Kantine & Rengøring

Rengøringsassistent

Hvad laver en rengøringsassistent?

En rengøringsassistent gør rent enten på faste tidspunkter og faste steder eller ved at blive kaldt ud på forskellige rengøringsopgaver. Jobbet som rengøringsassistent kan både være en deltidsstilling eller en fuldtidsstilling afhængigt af, hvor man er ansat.

Man har forskellige arbejdsopgaver afhængigt af, hvor man arbejder. Nogle opgaver som for eksempel gulvvask klares ofte med en maskine, man blot skal føre, mens man andre steder vaskes gulv med håndarbejde. Når man tørre støv af og lignende, gøres dette også i hånden. Det kræver god energi og et godt helbred at arbejde som rengøringsassistent, fordi man bevæger sig meget, og fordi der er bukkeøvelser og lignende. Det er derfor vigtigt, at man lærer hvordan, man på bedste vis benytter de rigtige stillinger og teknikker, der gør arbejdet lettest og mest skånende. Dette bliver man undervist i fra rengøringsvirksomhedens side, da det er deres ansvar, at medarbejderne ikke bliver skadede.

Man kan også specialisere sig i et område, så man kan få mere ansvar. Dette kan blandt andet være i rengøring i industrien, hvor man gør rent på produktionsanlæg eller fabrikker, eller i hotelbranchen hvor man gør rent på hotelværelser og andre steder. Der findes også rengøringspersonale i lufthavne, skibe, sygehuse og mange andre steder.

Andre, mere traditionelle steder man kan arbejde som rengøringsassistent er på kontorer og skoler, i supermarkeder og dagligvarebutikker, i køkkener og restauranter, store varehuse, plejehjem og mange andre steder. Nogle steder arbejder man mens der er kunder eller andre medarbejdere, mens andre steder arbejder man efter lukketid.

Arbejdet som rengøringsassistenten udfører, kan foregå på forskellige måder. De fleste steder bliver der gjort rent en gang om dagen. Som regel ved lukketid. Andre steder også inden der åbnes. Hvis der er tale om en produktionsvirksomhed, bliver der ofte gjort rent flere gange om dagen for at opretholde et hygiejnisk produktionsforløb. Der er stor forskel på, hvilken virksomhed man gør rent i, og derfor laver man en specialaftale med kunderne, som opfylder deres specifikke behov, og som så skrives i en kontrakt, så man aldrig er i tvivl om, hvad aftalerne går ud på.

Rengøring kræver faglig dygtighed, som man lærer igennem oplæring eller kurser. Det er vigtigt, at man er grundig og kender de forskellige kemikalier og lignende, man bruger til arbejdet, så man ikke skader de materialer, man gør rent. De fleste rengøringsassistenter får kurser eller uddannelse på et eller andet tidspunkt, så medarbejderne i branchen er efterhånden meget veluddannede og dygtige til det arbejde, de udfører, der kræver både udholdenhed og øje for detaljer.

Når arbejdet hos en kunde er udført, er det som regel en rengøringsleder eller -inspektør, der godkender arbejdet og ser, om det lever op til kravene i kontrakten. En rengøringsleder har en bredere uddannelse i rengøring end rengøringsassistenten, mens de også har viden om ledelse, så de kan uddelegere opgaverne og bevare et godt overblik - også på store rengøringsopgaver.

Arbejdstiderne for rengøringsassistenter kan være meget forskellige. Nogle steder gør man rent tidligt om morgenen, inden andre møder ind, mens man også kan gøre rent om eftermiddagen og om aftenen. Nogle steder gøres der rent i weekenden.

Hvad laver en serviceassistent?

En serviceassistent arbejder mange forskellige steder og løser mange praktiske og organisatoriske opgaver. De arbejder både i virksomheder og på offentlige institutioner for eksempel sygehuse, hvor de laver alt fra at arbejde i kantinen med servering til at sørge for at udstyr; for eksempel IT-udstyr og om maskiner bliver vedligeholdt, mens de på sygehuse også kan være med til at transportere patienter og materialer. Der er meget forskel på hvilke arbejdsopgaver, man kan have. Hvis man er faglært, kan man have stort ansvar for eksempel med patientkontakt og rengøring på sygehuse, mens man kan arbejde som ufaglært andre steder.

Der findes serviceassistenter i alle brancher, og man kan derfor arbejde mange forskellige steder. Serviceassistenter på sygehuse arbejder med alt fra at transportere patienter til at servere mad, anrette, og gøre rent. Man har ofte en del kontakt med mennesker mange forskellige steder.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om rengøringsassistent og serviceassistent. Nogle er lederstillinger og kræver uddannelser eller kurser, mens man kan arbejde i de andre stillinger som ufaglært. Ofte kræver det en form for kursus i enten fødevarer eller hygiejne at kunne arbejde i et køkken. Det er forskelligt fra stilling til stilling og imellem arbejdspladserne, hvilke uddannelseskrav der stilles til medarbejderne.

Kantineassistent

Kantineassistenten arbejder med at lave mad til catering, institutioner og lignende. En kantineassistent kendes også som en cater. Kantineassistenten arbejder med at købe ind, tilberede, arrangere og servere måltider tilberedt på sygehuse, plejehjem, virksomheder, institutioner og ved cateringfirmaer, og til arrangementer. Derudover skal man sørge for at området omkring køkkenet er rent, og at mad og råvarer bliver opbevaret efter det regler, der er fastsat af Fødevarestyrelsen. Derudover kan man passe kasseapparatet og har derfor også en del kundekontakt i løbet af arbejdsdagen. Det kan være mange forskellige mennesker afhængigt af, hvor man arbejder.

Man arbejder også sammen med flere forskellige køkkenmedarbejdere. Dette kan for eksempel være køkkenmedarbejdere, kokke og opvaskere. Ofte er der en køkkenleder, der har overblikket over køkkenet, og de arbejdsopgaver der er både dagligt og ugentligt.

Rengøringsleder

En rengøringsleder har en del af de samme opgaver som rengøringsassistenten. Dog har rengøringslederen ofte en længerevarende uddannelse eller en række kurser bag sig, der gør, at de er specialister i rengøring. De kan have et hold af rengøringsassistenter under sig og skal have overblikket over det øvrige personale. De uddelegerer arbejdsopgaverne og arbejdsområderne og sørger for at godkende arbejdet til sidst.

Servicetekniker

En gren af rengøringsbranchen er serviceteknikeren. En servicetekniker løser mange forskellige opgaver både i virksomheder, institutioner og mange andre steder. Der findes flere forskellige stillinger og ansvarsområder under serviceteknikeren. Nogle af serviceteknikerens opgaver kan være at sørge for, at planter og andet indendørs vegetation bliver vandet og passet, mens man også sørger for at papir, håndklæder, klude og lignende bliver fyldt op på toiletter, køkkener og mere. Man kan også være servicetekniker med fokus på rengøring, hvor man kan sørge for vedligehold af mindre maskineri og for eksempel drikkeautomater på skoler og i virksomheder, mens man samtidig er en del af rengøringspersonalet.

 

Indhold: