Ledelse

Ledelse er den administrative del af en virksomhed, Ledelsen betegner ofte de øvre dele af virksomheden, som har overblikket over de andre dele. Det er her, det største ansvar ofte ligger, og derfor kræves der ofte også mest uddannelse her. Der skelnes nogle gange mellem chefgruppe og ledergruppe, hvor chefgruppen består af mellemledere/afdelingsledere, mens ledergruppen udgøres af direktionen. Der findes forskellige stillinger i ledelsen, der hver specialiserer sig i deres område.
Ledelse Icon

Ledige jobs

Vi har brug for en til at gå forrest og skabe resultater, er det dig? Har du flair for salg og ledelse samt erfaring inden for rekrutteringsbranchen? Så se mere her! 

Hvad er ledelse?

Når man arbejder med ledelse, omhandler det som regel, at man har nogle personer “under sig”, hvor man er med til at bestemme deres daglige arbejdsgang. Det er en leders vigtigste opgave at sørge for, at personerne og sig selv kan samarbejde og opnå det bedste arbejdsmæssige resultat.

Der findes ledelse i alle brancher, og formålet er at have en eller flere personer, der har et overblik over et eller flere områder og måske sørge for, at de forskellige områder eller afdelinger kan spille sammen.

Når man arbejder med ledelse, er det vigtigt, at man ser sig selv som en del af det og ikke blot som en, der skal overse de andres arbejde - dette skaber miskommunikation og dårlig stemning på arbejdspladsen.

Man kan sige, at man skal sørge for, at hele gruppen går samlet mod et mål; for eksempel udviklingen af et produkt, et succesfuldt salg eller en populær restaurant.

Der ses ledelse i mange stillinger og mange forskellige niveauer. Dette er både fra projektledere til konsulenter, og afdelingsledere til direktører. Også restaurantchefer og rengøringsledere arbejder med ledelse.

Der er mange forskellige måder at være leder på, hvis man ser på de forskellige stillinger. Nogle ledere har ekstremt meget ansvar; for eksempel som direktør eller som major i Forsvaret, mens det er vigtigt, at man kan skabe overblik som skoleleder eller brandmajor.

Hvor kan man arbejde med ledelse?

Man kan arbejde med ledelse mange forskellige steder. For eksempel findes der chefer og ledere i restauranter og på hoteller, mens der også i lufthavne er ledere for sikkerhedskontrollen, tjek-ind, piloter og stewardesser. De har alle meget forskellige men meget vigtige opgaver, der er meget nødvendige for lufthavnens daglige drift og sikkerhed

I store virksomheder er der en direktør, der kan have forskellige chefer under sig, der hver især har ansvaret for en afdeling. Dette kan blandt andet være en chef for en økonomiafdeling, chef for bogholderi, chef for en salgsafdeling, en indkøbsafdeling, en produktionsafdeling og meget andet.

På skoler findes der også afdelingsledere for de forskellige klassetrin, mens der også er en viceinspektør og en skoleinspektør. På gymnasier og lignende er der en rektor, mens der på højere uddannelsesinstitutioner også er en rektor eller en direktør, der har flere forskellige afdelingsledere under sig. Dette kan for eksempel være en leder for samfundsvidenskab, humaniora, medicin og alle andre afdelinger.

Man kan også være forstander på en efterskole eller en kostskole, leder på et bibliotek eller lignende. En stald kan være styret af en bestyrer, der har oversigt over den daglige drift og det daglige overblik.

Stillinger i branchen

Der findes mange forskellige stillinger inden for ledelse - nogle af dem kræver mere erfaring eller et højere uddannelsesniveau end andre, men alle stillingerne kræver, at man har overblik og kan tage ansvar, mens det også er vigtigt, at man kan udvise sympati eller respekt for sine øvrige medarbejdere. Der findes ledere i alle forskellige brancher, og ledernes viden er afgørende for, at virksomheden, afdelingen eller institutioner kan fungere i dagligdagen.

Direktør

Stillingen er også kendt som administrerende direktør og koncernchef. Der kan dog være forskel på arbejdsopgaverne. En direktør er en leder, der arbejder på et topniveau i virksomheden. Det er ofte direktøren, der ejer en stor del af virksomheden, men det kan også være en, der er ansat af en bestyrelse, der har udvalgt direktøren på grund af dennes kvalifikationer. Er virksomheden et aktieselskab, er det også bestyrelsen, der ansætter direktøren på baggrund af aktionærernes og virksomhedens interesser. Man har ansvaret for mange af virksomhedens sider, der til dagligt som regel styres af en afdelingsleder. Dette kan både være HR, PR, produktion og økonomi. Der kan godt være flere direktører i én virksomhed eller organisation. Dette kan blandt andet være en salgsdirektør eller en økonomidirektør.

Nogle af direktørens opgaver består af at fastsætte og følge virksomhedens mål og visioner. Dette gør man ved at lægge en strategi - ofte i fællesskab med bestyrelsen og andre ledere i virksomheden eller organisationen. Det er ofte også virksomhedens ledelse, der kommer i problemer, hvis virksomheden får kritik for eksempel på grund af dårlig økonomi eller skandaler, der kan være forbundet med produktion, arbejdsforhold og meget andet. Der kan også komme kritik på grund af fyringer, fusioner og flytning af virksomheden eller ansatte, hvilket den øverste ledelse også skal tage ansvaret for.

Konsulent

Konsulenter kan både være interne og eksterne. Man kan som konsulent arbejde i mange forskellige brancher, hvor man blandt andet giver gode råd og vejledning samt er med til at hjælpe en virksomhed på et område; for eksempel med markedsføring eller med at trænge ind på et andet marked.

En personalekonsulent eller HR-konsulent arbejder med virksomhedens medarbejdere og deres problemstillinger og lignende. Man rådgiver omkring personaleforhold og er for eksempel med til samtaler mellem personale og ledelse. Derudover kan HR-konsulenten deltage i rekrutteringsprocessen, hvor de vejleder deres kundevirksomheder. Derudover kan en HR-konsulent fungere som headhunter til stillinger på ledelsesniveau, hvilket betyder, at de skal have et stort netværk og være en god menneskekender. Man er også med til at udarbejde og udvikle kontrakter og personalepolitik.

Butikschef

En butikschef har en ledelsesstilling i en butik. Dette kan være alt fra et stort varehus til en tøjforretning. Det kan også være en dagligvarebutik eller et supermarked. Butikschefen sørger blandt andet for at udvikle vagtplaner, foretage rekrutteringer og tage sig af medarbejdersager. Derudover er det også butikschefen, der tager sig af økonomien, budgettet og lønninger. Er butikken en del af en større kæde, kan dette ske i samarbejde med en økonomiafdeling. Det er butikschefen, der skal have det store overblik over hele butikken samt sørge for at butikken ser ordentlig og præsentabel ud. Er der problemer som sure kunder eller reklamationer, er det ofte butikschefen, der tager sig af dette. Derudover har man naturligvis ansvaret for sine medarbejdere. Man kan blive butikschef på flere forskellige måder. Hvis man har en handelsuddannelse, kan man ansættes direkte i en butikschefstilling, selvom mange kræver, at man har både flere års erfaring og uddannelse. Man kan også være butikschef i en butik, man selv har åbnet.

Stillinger

Læs mere om de stillinger, som denne branche kan tilbyde, på deres undersider.