Lager, industri og produktion

Branchen lager, industri og produktion dækker over en lang række af stillinger inden for området, som hver især varetager forskellige lager-, produktions-, og transportopgaver. Man ser oftest, at virksomheder, som arbejder inden for disse fag, beskæftiger sig på B2B markedet, fordi de tit udfører opgaver for andre virksomheder. Ellers ser man disse områder implementeret internt i større virksomheder, hvor eksempelvis en detailforrretning har et varelager. Der er mange niveauer af stillinger og uddannelser inden for lager, industri og produktion, og det kan du læse mere om her.
Lager, industri og produktion Icon

Hvad er lager, industri og produktion?

Lager-, industri- og produktionsbranchen beskæftiger sig med at producere og opbevare produkter og varer af enhver art. Det er meget vigtig for opretholdelsen af vores samfund, da det er i denne branche, at man producerer de produkter, som vi alle sammen går og bruger hver dag. Det er underordnet, om der er tale om kosmetik, møbler, madvarer eller noget helt fjerde, det stammer alt sammen fra dette fag. Kun virksomheder, som tilbyder serviceydelser til deres kunder, kan komme uden om enten selv at varetage opgaver fra branchen eller at outsource arbejdsopgaverne.

Hver gren af branchen indeholder forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver med alt fra betjening af produktionsanlæg, transport, pakning og koordinering og logistik - i bund og grund alt der hører med til at kunne opretholde en produktion.

Man kan beskæftige sig med mange forskellige områder som for eksempel handel med varer, transport og logistik af produkterne samt produktion og bearbejdning af råvarer samt service af produkter. Du kan altså eksempelvis arbejde følgende steder:

  • På havne

  • I produktionsvirksomheder

  • I engrosvirksomheder

  • På fabrikker

  • Ved godsterminaler. 

Noget som blandt andet kendetegner branchen er mange forskellige og skæve arbejdstider. Der kan for eksempel være tale om aften- eller nattevagter, weekendarbejde eller lignende (for nogle) mere udfordrende arbejdstider. Det kan være en fordel og attraktivt for nogle personer, som netop går efter denne type jobs, hvor man ikke behøver at arbejde 8-16, som er mere alment.

 

Lager

På et lager er der mange forskellige funktioner, som skal varetages. Heriblandt er at tage imod varer, sørge for at varerne bliver placeret korrekt på lageret, og at finde og pakke dem igen, når de skal sendes videre i systemet eller ud til en slutbruger.

Arbejder du på et lager, kan du både håndtere det fysiske arbejde eller være med til at sørge for, at logistikken kører optimalt. Der er også en transportdel af det at arbejde på lager, hvor man som regel vil have ansat en chauffør til arbejdet. Yderligere skal der flyttes større eller mindre partier af varer på lageret, og her vil der være brug for en gaffeltruckoperatør. Herunder hører også et ansvar for, at varerne bliver pakket til afgang. Nogle stillinger inden for lager er mere fysiske som eksempelvis inden for pluk og pak, hvor andre er mere stillesiddende. 

På et lager er der mange varer og mange forskellige varenumre. Derfor er det vigtigt, at man har både systemer og personer, som holder overblikket. Det ansvar påtager blandt andet lagerchefen sig, samtidig med at vedkommende holder styr på den daglige drift samt sørger for at uddelegere opgaver. Lagerchefen står også for at løse eventuelt opståede problemer, hvis der er fejl eller mangler ved varer og produkter, eller når logistikken halter.

 

Uddannelse inden for lager

Hvis du ønsker at uddanne dig inden for lager, kan du tage en uddannelse kaldet lager- og terminaluddannelsen. Her lærer du at håndterer en lang række af praktiske opgaver på en arbejdsplads inden for lagerfaget. 

Du vil herunder lære at betjene samt køre en gaffeltruck og få undervisning i diverse it-systemer, som mange virksomheder benytter til at registrere og tracke de potentielt mange varenumre. På den måde kan man nemmere holde overblik over hvilke varer, der er på lageret, samt vide hvor de befinder sig henne. Med en sådan uddannelse kan du blive operatør, disponent eller medarbejder ved godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder. 

Det er dog langt fra altid nødvendigt at være faglært inden for området for at kunne varetage en stilling på et lager. Man kan i mange tilfælde blive oplært direkte i virksomheden og muligvis tage et truckcertifikat via firmaet under sin oplæring. Ønsker man en højere stilling som eksempelvis lagerchef, kan det være nødvendigt med en relevant lederuddannelse eller god erfaring som teamleder og med branchen generelt. 

