Kantine & Rengøring

Kantineassistent

Hvad laver en kantineassistent?

En kantineassistent arbejder i en kantine eller et storkøkken, hvor man laver mad til catering og arrangementer. Derfor bliver stillingen også omtalt som cater. En kantineassistent eller cater har flere forskellige arbejdsopgaver.

De sørger for alt fra at købe ind, hvilket både foregår ved store grossister, der er en slags specialsupermarkeder, eller på nettet, hvor bestillingen så kommer en bestemt dag. Derudover sørger de for tilberedning af maden, samt at køkkenet og området omkring for eksempel kassen eller spiseområdet er rengjort og indbydende, og at alle fødevarer bliver opbevaret som de skal.

En kantineassistent laver både mad fra friske råvarer samt fra halv- og helfabrikata. Dette er mad som er næsten er tilberedt, som blot mangler opvarmning eller tilberedning. Dette kan for eksempel være frosne fiskefileter og bøffer og lignende.

Det er vigtigt, at man har fokus på hygiejne, da man både samtaler med kunder, tager imod penge og tilbereder maden lige efter hinanden. Håndvask og håndspritning er en vigtig del af arbejdsgangen.

Det er også kantineassistenten, der har ansvar for at råvarer og færdigt mad bliver opbevaret hygiejnisk og under de rigtige forhold. Derudover skal man sørge for, at der ikke spildes unødvendig mad, samt at mad, der er for gammelt, bliver smidt ud.

Kantineassistenten laver de fleste opgaver fra tilberedning af maden, til at fylde op, servere, vaske- og rydde op og gøre rent i løbet af arbejdsdagen. Er det et cateringfirma, skal de også pakke maden, så den holder sig godt under transport. Nogle gange skal man lave vejledninger til, hvordan maden skal opvarmes eller anrettes. Man kan både arbejde sammen med kokke, andre kantineassistenter, ernæringsassistenter og andet køkkenpersonale.

Hvor arbejder en kantineassistent?

Kantineassistenter - eller catere - arbejder mange forskellige steder. Dette kan for eksempel være kantine på et sygehus, hvor man har kontakt med patienter og pårørende. Det kan også være på offentlige institutioner som gymnasier eller andre skoler. Derudover kan det være kantiner på arbejdspladser. En kantineassistent kan også arbejde i et cafeteria, som dem der findes ved motorvejene eller i en fastfoodrestaurant. Der findes også kantineassistenter og catere, der arbejder i storkøkkener, som de der laver mad til arrangementer og måltidskasser, som kunder får leveret hjemme.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om kantineassistentens. Nogle minder meget om, mens andre kræver mere eller anden uddannelse. Du kan læse mere om de andre stillinger under deres individuelle sider. 

Køkkenmedhjælper

En køkkenmedhjælper hjælper kokkene og det øvrige køkkenpersonale i en restaurant, kantine eller anden form for køkken. Køkkenmedhjælperen arbejder for eksempel med at klargøre grøntsager, kød og andet, der skal bruges af kokkene i køkkenet. Derudover kan de gøre rent, rydde op og vaske op, så køkkenet er ryddeligt, og alle maskiner og redskaber er tilgængelige, så der er et godt arbejdsmiljø. Køkkenmedhjælperen kan også arbejde med at tilberede mad på eksempelvis en café eller i en grillbar. Derudover kan køkkenmedhjælperen være med til at betjene kunder og rydde af i bordene. Man kan både arbejde som faglært eller ufaglært køkkenmedhjælper. Der er forskellige krav arbejdspladserne imellem. Nogle gange kan man nøjes med at have fødevare- eller hygiejnekursus, der giver viden om, hvordan man håndterer og opbevarer mad.

Opvasker

Opvaskeren arbejder i et køkken eller kantine. Her sørger opvaskeren for, at der bliver vasket op og stillet på plads, så det øvrige køkkenpersonale kan komme til. Det er ofte unge mennesker fra 15 år og opefter, der arbejder som opvaskere. Der kan også være studerende eller unge, der gerne vil arbejde som kok og gerne vil arbejde i det travle miljø, der findes i restauranter.

Det er vigtigt, at opvaskeren sørger for, at der altid er pænt i køkkenet, så det er et godt arbejdsmiljø. Opvaskeren vasker typisk ikke op i hånden men ved hjælp af store opvaskemaskiner, der kan vaske meget service på få minutter og derfor gøre jobbet mere effektivt.

Køkkenchef

En køkkenchef har et stort ansvar i køkkenet på restauranter og i kantiner og lignende. Her sørger man for at have det fulde overblik og sørge for, at der bliver købt ind, lavet budgetter, vagtplaner og lignende. Køkkenchefen kan også fungere som restaurantchefen og er ofte også uddannet kok og har derfor stor viden om branchen. Køkkenchefen sørger for at få de andre medarbejdere til at samarbejde og er også selv med i det travle køkken. Det er ofte også køkkenchefen, der udvikler nye retter samt laver og foretager ændringer i menukortet.

Branchen kantine og rengøring

Når man arbejder med kantine og rengøring, er fokusområderne hygiejne og madlavning. Det dækker over mange forskellige stillinger og arbejdssteder på alle døgnets timer og med mange forskellige arbejdsopgaver. Det er som regel travle miljøer med aften- og weekendarbejder, men der findes også 8-16 jobs. I nogle af stillingerne kan man arbejde som ufaglært, mens det i andre stillinger er nødvendigt, at man har en længere uddannelse bag sig, for eksempel hvis man gerne vil arbejde som kok eller rengøringsleder.

Man kan arbejde i alt fra produktionsanlæg, hvor man laver halv- eller helfabrikata, eller hvor man laver færdigpakket mad som salater og sandwiches. Derudover kan man have helt traditionelle arbejdspladser som institutioner, restauranter eller kantiner. Man kan også arbejde som cater ved store arrangementer for eksempel på stævner eller konferencer, hvor man skal lave mad til mange tusind mennesker på én gang.

Arbejder man med rengøring, arbejder man ofte på institutioner eller i virksomheder. Der findes flere forskellige uddannelsesniveauer, og man kan specialisere sig i forskellige arbejdsområder, der giver erfaring i at rengøre forskellige steder som for eksempel på et sygehus eller på et produktionsanlæg. Der findes både faste rengøringsstillinger eller rengøringsjobs, hvor man bliver kaldt ud på en opgave for eksempel rengøring eller en konference eller festival.

 

Indhold: