Lager, industri og produktion

Produktionsmedarbejder

Hvad laver en produktionsmedarbejder?

En produktionsmedarbejder arbejder i en produktionsvirksomhed. Her har produktionsmedarbejderen til opgave at deltage i produktionen i virksomheden. En produktionsmedarbjeder kan have mange forskellige arbejdsopgaver afhængigt af, hvilken type virksomhed de arbejder i, og hvad virksomheden producerer. I nogle virksomheder vil opgaverne være meget fysiske, mens det i andre virksomheder vil bestå af en opgave, der er meget ensformig.

Produktionmedarbejdere kan arbejde med mange forskellige ting. Nogle samler biler, mens andre fylder dressinger på tube. Der er nogle stillinger som produktionsmedarbejdere, der kræver uddannelse, mens andre blot kræver oplæring. Det kan også være, at der kræves et kursus for at kunne betjene de maskiner, der er i produktionsanlægget.

Der findes produktionsarbejdere, der arbejder på samlebånd med at samle forskellige produkter. Her har man en bestemt opgave, som man skal løse på samme måde og med samme præcision hver gang. Det kan for eksempel være, at der skal samles en køkkenmaskine. Her er der en medarbejder, der har til opgave at sætte én del af maskinen på, mens der er en anden, der tilføjer en anden del af maskinen.

Det kan også være en fødevarevirksomhed, hvor man modtager emballagen, og så skal man lave, de fødevarer der skal i. Det kan være en fiskefabrik, hvor fiskene modtages friske, og derefter skal de renses, skæres, nogle skal paneres eller bearbejdes på anden vis, og derefter pakkes og fryses, så de kan komme ud i butikkerne. Her er produktionsmedarbejderen ofte udlært af en anden medarbejder, mens man sandsynligvis skal have et fødevare- eller hygiejnekursus, der giver viden om at bearbejde madvarer på en hygiejnisk måde.

Der findes også produktionsmedarbejdere, der arbejder på for eksempel vindmøllefabrikker, hvor man udover at samle delene også støber delene og bearbejder de råvarer, der skal bruges til produktionen af vindmøllerne. Det er ikke alle delene, der skal samles på fabrikken, da vindmøllen ellers er for stor at transportere. Derfor bliver samlearbejdet varetaget af andre medarbejdere, der er med til at opsætte vindmøllen. De har ofte en uddannelse til opgaven.

Som produktionsmedarbejder kan man arbejde alle tider af døgnet. I nogle virksomheder arbejder man kun om dagen, mens man i andre virksomheder arbejder på skiftehold, hvor der så er et hold, der arbejder om morgenen, et der arbejder om eftermiddagen, og et der arbejder om natten. Der vil ofte også være weekendarbejde. Dette er for, at produktionen kan opretholdes hele døgnet rundt, hvilket især er nødvendigt i anlæg, hvor der for eksempel produceres mælk, der gerne skal køres ud til butikkerne tidligt om morgenen, efter det er blevet hentet fra bondegården dagen før.

Lignende stillinger

Der findes også andre stillinger, der omhandler lager og produktion. Nogle af dem indebærer meget fysisk arbejde, mens de fleste af dem kræver, at man er god til at holde overblikket. Der er mange stillinger, der beskæftiger sig med lager og logistik, mens der også er nogle, der beskæftiger sig med produktion og de andre opgaver, der tilknytter sig et produktionsanlæg eller en fabrik.

Lagermedarbejder

En lagermedarbejder arbejder på et lager og varetager de opgaver, der omhandler logistik, pakning, fragt og andet. Lagermedarbejdere kan have mange forskellige arbejdsopgaver afhængigt af, hvilken virksomhed de arbejder i, og hvad deres præcise stillingsbetegnelse er. Dette kan for eksempel være lagerchef, lagerassistent eller truckfører. Lagermedarbejdere findes på alle typer lagre. Det kan både være et mindre lager, der er tilknyttet et varehus eller en mindre virksomhed, eller store lagrer, der tilhører produktionsvirksomheder, eller virksomheder der laver engroshandel. Der kan derfor også være både en enkelt medarbejder eller flere hundrede tilknyttet lageret afhængigt af dets størrelse.

Der kan være travlt på et lager, og det er vigtigt, at lagermedarbejderen kan holde overblikket - også i travle eller pressede situationer. Det er vigtigt, at der er system på lageret, så produkter eller råvarer ikke bliver forsinkede, når de skal til en kunde eller videre til produktion. Der findes dog mange maskiner og systemer, der hjælper med at gøre lagerarbejdet mere overskueligt, for dem der arbejder med det, for eksempel robotter, der kan hente varerne fra flere etagers højde og ned til medarbejderen, der derefter blot skal pakke varen.

Truckfører

En truckfører arbejder med at transportere varer, produkter og råvarer rundt på et lager, en produktionsvirksomhed, en havn eller et helt andet sted. Rigtig mange steder bliver der transporteret varer, der skal flyttes fra et sted til et andet, uden at der er brug for større maskiner som lastbiler eller kraner. Man benytter sig også af truckførere på byggepladser, hvor de kan lave gravearbejde og løfte tunge materialer. Hvis en truckfører arbejder på et lager, kan man have nogle af de samme opgaver som lagermedarbejderne, hvor man er med til at hente varerne og sørge for, at de bliver pakket ned. Derudover kan de i produktionsvirksomheder sørge for, at maskiner og produktionsanlæg får tilført nye materialer, der er for tunge at bære for medarbejderne. Man skal have et certifikat eller stort kørekort for at kunne blive truckfører. Det er forskelligt alt efter hvilke maskiner, man ønsker at køre.

Pluk/pak

Når man arbejder med pluk og pak, arbejder man også på et lager. Her sørger man for at tage imod bestillinger fra kunder. De kommer ofte digitalt, og derefter tager de rundt på lageret og “plukker” de varer, som kunden har bestilt. Der kan både være tale om mindre ordrer for eksempel på få stykker tøj eller større ordrer til virksomheder, der har bestilt mange forskellige produkter til virksomhedens drift. Det betyder også, at man kan arbejde med pluk og pak på lagre i mange forskellige størrelser. På et mindre lager, der tilhører en mindre virksomhed, kan det være et enkelt job. Jo mindre antal varenumre virksomheden har, jo lettere er det også at identificere og finde varerne på lageret. I større virksomheder med mange varenumre kan lagrene være i flere etager, og der kan det være mere besværligt at finde varerne. Derfor er det vigtigt, at lagrene er organiserede, og at pluk og pak-medarbejderne har forskellige midler, de kan bruge i arbejdet. Det kan for eksempel være scannere og håndholdte computere, der viser hvor varerne befinder sig.

 

Indhold: