Kantine & Rengøring

Branchen kantine og rengøring er stÌrkt prÌget af praktisk kunnen inden for rengøring, vedligehold og tilberedning af mad. Stillingerne inden for omrüdet varierer meget, og der er stor forskel pü, om der er behov for uddannelse pü omrüdet og hvilke. Dog vil man altid se et fokus pü hygiejne, da rene omgivelser er essentielt, nür man arbejder med madvarer og selvsagt er en stor del af det at arbejde med rengøring. Man vil ofte se denne branche i beskÌftigelse inden for det offentlige, men ogsü mange erhvervsdrivende og private benytter sig af at fü opgaver løst fra fagfolk specialiseret i omrüdet.
Kantine & Rengøring Icon

Hvad er kantine og rengøring?

Kantine og rengøring dækker over mange varierede stillinger, der omhandler madlavning, rengøring og hygiejne. Når man beskæftiger sig med fagene, er der en del praktisk kunnen, som skal være på plads, fordi der er tale om områder, hvor man især bruger hænderne og i nogle tilfælde skal have en stærk fysik for at klare arbejdet.

 

Kantine

Når man er ansat inden for kantine, har man til opgave at skabe gode kulinariske oplevelser og overholde hygiejnemæssige forhold. Man kan være medarbejder i mange forskellige miljøer og være ansat i alt lige fra erhvervs- og kontormiljøer til restauration og kantine samt inden for produktion. 

En af de mere travle miljøer at blive ansat i er i et køkken inden for restauration, hvor det ofte går hurtigt, når restaurantens eller caféernes gæster skal serveres for. Her er der en lang række af forskellige opgaver at varetage, og deraf er der mange forskellige stillinger. Du kan arbejde i et storkøkken, hvilket man tit ser på hoteller og lignende.

Inden for restauration kan du for eksempel arbejde som:

  • Opvasker

  • Køkkenassistent

  • Kok

  • Souschef

  • Køkkenleder

Hver ansat i køkkenet har forskellige opgaver, som alle skal udføres, for at restauranten eller caféen kører optimalt, og der er derfor ikke en stilling, som er mere værdifuld end en anden. Arbejder du i et køkken, kan der være mange timer, tidlige morgener og sene nætter på din arbejdsplan. Det skyldes, at meget mad skal stå klar, allerede når der åbnes, eller at man holder længere åbent, hvis gæsterne ikke har forladt restauranten eller caféen ved lukketid. I restaurationsbranchen holder man sjældent lukket i weekenden, hvilket vil sige, at du også kan komme ud for weekendvagter i denne type af jobs.

Du kan også blive ansat i en decideret kantine, hvilket man ofte ser inden for det offentlige ved for eksempel sygehuse, uddannelsessteder eller ved plejehjem. Her vil ernæringsassistenter tit have en rolle at spille, for at sikre at det offentlige tilbyder sund og lækker mad. I en kantine ser man oftere en mere almen 8-16 fordeling af arbejdstimerne. 

Inden for kantine kan man også arbejde i en produktionsvirksomhed, hvor man er med til at producere færdigpakket mad som eksempelvis salater eller sandwichs. Her minder forholdene mere om samlebåndsarbejde end i et køkken.

Der findes også meget specifikke stillinger inden for branchen, hvor du eksempelvis kan være smørrebrødsassistent. I dette tilfælde er du altså specialiseret i at lave lækkert smørrebrød. Det ser man i bagere, ved supermarkeder eller ved almen restauration. 

Ydermere er der et hav af madboder ved diverse festivaler, stævner, konferencer eller lignende, hvor alle besøgende ønsker at få mad af god kvalitet. Der er selvsagt nogen, som skal passe disse boder, og de ansatte her hører også under kantinebranchen.

 

Uddannelse inden for kantine

For at være kvalificeret i et køkken er det meget forskelligt, hvilke krav der er til personlige og faglige kvalifikationer. I nogle stillinger er det nødvendigt at være faglært inden for området. Det gælder som oftest, hvis du skal ansættes som eksempelvis kok eller ernæringsassistent , at du skal have en uddannelse specifikt oprettet til stillingen. Længden og forløbet af uddannelsen varierer meget, og i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at komme ud i erhvervspraktik for at fuldføre.

