Lager, industri og produktion

Logistikmedarbejder

Hvad laver en logistikmedarbejder?

En logistikmedarbejder kan arbejde med flere forskellige områder og have flere forskellige arbejdsopgaver. Nogle logistikmedarbejdere arbejder på et lager, hvor de er med til at sørge for, at den daglige drift på lageret bliver opretholdt.

Logistikmedarbejderen er med til at tage imod varer - enten råvarer eller færdige produkter, der bliver leveret enten til videre salg eller videre produktion. Det kan også være, at de transporteres til deres endelige slutbrugere.

Logistikmedarbejdere kan dele over flere forskellige stillinger. Det kan blandt andet være en logistikassistent eller en logistikkoordinator. Arbejdsopgaverne og ansvaret kan variere på baggrund af erfaring, arbejdsområde og uddannelse. Det er vigtigt, at man er omhyggelig og har et godt overblik, hvis man vil fungere som logistikmedarbejder. Det er også en fordel at være systematisk og kunne arbejde med rutiner samtidig med at kunne håndtere, når der er ændringer i den daglige arbejdsgang.

Derudover har man meget menneskelig kontakt både gennem telefonen, når man taler med leverandører eller kunder, eller når man samarbejder med andre på lageret. Det kan være lagermedarbejdere, pluk og pak medarbejdere eller lagerchefer. Derudover kommer der ofte mange forskellige chauffører til lageret, der skal transportere de varer, der skal flyttes. Man kan også beskæftige sig mest med at arbejde med selve logistikprocessen. Med det menes der, at man arbejder med de varer, der skal flyttes, og hvordan de flyttes fra et sted til et andet. Her ser man på omkostninger, og den tid det kræver at flytte varerne. Man kan også se på hvilke muligheder, der er mest profitable, om der så er tale om lastbil, fly eller skibstransport.

Meget af arbejdet går ud på at planlægge, hvordan forløbet kommer til at foregå. Derudover er der en del administrativt arbejde som at lave tidsplaner, kontrakter, beregne priser og lave fakturaer og meget andet. Derudover skal man udarbejde ture for de chauffører, der skal transportere virksomhedens varer.

Hvor arbejder en logistikmedarbejder?

Logistikmedarbejdere kan arbejde flere forskellige steder. De kan være ansat i en virksomhed med et lager og beskæftige sig med, om lagerets drift er optimalt, og om de varer eller produkter, der bliver taget ind og ud af lageret, er de rigtige. Derudover kan man være ansat i en logistikvirksomhed eller et shippingfirma, hvor man er med til at planlægge det logistiske arbejde, der er i at transportere produkter eller råvarer fra et sted til et andet. Der skal laves beregninger om priser, tid og andre elementer, der kan have indflydelse på processen.

Logistikmedarbejderen kan også arbejde i en virksomhed, der selv beskæftiger sig med transporten af deres varer. Det kan for eksempel være en produktionsvirksomhed, der har deres egen transportafdeling med chauffører og lastbiler.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om logistikmedarbejderens. Nogle af stillingerne giver mulighed for at få større ansvar, mens andre beskæftiger sig med nogle andre arbejdsområder. Stillingerne arbejder alle med lagerdrift enten i en mere praktisk forstand eller med administrative og logistiske opgaver. Nedenfor kan du læse om stillingerne. Du kan også læse mere under deres individuelle sider.

Pluk/pak

En pluk og pak medarbejder arbejder med at finde varer på et lager. Man er ansat til at tage imod bestillinger - ofte elektronisk og derefter finde en eller flere varer på lageret og pakke dem, så de er klar til at blive sendt til kunden. Der er både pluk og pak medarbejdere, der arbejder med at pakke varer til slutbrugeren, for eksempel for en virksomhed, der sælger elektronik. En kunde bestiller en vare online, hvorefter pluk og pak medarbejderen finder varen på lageret, pakker den i en kasse med pakkelabels og laver en online registrering af pakken, som kunden kan følge online. Derefter bliver den givet videre til posten eller et transportfirma. Man kan også være pluk og pak medarbejder for B2B, hvor der måske skal pakkes større varer, som der skal laves fakturaer og lignende på. Derfor er det nogle steder krævet at en pluk og pak medarbejder har certifikat til truck, selv om det de fleste gange ikke er krævet. Man kan derfor ofte godt være ansat som pluk og pak medarbejder, hvis man er ufaglært.

En pluk og pak medarbejder skal have et godt overblik og skal kunne arbejde i et travlt miljø. Det er også et job, hvor man har stort ansvar for, at de rigtige pakker og varer bliver sendt af sted til kunden. Dog har man ofte forskellige hjælpemidler til at gøre processen med at finde varerne på et stort lager lettere. Det kan for eksempel være håndholdte computere og scannere. Derudover skal man ofte bruge hjælpemidler til at løfte tunge produkter.

Lagerkoordinator

En lagerkoordinator arbejder med at opretholde, forbedre og udvikle opbevaringen af produkter eller råvarer på et lager. Lagerkoordinatoren kan være intern i en virksomhed og sørge for at have overblikket over de råvarer eller produkter, der kommer ind og ud af lageret. Det kan også være en ekstern lagerkoordinator, der fungerer som konsulent på lageret, hvor de hjælper med at gøre lageret og driften mere effektiv.

Lagerchef

En lagerchef har ansvaret for lageret. Det betyder også, at lagerchefen har ansvaret for indholdet af lageret og den daglige drift af lageret. Dette betyder, at man skal have et godt overblik og kunne bevare det i travle situationer. I dag er meget lagerdrift automatiseret med hjælp fra maskiner og computere, der er med til at opbevare råvarer eller produkter overskueligt og systematisk, men der er stadig brug for menneskelige kræfter, der kan opretholde driften. Lagerchefen arbejder med selve den logistiske del af lageret, der indebærer et overblik over ordrer, transport, og hvad der kommer ind og ud af lageret. Derudover har lagerchefen ansvaret for at arbejde med den økonomiske del af lageret og sammenholde disse to elementer, så man er sikker på, at der er styr på de varer, der befinder sig på lageret, og hvornår de skal videre. Lagerchefen arbejder sammen med andre lagermedarbejdere. Det kan for eksempel være chauffører, truckførere, pluk/pak-medarbejdere og logistikassistenter og lagerassistenter, der er med til at opretholde den daglige drift på lageret.

 

Indhold: