Hvad laver en lagermedarbejder?

En lagermedarbejder kan dække over flere forskellige arbejdsopgaver. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad lagermedarbejderen laver. Nogle steder kan man have et stort ansvar i forhold til lagerets drift, og hvad der kommer ind og ud af lageret, mens man andre steder står for et bestemt område, arbejder med pluk og pak eller klargør varer til afsendelse. Titlen kan derfor dække over flere forskellige stillinger, herunder blandt andet lagerchef, lagerassistent eller logistikassistent.

En lagermedarbejder beskæftiger sig med arbejdsopgaver på et lager. Det kan være et mindre lager tilknyttet en virksomhed eller forhandler, eller det kan være et lager i flere etager, der indeholder produkter eller råvarer for flere virksomheder eller koncerner på én gang. Der kan derfor være alt fra en enkelt eller to lagermedarbejdere til flere hundrede, der beskæftiger sig med den daglige drift af virksomheden.

Lagerarbejde kan være hektisk, men der er over de seneste år kommet flere midler til, der kan gøre det lettere at strukturere lagerarbejdet og gøre det mere overskueligt at arbejde med mange varer på én gang. Der findes mange typer af automatiserede systemer og robotter, der kan finde varerne på lageret og bringe dem ned til medarbejderne. Dette gør også, at pladsen i lagerhallerne kan udnyttes bedre, fordi det ikke længere er nødvendigt at lagermedarbejderne selv henter varerne. Det er dog kun i store lagersystemer i store virksomheder og organisationer, at man gør brug af disse automatiserede maskiner og robotter. Det er dog normalt, at man, også på mindre lagre gør brug af håndholdte computere og scannere til at gøre registreringsarbejdet lettere.

Der findes lagerarbejde i mange forskellige brancher. Både i brancher, der arbejder med råvarer som træ, stål eller andre byggematerialer, samt virksomheder der forhandler produkter til en slutbruger. Det kan for eksempel være elektronik, tøj, skønhedsprodukter og andet.

Også i den øgede handel på nettet er det blevet relevant at kunne effektivisere sine lagre. Med dette menes der, at der findes mange butikker, som kun eksisterer på nettet - og ikke har fysiske butikker. Der er derfor ikke brug for butikschefer, salgs- og butiksassistenter men til gengæld lagermedarbejdere, der kan tage imod ordrer, der kommer online, finde varen eller varerne og pakke den forsvarligt, så den er klar til afsendelse. Ofte skal der oprettes et tracking-nummer, så køberen kan følge pakkens på dens rejse, efter den er blevet afhentet af posten eller pakkefirmaet. I mange tilfælde - især på mindre lagrer uden mange medarbejdere, er det lagermedarbejderens opgave at løse mange af de opgaver, der findes i forbindelse med hele modtagelses- og afsendelsesprocessen. I større virksomheder vil man typisk have ét fokusområde.

Arbejdssteder

Der findes lagermedarbejdere i alle typer af virksomheder, der benytter sig af lagrer. Det kan være i produktionsvirksomheder, virksomheder der sælger produkter videre til detailhandlere og virksomheder, der sælger deres varer direkte gennem en webshop.

Lignende stillinger

Der findes mange stillinger på et lager. Nogle af dem minder mere om hinanden end andre. Der findes stillinger med mere ansvar, og hvor man arbejder meget med logistik og at skabe overblik og struktur, mens der er stillinger, der fokuserer mere på selve lagerarbejdet og de praktiske opgaver, der skal løses for at opretholde driften på et lager eller på et produktionsanlæg. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige stillinger. Der findes også mere information om dem på deres individuelle sider.

Lagerassistent

En lagerassistent arbejder med forskellige opgaver på et lager. Lagerassistenten er som regel ufaglært og beskæftiger sig med de praktiske opgaver, der er tilknyttet lagrer. Det kan være alt fra at flytte varer på plads og sørge for, at de står de rigtige steder, plukke produkter eller råvarer til afsendelse eller sørge for, at varerne bliver pakket ind og sendt afsted til en kunde. I nogle virksomheder er lagerassistenten også med til at hjælpe lagerchefen med det administrative arbejde, der hører med til driften af lageret. Lagerassistenten kan også beskæftige sig med logistiske opgaver på lageret for eksempel at sørge for, at varer bliver arrangeret, så de passer med afsendelsestidspunkter og lignende.

Lagerchef

Lagerchefen er ansat til at have ansvaret for lageret, og det det indeholder. Det betyder, at det er en stilling, hvor der kræves stort overblik, og at man sørger for, at lageret er struktureret. På trods af at en del lagerarbejde er automatiseret, er der stadig mange opgaver, som kræver menneskelig opmærksomhed. Det kan for eksempel være den administrative del af arbejdet, hvor man arbejder tæt sammen med lagerets medarbejdere om vagtplaner, fordeling af arbejdsopgaver og lignede. Derudover er der stadig logistiske og økonomiske opgaver, der skal varetages af en menneskelig lagerchef. Lagerchefen kan arbejde sammen med en lagerkoordinator eller en lagerassistent med at opretholde den daglige drift af lageret. Det er lagerchefens ansvar, at alle opgaver bliver løst uden fejl og mangler, samt at problemer udbedres hurtigst muligt hvis de skulle opstå.

Udover de førnævnte samarbejdspartnere arbejder lagerchefen også sammen med de lagermedarbejdere, der løser de praktiske opgaver på lageret, samt med chauffører der bringer og afhenter varerne. Derudover kan lagerchefen have kontakt med kunder eller leverandører, der ønsker information om ordrerne og produkterne på lageret.

Logistikmedarbejder

Logistikmedarbejdere arbejder med selve driften af lageret og logistikken på de varer eller produkter, der kommer ind og ud af lageret. Der er mange forskellige arbejdsopgaver, og derfor beskæftiger nogle logistikmedarbejdere sig med et enkelt område, mens andre logistikmedarbejdere kan fokusere på flere forskellige elementer af lagerets drift. Logistikmedarbejdere findes oftest på større lagrer, hvor det er vigtigt, at driften bliver sat i system, og at der tilføjes struktur til driften på lageret.

En logistikmedarbejder kan også hedde en logistikkoordinator eller en logistikassistent. I disse tilfælde kan der også være flere eller anderledes arbejdsopgaver. Der kan også være andre krav til uddannelse. Logistikmedarbejderen kan både arbejde på selve lageret, men kan også være beskæftiget i en afdeling af virksomheden, hvor man beskæftiger sig med transport og logistik. Som logistikmedarbejder har man ofte en del menneskekontakt. Det kan være med andre medarbejdere i afdelingen eller på lageret eller med kunder, leverandører og andre, der kan have spørgsmål til en forsendelsesproces eller lignende. Derudover samtaler de med chauffører og transportfirmaer.

 

Indhold: