Lager, industri og produktion

Lager og produktion omfatter en bred vifte af lager, produktions- og transportopgaver. Branchen er vigtig for opretholdelsen af virksomheders hverdag og foregår mange forskellige steder i Danmark. Der findes stillinger på havne, i produktionsvirksomheder, engrosvirksomheder, fabrikker og godsterminaler. Jobbene er spændende og kræver overblik. Nogle stillinger, som chauffør og lastbilchauffør, kræver, at man er dygtig til at køre, og gerne vil være på vejene i flere dage ad gangen. Det er også en mulighed for at komme rundt i Europa
Lager, industri og produktion Icon

Hvad er lager og produktion?

Lager og produktion omhandler de forskellige stillinger og arbejdsområder, der findes i branchen. Det er alt fra betjening af produktionsanlæg, transport, pakning og koordinering og logistik, der hører med til at kunne opretholde en produktion.

Der er tale om mange praktiske og fysiske stillinger, hvor det ofte er en fordel at have et godt overblik. I lagerstillinger er det vigtigt, at man har viden om logistisk, mens man i produktionsstillinger skal have øje for at kunne se fejl og mangler i produkterne.

Man kan beskæftige sig med mange forskellige områder. Det kan for eksempel være handel med varer, transport og logistisk af produkterne samt produktion og bearbejdning af råvarer samt service af produkter.

Lager

Når man arbejder med lager, kan man have flere forskellige funktioner. Det kan blandt andet være at tage imod varer, sørge for at de bliver placeret de rigtige steder på lageret, og bliver plukket og pakket, når de skal sendes videre i systemet, eller når de skal ud til en slutbruger. Man kan både arbejde med det fysiske arbejde på lageret eller med at sørge for logistikken. Der er også varer, der skal hentes og bringes, hvilket gøres af chauffører. Der er også gaffeltruckoperatører, der sørger for at flytte rundt på store partier eller tunge varer på lageret og sørger for, at de bliver pakket. Der findes lagerchefer, som har overblikket over den daglige drift på lageret og som sørger for at uddelegere opgaver og løse problemer, når der er fejl eller mangler i varer, produkter, eller når logistikken halter.

Produktion

Når man arbejder med produktion, findes der også forskellige stillinger. Man kan arbejde med selve produktionen af en vare eller bearbejdningen af en råvare. Dette gøres enten ved håndarbejde eller ved at betjene udstyr og maskiner som står for hoveddelen af produktionen. Der findes også produktionsledere, der sørger for den administrative del af produktionen, som for eksempel at sørge for der kommer nye råvarer, at uddelegere opgaver, eller sørge for at varer kommer videre i systemet.

Stillinger i branchen

Der findes mange forskellige stillinger i lager og produktion. Nogle kræver længere uddannelse, mens andre kræver erfaring, og nogle stillinger kan man udfylde som ufaglært. I nogle stillinger kræves der kurser eller kørekort for eksempel til lastbil eller truck. Det kan være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed og stillingerne imellem.

Mange af stillingerne er meget fysiske for eksempel pluk og pak eller som lagermedarbejder. Andre stillinger er mere stillesiddende. Der kan også være mange forskellige og skæve arbejdstider. Der kan for eksempel være aften- eller nattevagter, weekendarbejde og andre arbejdstider på skæve tidspunkter. Nedenfor kan du læse om nogle af de forskellige stillinger, der findes i branchen. Du kan også læse mere under de forskellige undersider.

Lagerchef

En lagerchef har ansvaret for et lager og indholdet i dette. Det er en stilling, hvor man skal have et stort overblik, også selvom meget lagerdrift i dag er automatiseret. Lagerchefen står både for den økonomiske og logistiske del af lageret men også medarbejderdelen og har stort ansvar over den daglige drift. Lagerchefen holder øje, med det der kommer ind og ud af lageret og arbejder ofte tæt sammen med en lagerkoordinator for at opretholde den orden, der forventes på lageret. Det er lagerchefens ansvar, at der ikke opstår fejl på lageret, og at problemer bliver udbedret hurtigst muligt, hvis de skulle opstå.

Lagerchefen arbejder med lagerkoordinatorer, chauffører, gaffeltruckoperatører, logistikmedarbejdere og andre, der arbejder på lageret og med de opgaver, der hører dertil. Man arbejder både sammen med faste medarbejdere og chauffører og lignende, der kan komme fra andre virksomheder, og som skal sættes ind i lageret og dets funktioner.

Chauffør

En transportchauffør arbejder med at transportere varer og produktionsmaterialer fra et sted til et andet. For eksempel fra et råvarelager til en produktionsvirksomhed eller fra en engroshandel til en forretning. Chaufføren kører i Danmark og resten af Europa og bruger mange timer på vejene. Selvom chaufføren bruger mange timer på vejene, er det vigtigt, at de overholder de regler, der er sat for chaufførerne. Der er blandt andet regler for hviletider, der bestemmer, hvor længe en chauffør må køre før, at de skal holde pause, eller regler for hvad de må lave under kørslen. Disse ting registreres så vognmanden kan holde øje med, om hviletiderne bliver overholdt. Det er også ting, der skal tjekkes inden turen begynder. Det kan for eksempel være at bremser, anhænger og lignende skal tjekkes. Hvis der køres med dyr for eksempel grise til slagtning, er det vigtigt, at deres helbred tjekkes inden afgang, og at der holdes øje med dem under kørslen.

Der findes også chauffører der arbejder med udbringning af pakker eller i kurervirksomheder og flyttefirmaer. Arbejdstiderne for en chauffør kan være skæve og varierende, nogle chauffører foretrækker at køre om dagen, mens andre foretrækker at køre, mens der ingen trafik er.

Pluk/pak

Når man arbejder med pluk og pak, er man ansat på et lager, hvor man tager imod bestillinger og derefter pakker varerne, så de er klar til afsendelse. Dette kan for eksempel være på B2B-lagre, hvor der skal pakkes store varer med gaffeltruck og som skal pakkes ind og sættes på en lastbil, mens andre arbejder på mindre lagre, hvor der skal pakkes produkter og varer direkte til slutbrugeren. Dette kan for eksempel være en virksomhed, der sælger tøj og sko på nettet. Når man arbejder med pluk og pak, er det en fordel at have et godt overblik, da lagrene kan være store. Ofte har man forskellige hjælpemidler til at hjælpe med at finde de forskellige vare på lagrene. Det kan være håndholdte computere, scannere og lignende, der letter processen med at finde produktet. Det kan være et fysisk krævende arbejde, da man står og går meget. Arbejder man med tunge produkter, har man oftest hjælpemidler til at løfte produktet. Når man har fundet varen, skal man pakke den og gøre den klar til afsendelse. Det er pluk/pak-medarbejderens ansvar, at man pakker de rigtige varer, så der ikke kommer klager fra kunderne. Derfor er det altid en fordel at dobbelttjekke de varer man har pakket.