Hvad laver en truckfører?

Når man arbejder som truckfører, arbejder man med transportarbejde af varer, råvarer og lignende. Man arbejder oftest på ét sted, hvilket kan være en byggeplads, på et lager eller i en produktionsvirksomhed eller på en havn eller i en lufthavn. Her arbejder man med at flytte råvarerne eller produkterne rundt i området, så de kan blive behandlet, sendt videre eller bearbejdes yderligere på et produktionsanlæg. En truckfører kan have de samme arbejdsopgaver som en lagermedarbejder, men skal som oftest have et certifikat eller uddannelse i at styre de forskellige maskiner og køretøjer.

En truckfører kan have mange forskellige arbejdsopgaver. Det kommer an på, hvor truckføreren er ansat og hvilken virksomhed eller organisation, man arbejder for.

Hvis man arbejder som truckfører i en produktionsvirksomhed, kan man have til opgave at transportere råvarer eller maskiner rundt på produktionsanlægget. Ofte arbejder man med store varepartier eller tunge produkter, der gør, at det kræver stor forsigtighed at bevæge sig rundt på anlægget. Her vil man skulle bidrage med materialer til de forskellige dele af produktionen og sikre, at de færdige produkter eller halvfabrikata bliver flyttet til et lager eller et andet anlæg, hvor det kan viderebearbejdes.

En truckfører der er ansat på et lager, kan have nogle af de samme arbejdsopgaver. Her handler det om at tage imod varer, for eksempel fra lastbiler, og enten pakke dem om eller sætte dem direkte på plads på lageret. Mange af de produkter eller råvarer der kommer ind på et større lager, er placeret på paller, og der findes flere typer af køretøjer, der kan løfte tungt læssede paller og styre dem meget præcist på plads. Det kan også være, at varerne skal deles op i mindre partier, og placeres sammen med andre varer på lageret. Opgaver som disse løser truckføreren sammen med andre lagermedarbejdere, der løser andre opgaver på lageret som at plukke og pakke samt tage imod og afsende varer til kunder eller virksomheder.

Man kan også være ansat som truckfører på en havn. Her er man med til at flytte containere og varer eller råvarer fra skibe og flytte dem over i lastbiler, andre containere eller andre skibe. Det er et job der kræver, at man har et godt overblik over omgivelserne og de opgaver der skal løses. Det kan være meget vigtigt, at de rigtige varer kommer de rigtige steder hen, så der ikke opstår misforståelser, der både kan have store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

Hvis man arbejder som truckfører i en lufthavn kan man både være med til at flytte bagage, affald eller fly rundt i lufthavnen. Der er mange forskellige arbejdsopgaver i lufthavnen, og man har som regel et bestemt arbejdsområde, som man beskæftiger sig med.

En truckfører på en byggeplads kan være ansat i et entreprenørfirma, hvor man er med til at hjælpe murere, VVS’ere og andre der tager del i bygningsarbejdet med at flytte materialer. I større byggerier er der ofte gjort brug af en kranfører, der har certifikat til at betjene større kraner og maskiner.

Lignende stillinger

Der er andre stillinger der minder om truckførerens. Her foregår en stor del af arbejdet også på et lager og med at transportere produkter eller råvarer over en kort eller lang afstand. Selvom stillingerne minder om hinanden, kan der godt være forskellige krav til uddannelse og erfaring. For eksempel har en gaffeltruckoperatør udelukkende certifikat til at betjene en gaffeltruck, mens en truckfører eller kranfører må betjene flere forskellige maskiner og køretøjer.

Gaffeltruckoperatør

En gaffeltruckoperatør arbejder oftest på et lager. Det kan både være mindre lagre, for eksempel i et byggemarked eller et varehus, eller på større lagre, der tilhører butikskæder eller produktionsvirksomheder. En gaffeltruckoperatør har certifikat til at betjene gaffeltrucks, der bruges til at løfte paller med varer.

Man skal have certifikat for at betjene en gaffeltruck, da det er en maskine med mange kræfter, som kan løfte store og tunge paller. I mindre butikker, for eksempel en dagligvareforretning, vil man i stedet gøre brug af en palleløfter, der kan betjenes uden certifikat, men som heller ikke kan løfte lige så mange kilo. Det er derfor en fordel at benytte sig af en gaffeltruck, så snart man opererer med større varepartier eller råvarer som sten, træ og lignende.

Chauffør

En chauffør arbejder med transport, som regel over større afstande. En godschauffør kører en lastbil og kan transportere alt fra grise til slagtning, grøntsager, biler og meget andet rundt i hele Europa. En langturschauffør kan have meget skæve arbejdstider, og ofte være hjemmefra flere dage ad gangen, for derefter at have fri i flere dage. Chaufføren er som regel ansat ved en vognmand, der uddelegerer de forskellige opgaver som virksomheden har. Man kan som chauffør også arbejde andre steder. For eksempel hos et flyttefirma eller et fragtfirma. Derudover findes der chauffører, der beskæftiger sig med transport af mennesker. Det kan være buschauffører, privatchauffører og taxachauffører.

Kranfører

En kranfører arbejder med at betjene forskellige former for kraner og løftemaskiner. Dette kan for eksempel være på en havn eller på en byggeplads. Det kræver nogle specielle kurser at få tilladelse til at betjene en kran, mens man også kan vælge at specialisere sig i forskellige kraner, der dermed giver en mulighed for at betjene mere avancerede maskiner.

Noget kranarbejde kan foregå meget højt oppe. Det er for eksempel i forbindelse med bygningskonstruktion, især af bygninger i flere etager, hvor man benytter sig af tårndrejekraner og tårnsvingskraner. Disse bruges til at løfte og placere byggematerialer. Derudover findes der mange andre slags kraner. For eksempel findes der stationære kraner, som skal transporteres af et andet køretøj eller skilles ad hvis det skal flyttes, mens der også findes mobile kraner der flytter sig ved hjælp af bælter.

Nogle kraner kan også betjenes fra jorden af, i stedet for at føreren skal være placeret i et førerhus højt oppe. Der kan man betjene kranerne med en fjernbetjening, og der kan også være videokameraer, der viser processen tæt på imens.

Der er mange sikkerhedsforanstaltninger, når man er ansat som kranfører. Det gælder både sin egen, sine medarbejderes og omgivelsernes sikkerhed. 

Du kan læse mere om et lignene job som eksempelvis maskinfører her. 

 

Indhold: