IT

Teknisk supporter

Hvad laver en teknisk supporter?

En teknisk supporter, der også kaldes en elektronikteknolog, arbejder både med at analysere elektroniske produkter og maskiner men også med at konstruere og udvikle nye og eksisterende produkter.

Man arbejder primært med de elektroniske systemer, der findes inde i maskiner. Det kan for eksempel være opvaskemaskiner, computere og mobiltelefoner samt udstyr til medicinalindustrien og meget andet. Der findes også elektroniske systemer i forskellige kommunikationssystemer som for eksempel internetnetværk, industrielle netværk, telefonnetværk og meget andet både internt og eksternt mellem virksomheder.

Hvis man arbejder som teknisk supporter, arbejder man hovedsageligt med vedligeholdelsen og supporten omkring disse elektroniske systemer. Det betyder blandt andet, at man kan være ansat i forskellige virksomheder for eksempel med produktionsudstyr eller på et hospital, hvor man vedligeholder og udvikler forskelligt udstyr til operationer og undersøgelser. Arbejder man som elektronikteknolog, arbejder man i højere grad med selve udviklingen og konstruktionen af de forskellige produkter. Begge typer kan arbejde både som projektledere eller som medicoteknikere i andre virksomheder og ved større projekter. En anden gren af disse er IT- og elektronikteknolog, hvor man stadig har fokus på elektroniske systemer, men også arbejder med kommunikationsteknik.

Elektronikteknolog

Jobbet som elektronikteknolog går ud på, at man udvikler, analyserer og konstruerer forskellige elektroniske systemer. Derudover yder man support i den virksomhed, hvor man er ansat eller for virksomhedens kunder, hvis man fast er ansat som teknisk support. Dette indebærer, at man laver fejlfinding og så vidt muligt forsøger at løse disse problemstillinger. Kan dette ikke gøres, sendes elektronikken tilbage til fabrikanten. Arbejder de selv i elektronikbranchen, kan de også stå for at lede afdelinger eller stå for indkøb og salg, fordi de har en bred viden om branchen.

Man kan også arbejde med at lave nye elektroniske produkter og systemer dertil. Dette kan foregå sammen med andre elektronikteknologer eller ingeniører. Noget af arbejdet kan foregå i laboratorier, fordi man arbejder med kemiske blandinger og lignende. Dette kan foregå i forskellige teams, der kan være ledet af en eller flere projektledere, der også kan være ingeniører eller elektronikteknologer.

Arbejder man med selve produktionen af de forskellige produkter, står man blandt andet for at planlægge forløbene og deres varighed, samt teste de forskellige materialer og dele som produkterne består af. Dette kan både være hardware og software samt forskellige netværkssystemer, hvor man arbejder med hele processen og installerer, diagnosticerer, og vedligeholder de forskellige produkter.

Arbejder man som projektleder eller i en elektronikvirksomhed, kan man også have en del administrative opgave ofte sammen med andre dele af en administrationsafdeling. Dette omhandler blandt andet at holde styr på produktionskvoter, planlægning af fremtidige programmer og forskelligt salgsarbejde.

En del elektronikteknologer arbejder som medikoteknikere på fabrikker, der fremstiller hospitalsudstyr. De kan også arbejde på hospitaler, hvor de vedligeholder og reparerer måleapparater og andet elektronisk udstyr.

Medicotekniker

Hvis man arbejder som medicotekniker, arbejder man med de elektroniske udstyr og de elektroniske systemer, der findes på hospitaler, laboratorier og i medicinalindustrien. Her samarbejder man med alt fra laboranter og teknikere til læger og sygeplejersker. En af de vigtigste opgaver er, at sørge for at maskiner og elektronisk udstyr fungerer rigtigt og bliver benyttet hensigtsmæssigt og på den rigtige måde. Dette er for eksempel MR-scannere og ultralydsscannere, samt andet udstyr der kræver vedligehold.

Man kan arbejde i fire forskellige områder, hvor nogle er specialiserede i ét felt, mens andre ved noget om alle punkterne. Dette er blandt andet billeddiagnostik, anæstesi, patientovervågning og operation, laboratorium og dialyse. Som medicotekniker arbejder man ofte på tværs af sygehusets forskellige afdelinger, men hvis man er specialiseret i et felt, findes der ofte flere medicoteknikere med hver deres område for eksempel røntgen eller scanning. Man vælger ofte at specialisere sig, fordi der er stor forskel forskel på det forskellige udstyr, og det er derfor bedre at være ekspert på et felt end at vide lidt om flere produkter.

I nogle tilfælde kan medicoteknikeren selv stå for at lave indkøb af udstyr, mens det i andre tilfælde er ledelsen, der har taget beslutningen om købet, hvor medicoteknikeren har stået for vejledning og rådgivning. I alle tilfælde er det medicoteknikeren, der sørger for, at det nye udstyr bliver registreret og derefter testet, indstillet og sat op i den afdeling, det skal bruges. Det er også medicoteknikeren, der sørger for at øvrigt sygehuspersonale bliver oplært eller uddannet i at bruge maskineriet på den rigtige måde, mens medicoteknikeren efter installationen har ansvaret for vedligehold. Man skal også være parat til at løse akutte problemstillinger, hvis udstyret er indstillet forkert eller har fejl under en operation eller en undersøgelse.

Man arbejder desuden med dokumentation af både udstyrets vedligeholdelsesprocedurer men også de operations- og undersøgelsesforløb, der udføres i udstyrets levetid. Dette kræver, at man har stor viden om alt fra hygiejne både fra mennesker og udstyrets vedligehold samt viden om de forskellige behandlingsforløb, hvor udstyret bruges. Dette kræver også viden om fysiologi og anatomi.

Også kendt som…

Den tekniske supporters navn kan skifte mellem brancherne og virksomhederne. For eksempel kendes stillingen også som elektronikteknolog, IT-teknolog, medicotekniker, servicetekniker og flere andre. Mange steder har man de samme arbejdsopgaver, men både navnet og virksomheden man arbejder for kan have betydning for, hvilke opgaver og projekter man arbejder med.

Hvor arbejder en teknisk supporter?

En teknisk supporter arbejder flere forskellige steder. Man kan blandt andet være tilknyttet en elektronikvirksomhed, der fremstiller elektroniske produkter, og hvor man hjælper med at udvikle disse. Man kan også arbejde på hospitaler eller medicinalvirksomheder, hvor man arbejder med at udvikle og producere medicinsk udstyr til alt fra undersøgelser til operationer og lignende. På højere læreanstalter og universiteter kan man arbejde med for eksempel laboratorieudstyr og maskiner, som skal videreudvikles eller vedligeholdes. Det kan også være fysiske og kemiske forsøg, hvor der anvendes avancerede elektroniske måleinstrumenter, der kræver en ekspert på området. 

Indhold: