Lager, industri og produktion

Gaffeltruckoperatør

Hvad er lagerarbejde?

Der findes et stort udvalg af stillinger inden for lagerarbejde. Lagerarbejde har mange arbejdsområder. Det kan bl.a. være håndtering af produktion, returnering af produkter, logistik, transport og meget mere. Lagerarbejdet er vigtigt for virksomheder, da de er afhængige af at kunne få deres produkter håndteret. Håndteringen er selvfølgelig meget forskellig alt efter hvilken form for virksomhed, der er tale om og inden for hvilken branche.

Typer af virksomheder er typisk B2B og B2C. B2B er en virksomhed, der har fokus på business-to-business, så derfor er det som regel store varepartier og muligvis mere produktionsrelaterede produkter. Her er vi mere nede i råmaterialer. Det kan være levering af produkter til bilfabrikanter eller lignende.

B2C-virksomheder har fokus på business-to-consumer, og det er derfor som regel færdige produkter. Det kunne være tøj, hårprodukter, sportsting, computerdele og meget mere. Der er klart flere B2C virksomheder, men B2B skal have store leveringer, så de har hver især deres fordele og placering på markedet. Du vil derfor kunne møde begge typer virksomheder, når du skal starte din karriere inden for lagerarbejde.

Der findes et stort udvalg af stillinger inden for lagerarbejde. Der er de medarbejdere, der håndterer, pakker og transporterer produkterne internt på lageret. Dernæst er der de mere administrative stillinger, såsom lagerchef. Lagerchefen skal sikre, at der er styr på driften, varemodtagelse, eksport og generel ledelse. Det kræver en del erfaring, før man kan varetage denne stilling. Der er dog mulighed for at varetage forskellige stillinger på lageret, som ikke kræver mange års erfaring inden for lagerarbejde og ledelse. Det er blandt andet stillingen som gaffeltruckoperatør.

Stilling som gaffeltruckoperatør

Der skal som regel flyttes store paller med varer fra A til B. Det gælder både på selve lageret men også fra lageret og ud til transportmidlerne, som skal sørge for eksport af varepartierne.

Gaffeltruckoperatøren skal altså have kørekort til gaffeltruck. Det er selvfølgelig noget man typisk har mulighed for at blive oplært i, hos den virksomhed man arbejder hos. Det er et forholdsvist kort kursus, hvor man bliver oplært i betjening af gaffeltrucken. Derudover bliver man også oplært i de mange sikkerhedsforanstaltninger, der skal være i forbindelse med betjening af sådan en maskine. På et lager er sikkerheden meget vigtig, da der bliver arbejdet med tunge maskiner og store paller. En gaffeltruck kan flytte store paller i mange meters højde, og hvis man ikke har styr på betjeningen, så kan det gå meget galt. Derfor er det altså vigtigt at have bestået dette kursus, inden man begynder at betjene gaffeltrucks.

Gaffeltruckoperatører er derfor vigtige på et lager, så man rent faktisk kan flytte varerne rundt. Det er altså et arbejde med et stort ansvarsområde, men som samtidig er forholdsvist simpelt at komme i gang med.

Hvor kan man blive ansat?

Der er rigtig mange virksomheder, som har et lager rundt omkring i Danmark, som har brug for både lagerarbejdere og gaffeltruckoperatørerer. Som regel er der lidt en sammensmeltning mellem disse to stillinger. De fleste lagerarbejdere vil skulle håndtere palleløftere og gaffeltrucks. Det er dog ikke noget, man skal gøre før, man rent faktisk har et gaffeltruckcertifikat.

Du har mulighed for at blive ansat i et en bred skare af virksomheder. Arbejdsopgaverne kan derfor godt variere lidt afhængig af branche, lagerstørrelse og virksomhedstype. Mange virksomheder har typisk et centrallager eller fjernlager. Det er et lager, som netop har brug for en gaffeltruckoperatør. Det er nemlig håndtering af store varepartier, som skal flyttes konstant. En gaffeltruck er en perfekt maskine til netop denne opgave, og derfor er det en nødvendig stilling for de fleste virksomheder med et lager.

Dine arbejdsopgaver vil være i tæt samarbejde med de andre medarbejdere på lageret. Det vil altså sige, at du er i tæt samarbejde med de andre lagermedarbejdere, lagerchefen, transportchaufførerne og andre, der er i direkte relation til lagerarbejdet. Du skal derfor kunne indgå og arbejde i et team, så arbejdsopgaverne bliver løst til tiden og driften dermed lever op til de forventninger, der er blevet sat. Lagerchefen vil typisk stå for delegering af arbejdsopgaver, så I konstant har et overblik over, hvor langt I er, hvornår varerne skal leveres, hvornår der kommer nye varer ind på lageret, og hvem der løser hvilke opgaver. Teamet på et lager er derfor alfa og omega, for at driften kører som den skal.

Andre stillinger

Lagerchef

Lagerchefen har et overblik over hele lageret, medarbejderne, logistikken, varemodtagelse, eksport og meget mere. Det er altså et arbejde, som kræver, at man kan håndtere flere bolde på en gang. Udover selve arbejdsopgaverne skal man også være i stand til at være en god leder. Du skal lede dine medarbejdere og sørge for, at driften fungerer optimalt. Det er derfor en stilling, der kræver en helt del erfaring med både lager, logistik og det at lede et team. Det er altså en stilling med mange ansvarsområder. Det er derfor en meget vigtig stilling for at et lager fungerer optimalt. Du skal samtidig stadig være i stand til at arbejde som lagermedarbejder og kunne tiltræde i de arbejdsområder. Det kan være i forbindelse med sygdom, ferie eller ved særlig travle tider. De administrative opgaver vil dog være dem, der primært skal varetages. Det er altså varemodtagelse og registrering, udfyldelse af dokumenter, planlægning, eksport og meget mere.

Transportchauffør

Vil du gerne arbejde i forbindelse med et lager men elsker at køre rundt på landevejene, så er transportchauffør helt sikkert det rigtige for dig. Her skal du transportere og levere varer til og fra lageret. Du vil derfor få mange timer på landevejene og samtidig varetage et stort ansvar. Det er dit ansvar som chauffør at levere produkterne til tiden og dermed sikre, at virksomhederne kan levere til deres kunder eller påbegynde produktion. Det er dog også vigtigt, at du overholder reglerne om køre/hviletid. Det er både af sikkerhed for dig men også alle de andre på landevejene. Det er farligt at køre, hvis man er for træt. Sikkerheden kommer derfor i første række. Du er ikke herre over køen på motorvejen eller andre uforudsete forsinkelser.

Indhold: