Kantine & Rengøring

Rengøringsassistent

Hvad laver en rengøringsassistent?

En rengøringsassistent gør rent enten på faste tidspunkter og faste steder eller ved at blive kaldt ud på forskellige rengøringsopgaver. Jobbet som rengøringsassistent kan både være en deltidsstilling eller en fuldtidsstilling afhængigt af, hvor man er ansat.

Man har forskellige arbejdsopgaver afhængigt af, hvor man arbejder. Nogle opgaver, som for eksempel gulvvask, klares ofte med en maskine, man blot skal føre, mens man andre steder vasker gulv med håndarbejde. Når man tørrer støv af og lignende, gøres dette også i hånden. Det kræver god energi og et godt helbred at arbejde som rengøringsassistent, fordi man bevæger sig meget og bukker sig ned flere gange. Det er derfor vigtigt, at man lærer hvordan man på bedste vis benytter de rigtige stillinger og teknikker, der gør arbejdet lettest og mest skånende. Dette bliver man undervist i fra rengøringsvirksomhedens side, da det er deres ansvar, at medarbejderne ikke bliver skadede.

Man kan også specialisere sig i et område, så man kan få mere ansvar. Dette kan blandt andet være i rengøring i industrien, hvor man gør rent på produktionsanlæg eller fabrikker, eller i hotelbranchen hvor man gør rent på hotelværelser og andre steder. Der findes også rengøringspersonale i lufthavne, skibe, sygehuse og mange andre steder.

Andre mere traditionelle steder man kan arbejde som rengøringsassistent er på kontorer og skoler, i supermarkeder og dagligvarebutikker, i køkkener og restauranter, store varehuse, plejehjem og mange andre steder. Nogle steder arbejder man mens der er kunder eller andre medarbejdere, mens man andre steder arbejder efter lukketid.

Arbejdet som rengøringsassistenten udfører, kan foregå på forskellige måder. De fleste steder bliver der gjort rent en gang om dagen. Som regel ved lukketid. Andre steder også inden der åbnes. Hvis der er tale om en produktionsvirksomhed, bliver der ofte gjort rent flere gange om dagen for at opretholde et hygiejnisk produktionsforløb. Der er stor forskel på, hvilken virksomhed man gør rent i, og derfor laver man en specialaftale med kunderne, som opfylder deres specifikke behov, og som så skrives i en kontrakt, så man aldrig er i tvivl om, hvad aftalerne går ud på.

Rengøring kræver faglig dygtighed, som man lærer igennem oplæring eller kurser. Det er vigtigt, at man er grundig og kender de forskellige kemikalier og lignende, man bruger til arbejdet, så man ikke skader de materialer, man gør rent. De fleste rengøringsassistenter får kurser eller uddannelse på et eller andet tidspunkt, så medarbejderne i branchen er efterhånden meget veluddannede og dygtige til det arbejde, de udfører, der kræver både udholdenhed og øje for detaljer.

Når arbejdet hos en kunde er udført, er det som regel en rengøringsleder eller -inspektør, der godkender arbejdet og ser, om det lever op til kravene i kontrakten. En rengøringsleder har en bredere uddannelse i rengøring end rengøringsassistenten, mens de også har viden om ledelse, så de kan uddelegere opgaverne og bevare et godt overblik - også på store rengøringsopgaver.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om rengøringsassistents. Nogle er lederstillinger og kræver uddannelser eller kurser, mens man kan arbejde i de andre stillinger som ufaglært. Ofte kræver det en form for kursus i enten fødevarer eller hygiejne at kunne arbejde i et køkken. Det er forskelligt fra stilling til stilling og imellem arbejdspladserne, hvilke uddannelseskrav der stilles til medarbejderne.

Kantineassistent

Kantineassistenten arbejder med at lave mad til catering, institutioner og lignende. En kantineassistent kendes også som en cater. Kantineassistenten arbejder med at købe ind, tilberede, arrangere og servere måltider tilberedt på sygehuse, plejehjem, virksomheder, institutioner og ved cateringfirmaer, og til arrangementer. Derudover skal man sørge for at området omkring køkkenet er rent, og at mad og råvarer bliver opbevaret efter de regler, der er fastsat af Fødevarestyrelsen. Derudover kan man passe kasseapparatet og har derfor også en del kundekontakt i løbet af arbejdsdagen. Det kan være mange forskellige mennesker afhængigt af, hvor man arbejder.

Man arbejder også sammen med flere forskellige køkkenmedarbejdere. Dette kan for eksempel være køkkenmedarbejdere, kokke og opvaskere. Ofte er der en køkkenleder, der har overblikket over køkkenet, og de arbejdsopgaver der er både dagligt og ugentligt.

Rengøringsleder

En rengøringsleder har en del af de samme opgaver som rengøringsassistenten. Dog har rengøringslederen ofte en længerevarende uddannelse eller en række kurser bag sig, der gør, at de er specialister i rengøring. De kan have et hold af rengøringsassistenter under sig og skal have overblikket over det øvrige personale. De uddelegerer arbejdsopgaverne og arbejdsområderne og sørger for at godkende arbejdet til sidst.

Indhold: