Hvad er lagerarbejde?

Et lager er et sted for opbevaring af produkter, varepartier, materialer og lignende. Der findes flere forskellige typer af lager såsom centrallager, fjernlager, produktionslager og lignende. I princippet er det et sted, hvor det er muligt at opbevare større partier af varer og materialer. Det er ikke altid muligt at have varerne ude på butikkernes lager. Det kan også være en webshop, som bare sender direkte fra deres lager. Der er også nogle virksomheder, som fokuserer mere på B2B, så de sender deres varepartier til andre virksomheder. Det er typisk produktionsvirksomheder, som producerer bestemte typer af varer. Det kunne f.eks. være materialer til en bilfabrikant, dele til vindmøller eller andre typer af virksomheder, som skal bruge større partier af denne type produkter eller materialer. Der er rigtig mange forskellige brancher, man kan arbejde inden for. Størstedelen af virksomheder har brug for et lager, medmindre der er tale om serviceerhverv eller digitale forretninger. 

På et lager skal man kunne klare mange forskellige typer af arbejdsopgaver. Det er både håndtering af varer, produktion, transport, logistik, håndtering af maskiner og lignende. Du vil selvfølgelig blive oplært i de mange forskellige ting, så det er ikke noget man skal være nervøs for. På et lager er det nemlig vigtigt, at man arbejder sammen som et team. Alle stillinger er vigtige, for at driften fungerer optimalt.

Du vil have mulighed for at arbejde inden for mange forskellige typer af brancher. Det kan både være inde for tøjbranchen, detailhandel, produktionsrelaterede virksomheder og meget mere. Du vil derfor også få et kendskab til, hvordan forskellige brancher håndterer deres varepartier. Nogle typer virksomheder vil få varepartier ind og ud af lageret konstant. Det er typisk inden for B2C markedet, hvor webshops sender direkte fra lageret eller andre butikker, hvor det er forbrugeren, der er i fokus. B2B virksomheder leverer som regel store partier ad gangen men så mindre hyppigt. Det er altså meget forskelligt, hvordan arbejdsopgaver præcis bliver.

Ansvarsområder på et lager

Der er lagermedarbejderne, som står for de mere fysiske arbejdsopgaver på selve lageret. Det er dem, som sørger for at varerne ligger de rigtige steder, betjening af produktionsmaskinerne, transport til og fra lageret og meget mere. De er tandhjulene på lageret, som sørger for, at alt fungerer som det skal. Uden dem ville driften ikke fungere optimalt. Der er selvfølgelig mange maskiner, som løser opgaverne, men de vil unægtelig komme til at lave fejl, og her er det lagermedarbejderen, der sørger for at det hele kommer til at køre igen. Du er derfor en meget vigtig del af driften på et lager.

Derudover skal der være gaffeltruckoperatører, som sørger for at flytte de store varepartier rundt på lageret. De sørger samtidig også for at transportere varepartierne ud til transportchaufførerne, som dernæst transporterer varerne ud til den virksomhed, der skal bruge dem, om det er internt i koncernen eller som salg til en anden virksomhed. Det kræver selvfølgelig en helt del koordinering for, at alt dette kører som smurt. Her kommer lagerkoordinatoren i spil.

Stilling som lagerkoordinator

En lagerkoordinator skal, som navnet indikerer, sørge for lagerstyring, optælling og optimering af lageret. En lagermedarbejder kan ikke både håndtere denne del og være til stede som tandhjul på lageret. En lagerkoordinator sørger derfor for de mere administrative opgaver. De kan bl.a. sørge for indkøb af varer. Det betyder derfor også, at de står for lageroptælling. Det er vigtigt at lageret er fyldt op med de rigtige varer, at de eksisterende varer bliver afsat, at varerne rent faktisk er på lager, når en kunde bestiller dem og lignende. Det er altså et stort ansvar, da man får en rolle for den mere økonomiske del af et lager. Indkøb og optælling er vigtige ansvarsområder, og det kræver derfor også en helt del erfaring. Det kan være i forbindelse med arbejdet som indkøber, driftsansvarlig eller lignende. Det er bare vigtigt, at man forstår sig på processer, optimering, koordinering og planlægning. Det er alle vigtige facetter for at et lager fungerer optimalt, og dermed at driften lever op til de respektive forventninger.

Du kan også få ansvar for at finde nye lagerlokationer og sikre at lagerkapaciteten er, som den skal være. Det er altså vigtigt, at du er god til at få et overblik og styre de mere administrative opgaver. Du vil modsat en lagerchef ikke have lige så meget med selve lagermedarbejderne at gøre. Der vil være meget mere arbejde foran computeren, da der skal arbejdes med tal, leverandører, planlægning og processer. Er du derimod mere til at styre de administrative dele, samtidig med at du skal være leder, så er stillingen som lagerchef muligvis mere noget for dig.

Det er altså klart mere tekniske arbejdsopgaver, du får med stillingen som lagerkoordinator. Er du ikke til den slags arbejdsopgaver, så er det nok nogle af de andre stillinger inden for lagerarbejde, du skal på udkig efter.

Lagerchef

Stillingen som lagerchef er lige så vigtig som alle de andre stillinger. Lagerarbejde handler om et godt teamwork, og alle roller har derfor en stor betydning for den samlede drift. Lagerchefens opgave er at fungere som leder, og hans opgave er bl.a. at uddelegere opgaver til de andre medarbejdere. Du skal derfor have erfaring som leder og selvfølgelig erfaring med lagerarbejde. Du skal kende processerne på et lager - helt ned fra lagermedarbejderens arbejdsopgaver og op til lagerkoordinatorens opgaver.

Du har altså som lagerchef ansvar for den daglige drift og ledelse. Du skal altså sørge for, at driften kører optimalt, og du skal derfor være i konstant dialog med de andre medarbejdere på lageret. Du skal også kunne tiltræde deres arbejdsopgaver i forbindelse med sygdom, ferie eller ved særligt travle tider. Du får derfor en god variation af administrative opgaver, ledelse og fysisk arbejde på selve lageret. Der er altså en bred vifte af arbejdsopgaver og ansvarsområder. Lagerarbejde byder altså på mange muligheder alt efter, om man er til det mere fysiske arbejde, ledelse eller administrativt arbejde. Der er mange forskellige stillinger, som kan være deres ting.

 

Indhold: