Ledelse

Ledelse dækker over de stillinger i en virksomhed, som har et overordnet ansvar for opgaver, projekter, ansatte eller områder. Som leder skal man holde det overordnede overblik, have god erfaring og viden inden for feltet samt besidde lederskabsevner, så man formår at gå i front. Alt afhængig af størrelsen på virksomheden kan der være en eller flere ledere. Nogle vil måske sidde i direktionen, mens andre vil være ansat i en chef-position som eksempelvis mellemleder. Et firma kan være opbygget efter enten en dyb eller flad organisationsstruktur, hvilket bestemmer hvor meget indflydelse de enkelte ledere har. Jo mere indflydelse desto mere ansvar.
Ledelse Icon

Hvad er ledelse?

Ledelse er betegnet ved, at man har en stilling med ansvaret for udførelsen af en opgave eller et projektet, et område i virksomheden eller firmaet overordnet set. Som oftest ser man, at man i denne sammenhæng har ansvaret for andre ansatte, som også arbejder på opgaven eller projektet, i samme afdeling eller i virksomheden. 

Der er mange niveauer inden for ledelse og arbejdsopgaverne varierer meget i mellem de forskellige stillinger. I større virksomheder ser man ofte, at der er flere ledere, som har hvert deres ansvarsområde, hvor man i mindre firmaer måske vil være leder med indtil flere ansvar. Det skyldes, at der hos de store virksomheder ligger mere arbejde i det enkelte område, hvor man i mindre virksomheder nemmere kan overskue at have ansvaret for flere områder. 

 

Hvor kan man arbejde med ledelse?

Ledelse findes i alle brancher, forskellen ligger blot i, hvordan det bliver brugt, og hvordan den enkelte leder varetager ansvaret.

Eksempelvis er der stor forskel på arbejdsopgaverne for en restaurantchef og for lederen for sikkerhedskontrol i en lufthavn. Begge har ansvar for en del af driften i en virksomhed, men de resultater, som skal opnås, varierer så meget, at det nærmest kun er det at have ansvar, som er tilsvarende i de to stillinger. Man kan dog godt benytte samme ledelsesstil på tværs af brancher og ledelsesstillinger.

Ledere findes ikke blot i virksomheder, men også på offentlige institutioner, i non-profit organisationer samt ved foreninger og klubber. Kigger man eksempelvis på grundskolen vil skoleinspektøren være den øverste leder, efterfulgt af viceinspektøren og hertil kommer sig afdelingsledere for de forskellige klassetrin og eventuelt teamledere for forskellige lærergrupper. Ved efterskoler eller kostskoler er det i stedet en forstander, som står med det overordnede ansvar for driften. Her får de ansatte selvsagt løn for deres arbejdskraft, hvor man i klubber og foreninger ikke er garanteret løn, selvom man yder en ekstra indsats som leder. Det skyldes, at man her oftest er der frivilligt, og derved bruger sin fritid på arbejdet.

 

Hvilke typer af ledere findes der?

Som tidligere nævnt afhænger antallet af ledere i et firma meget af størrelsen på virksomheden. Jo støre virksomhed desto flere ledere. Typen af ledere kan opdeles efter, hvor bredt deres ansvarsområde er.

Typisk vil man i større virksomheder se, at der sidder en bestyrelse, som har meget at gøre med virksomhedens overordnede strategi. Bestyrelsesmedlemmerne arbejder med firmaet på et overordnet plan og samarbejder med de andre ledere internt. Oftest uden kontakt til almene medarbejdere. Hertil kommer sig en eller flere direktører, som oftest også fungerer som bestyrelsesmedlemmer. Forskellen er, at en direktør vil have mere at gøre med den konkrete drift af virksomheden, hvor bestyrelsesmedlemmerne fokuserer meget på overordnet strategi.

Under direktøren kan findes indtil flere afdelingsledere, som typisk vil have ansvaret for områder som økonomi og bogholderi, salg og marketing, indkøb, produktion og meget andet. Afdelingslederne sørger for at den enkelte afdeling fungerer optimalt og opnår sine mål. Afdelingslederen kan eventuelt have en eller flere mellemledere til at hjælpe sig med den daglige drift. Det kan for eksempel være en fordel, hvis man har ansvaret for flere forskellige afdelinger eller samme afdeling i mange steder. Her har en distriktschef eksempelvis mange butikschefer til at køre butikkerne i dagligdagen, hvortil distriktschefen kører rundt til de forskellige butikker og tager de overordnede beslutninger. 

Nogle steder vil man se teamledere, som varetager ansvaret for en bestemt gruppe medarbejdere. Det kan for eksempel være i en salgsafdeling, at man har forskellige sælgere på forskellige produkter og hertil en leder for hver produktgruppe. 

Sidst men ikke mindst kan der være en projektleder, som kun er leder på en bestemt opgave. Det ser man ofte på byggepladser, hvor virksomheden sender et hold ud for at fuldføre et projekt, og hertil vælger en medarbejder som ansvarlig på projektet. 

Der er altså mange forskellige typer af ledere. Fælles for dem er, at de hver især varetager et ansvarsområde. De ledere, som er højere oppe i hierarkiet, har som oftest et tæt samarbejde med de andre ledere og ser ikke så meget til medarbejderne længere nede i systemet, hvor eksempelvis en afdelings- eller mellemleder har tæt kontakt til de andre medarbejdere. Disse ledere fungerer ofte som bindeled mellem almene ansatte og direktionen, og kommunikation går ofte gennem disse kanaler. 

 

Stillinger i branchen

Der findes mange forskellige stillinger inden for ledelse, og nogle af dem kræver mere erfaring eller et højere uddannelsesniveau end andre. Alle stillingerne kræver dog, at man har overblik og kan tage ansvar, mens det også er vigtigt, at man kan udvise sympati eller respekt for sine øvrige medarbejdere. Yderligere kræver en lederstilling altid, at man har stor viden om hvordan virksomheden, organisationen eller foreningen fungerer samt om det produkt eller den serviceydelse, som firmaet sælger.

Stillinger inden for ledelse er for eksempel:

  • Direktør
  • Lagerchef
  • Drift- og produktionsleder
  • Butikschef
  • Konsulent
  • Økonomichef
  • Souschef

Direktøren er som tidligere nævnt på topniveau i virksomheden. Som oftest vil direktøren eje en stor del af virksomheden eller være udvalgt af bestyrelsen for sine kvalifikationer. Hvis der er tale om et aktieselskab, er direktøren også valgt på baggrund af aktionærernes og virksomheden interesser. Der kan være indtil flere direktører i en virksomhed, som kan have ansvaret for hvert deres område. 

En konsulent kan være ansat både internt og eksternt i virksomheden. Konsulenter kan arbejde for firmaer i mange forskellige brancher. Den primære opgave er at give gode råd og vejledning inden for det felt, man er specialiseret i. En konsulent kan blive ansat til at rådgive om gode personaleforhold og kan være med til samtaler mellem personale og ledelse.

Du kan læse mere om stillinger inden for ledelse samt mere dybdegående om de specifikke stillinger via linksene nederst på siden.

 

Hvilke ledelsesstile er der?

Der er mange forskellige bud på, hvordan man er en god leder, og der findes mange ledelsesstile, som man kan følge. Generelet set vil lederens rolle altid være at skabe gode forhold for de ansatte, samtidig med at virksomheden når deres mål. I nogle lederroller vil man også stå for at oprette disse mål og strategier for firmaet.

Man er som regel med til at bestemme andre ansattes daglige arbejdsgang, og det er altså lederens opgave, at sørge for medarbejderne arbejder godt sammen og kommer i mål. Man kan sige, at lederen sørger for at gruppen af medarbejdere løfter i samlet flok i for eksempel udvilingen af et nyt produkt, flere succesfulde salg eller noget helt tredje. En afdelingsleder har også mere praktiske opgaver, som for eksempel at oprette vagtplaner eller at sørge for, at der bliver udskrevet løn.

Når man er leder, er det vigtigt, at man ser sig selv som en del af teamet og ved, at ens egen arbejdsindsats tæller med, fremfor at agere slavepisker hvor man blot uddellegerer opgaver og overvåger de ansatte uden selv at tage del i arbejdet.

Som tidligere benævnt er det meget forskelligt, hvor meget ansvar og hvilke opgaver den enkelte leder har, og det afspejler også ledelsesstilen. For eksempel vil en major i Forsvaret sandsynligvis have en ledelsesstil, som ikke duer på andre arbejdspladser.