Specielt inden for lager vil man opleve et krav til kørekort både til almen bil og til lastbil. Det skyldes, at det ofte vil være nødvendigt at transportere varer ved hjælp af køretøjer. Som tidligere nævnt vil det i mange tilfælde også være nødvendigt at have et truckcertifikat, for at man kan varetage jobbet.

Du kan læse mere om de forskellige stillinger inden for lager ved undersiderne til højre.

 

Produktion

Arbejder man inden for området produktion, kan man enten arbejde med selve produktionen af en vare eller bearbejdningen af en råvare. Det afhænger af den enkelte virksomhed, hvorvidt produktionen foregår ved enten manuelt håndarbejde, ved at betjene udstyr og maskiner eller ved en kombination. 

I dag ser man ofte, at hoveddelen af produktionen bliver udført gennem maskiner, hvilket skyldes en effektivisering af produktionen, hvor tempoet bliver forøget, og den manuelle arbejdskraft tit bliver formindsket. Ofte kan maskinerne køre meget uafhængigt, men har dog stadig brug for at blive håndteret af en medarbejder til for eksempel at kode maskinen.

Man ser ofte samlebåndsarbejde inden for branchen, hvor hver medarbejder varetager forskellige opgaver ved de forskellige stationer langs båndet. Det skal ofte gå hurtigt, og man skal have fingersnilde for ikke at sænke produktionen samt ens kolleger. Desuden kan man arbejde med selve udviklingen af de produkter, som skal laves. Her kan man enten opfinde nye produkter eller videreudvikle eksisterende eller muligvis forbedre måden, hvorpå produktionen foregår.

 

Uddannelse inden for produktion

Ønsker du karriere inden for produktion, er der indtil flere uddannelsesveje, du kan gå. Du kan eksempelvis uddanne dig som:

  • Plastmager

  • Industrioperatør

  • Procesoperatør

Under plastmageruddannelsen kan du specialisere dig inden for forskellige områder og for eksempel have ekstrudering som hovedfag. En plastmager er specialiseret i at producerer produkter fremstillet af plast, hvor en vigtig del af arbejdet ligger i at vælge den rette type af plast og den bedste arbejdsteknik. Fordi området hele tiden udvikler sig, kræver det, at man som plastmager er opdateret på de nyeste teknikker.

Som industrioperatør arbejder du med at betjene produktionsanlæg. Under uddannelsen får du gennemgående kendskab til de forskellige typer af maskiner og anlæg, samt lærer at bruge dem. En industrioperatør beskæftiger sig med driftsopgaver i en industrien. Her vil du være medansvarlig for kvaliteten af de produkter og varer, som bliver produceret og lærer at reparere samt vedligeholde maskinerne. 

En procesoperatør beskæftiger sig med at fremstille alle de produkter, som du kender fra dagligdagen. Herunder for eksempel mad, medicin og byggematerialer. I sådan en stilling har du ansvaret for at overholde aftalt tid og producere i rette kvalitet samt undgå ressourcespild. Under uddannelsen vil du blive undervist i at forebygge og løse tekniske problemer samt at holde dig opdateret på produkternes kvalitet undervejs i produktionen. Du lærer at spotte og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen. 

Der er et væld af stillinger inden for branchen, hvor nogle kræver en længere uddannelse, mens andre kræver erfaring, og nogle stillinger kan blive udfyldt som ufaglært. Egne kvalifikationer som eksempelvis at have øje for at spotte fejl og mangler i produkterne eller hurtige hænder er vellidte egenskaber inden for produktion.

Du kan desuden tage en uddannelse kaldet produktion, hvor du lærer at analysere udviklingen i industriel produktion på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau. Du får indsigt i, hvordan et givent produkt skal tilpasses, så der sikres en vellykket produktion og afsætning. Du kommer herunder til at beskæftige dig med både effektivitet, planlægning, produktionsforhold og ledelse.

Det vil eksempelvis være nødvendigt med en sådan uddannelse, hvis du ønsker at blive ansat som produktionsleder, hvor dine arbejdsopgaver blandt andet vil bestå i at sørge, for at der kommer nye råvarer, at uddelegere opgaver eller sørge for at varerne kommer videre i systemet.

Du kan læse mere om de forskellige stillinger inden for produktion ved undersiderne til højre.