I nogle stillinger som for eksempel opvasker vil det ikke være nødvendigt med decideret uddannelse inden for området. Det er tit ufaglærte, som bliver hyret til denne type jobs. Her er det mere de personlige kompetencer, som spiller en rolle, hvor det eksempelvis kommer til gavn, at man er hurtigt men samtidig grundig i sit arbejde samt kan håndtere en travl arbejdsgang.

I mange tilfælde skal man inden for kantine have et hygiejnebevis for at leve op til de retningslinjer, der er stillet fra regeringen af. Det skyldes hensyn til fødevare-sikkerheden, som vi har en høj standard for i Danmark. 

 

Rengøring

Er du ansat inden for rengøring, er det dit job at yde kvalitetsrengøring på din arbejdsplads. Rengøringsjobs er nødvendige i en lang række af miljøer, og du kan for eksempel arbejde i og med:

  • Erhvervsmiljøer
  • Private boliger
  • Rengøring efter håndværkere
  • Det offentlige

Arbejder du med rengøring i et erhvervsmiljø, vil det ofte være ude hos virksomheder, som har valgt at outsource deres rengøringsopgave, så de kan bruge tiden på at fokuserer på deres hovedopgaver. Her kan du være ansat i et rengøringsfirma, som sender dig ud til deres kunder. Du kan også være direkte ansat i en virksomhed, som ikke har noget med rengøring at gøre, men som selvfølgelig stadig skal tilbyde deres medarbejdere rene omgivelser.

Nogle rengøringsfirmaer henvender sig primært til private, som ønsker lidt mere overskud i hverdagen ved at slippe for at rengøre egen bolig. Gør man brug af professionel rengøring på denne måde, ser man ofte at rengøring kan klares, imens beboerne ikke er hjemme. Benytter private sig af rengøringshjælp udefra, kan de fratække beløbet, som de har brugt på servicen fra skat.

Man ser ofte et betydeligt svineri med støv, skidt og lignende, når der har været håndværkere i gang. Skidtet kan ikke undgås, og derfor bliver der ofte hyret rengøringsfolk til at rydde op og gøre rent efter håndværkere. Her vil man eventuelt have brug for at bruge specielle rengøringsmidler for at komme til bunds. 

Det offentlige bruger ofte rengøringspersonale eller rengøringsfirmaer til at gøre rent på offentlige institutioner som ved eksempelvis skoler, plejehjem eller sygehuse. 

I nogle stillinger inden for rengøring vil man være på arbejde, i mens andre ansatte udfører deres job. Der kan ofte være skæve arbejdstidspunkter involveret med rengøringsjobs, hvor man måske møder ind meget tidligt om morgenen før alle andre, eller sent om aftenen når de andre er taget hjem. Sidstnævnte ser man ofte på uddannelsessteder eller ved kontorer. Arbejder du for eksempel på et hotel, vil rengøringen foregå i løbet af dagen hele dagen, og her vil der være ansatte og gæster på hotellet, i mens du gør rent.

 

Uddannelse inden for rengøring

Det er meget forskelligt, hvilke krav der er til personale inden for rengøring. Nogle gange kan man komme langt med viljen til at arbejde og en grundig tilgang til jobbet, men andre gange skal man være uddannet inden for området for at kunne varetage opgaver med forskellige specialiseringer og ansvarsområder.

På sygehuse er der eksempelvis en række krav til rengøringen, som kræver en uddannelse, før at man kan varetage jobbet. Du kan eksempelvis uddanne dig som serviceassistent, hvor man lærer om rengøring, vedligehold og transport af patienter. Der er flere forskellige niveauer inden for uddannelsen, og hvert niveau giver adgang til forskellige områder.

Rengøringsarbejde er fysisk belastende, og derfor kræver en stilling inden for branchen, at du har et godt helbred og en stærk fysik.