenørvirksomhed. Projektlederen kan være med til flere forskellige projekter. Det kan være et markedsføringsprojekt, hvor der skal laves en ny kampagne, hvor der er brug for mange forskellige kompetencer, som virksomheden måske ikke selv har. Projektlederen skal have overblik over processen samt dokumentere det og uddelegere forskellige opgaver.

Produktionsleder

En produktionsleder har ansvaret for en virksomheds produktion. Her sørger man for at tilrettelægge arbejdet, hvornår der skal produceres hvad, holde øje med status på produktionsmaterialer og andre vigtige poster, der er nødvendige for en produktionsvirksomhed. Arbejdet skal planlægges efter deadlines, for eksempel hvis en kunde har bestilt en mængde produkter til en bestemt dato. Derudover skal man holde øje med kvaliteten af produkterne efterhånden, som de produceres. Man sørger også for at holde den øvrige ledelse opdateret på forløbene.

Indkøbschef

En indkøbschef sørger for, at der indkøbes forskellige dele til produktion, handel og lignende. Indkøbschefen kan arbejde i forskellige typer virksomheder. Det kan både være indkøb af råmaterialer, eller nye kontorstole. Indkøbschefen arbejder som regel sammen med en anden indkøber. Nogle indkøbschefer tager ud for at finde materialer, mens andre forhandler aftaler fra skrivebordet. Det er stor forskel på processen afhængigt af, hvilken virksomhed, man arbejder for.

 

Indhold: