IT

Product Manager

Hvad er en Product Manager?

En Product Manager arbejder med at udvikle og vejlede i forhold til salg af produkter i en virksomhed samt undersøger produkternes potentiale. Herunder høre sig at forbedre og udvikle produkternes strategi og analysere både produkter og det marked, som både de og virksomheden bevæger sig i.

Rollen kræver et stort kendskab til virksomhedens produkter, for at man kan bidrage med relevante inputs i forhold til nødvendige ændringer i virksomheden eller dens strategi. En Product Manager kan analysere markeder og konkurrencesituationer, og vurdere hvor langt et givent produkts potentiale rækker. På den måde kan de tolke på, hvordan produktet får den størst mulige succes.

Derudover kan Product Manageren undersøge målgrupper, udbud og efterspørgsel efter produktet, markedsforholdene og andre faktorer, som spiller ind i etableringen og lanceringen af et produkt eller en service. De arbejder altså både med produktets strategi i udviklingsfasen og også efter produktets lancering. 

Desuden vil en Product Manager have viden om markedsføring og økonomi samt kunne vurdere chancerne for tab og/eller profit. Disse kompetencer gør vedkommende oplagt i rollen som projektleder. Fordi at Product Manageren også arbejder med at få forskellige dele af virksomheden til at spille sammen, ligner stillingen netop en projektleders.

Dette er blandt andet i udviklingen af et produkt, hvor det er nødvendigt at både developers, økonomiafdelingen, salg og IT arbejder sammen under hele forløbet fra idégenering og de første forsøg til produktionen og lanceringen af produktet. Det er essentielt, at alle, der arbejder med produktet, har den nødvendige forståelse for målet med samme, og ved hvordan de skal bearbejde denne. Klare retningslinjer og visioner for produktet er derfor vigtigt, så alle stiler efter samme mål.

Man finder ofte Product Managers i virksomheder, som beskæftiger sig med IT. Her har de stor viden om den teknologiske udvikling på både kort og lang sigt. De er her med til at tilpasse produkterne denne evige udvikling.

For at varetage arbejdsopgaverne vil man arbejde sammen med projektledere (hvis ikke Product Manageren selv varetager denne post) og forskellige afdelinger for at opnå det bedste resultat. 

Man kan holde stillingen op mod en Brand Manager, som arbejder med at udvikle og forbedre en virksomheds brand, samt sørger for at virksomheden og dens identitet kan følge med udviklingen i branchen. Her arbejder Product Manageren modsat hovedsageligt med det enkelte produkts visioner og strategi.

 

Hvad laver en Product Manager?

En Product Manager arbejder altså med et produkt i både den strategiske udviklingsfase, og også efter at produktet er kommet på markedet. Man kan sige, at det er Product Managerens opgave at holde overblik over produktet inden for alle aspekter og selvsagt relatere dette til den konkrete virksomhed.

I denne forbindelse skal der som regel udarbejdes et ‘roadmap’ for produktet, som er en slags plan for udviklingen af selve produktet. Denne gør det muligt for det team, der arbejder med produktet, at forstå missionen med samme.

En vigtig del af det at være Product Manager er at sørge for at de produkter, der kommer på markedet, forbedrer virksomhedens position og tilføjer værdi til firmaet. Man skal altså sørge for, at de nylancerede produkter er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi, mission og principper.

Et eksempel på en hensyntagen til ovenstående vil være, at en miljøbevidst virksomhed for eksempel ikke skal producerer varer, der drives af maskiner med et stort olieforbrug, eller som består af farlige kemikalier. Dette ville nemlig gå mod virksomhedens principper og værdier, og derved ville produktet virke modstridende i forhold til, hvad firmaet ellers ønsker at give udtryk for - selvom der måske ville være økonomiske fordele ved at gøre det på denne måde.

 

Arbejdssteder

Man finder product manageren på mange forskellige arbejdspladser og i flere forskellige typer af virksomheder. Man vil oftest se en lignende stilling i produktionsvirksomheder eller i virksomheder, der beskæftiger sig med teknologi på en eller anden måde. 

En product manager inden for IT vil som oftest have fingrene i udviklingen af for eksempel computerspil, hvortil spillet skal være underholdende, have god grafik og være udviklet på en måde, som frem for alt tilgodeser slutbrugerens ønsker.

Product manageren kan desuden være ansvarlig for udviklingen af andre systemer og programmer, hvor brugervenligheden er af høj prioritet. Er der eksempelvis tale om et regnskabsprogram, skal vedkommende selvfølgelig også sørge for, at programmet kan udføre sin funktion uden fejl og mangler. Desuden kan der være tale om et produkt som en e-shop eller generelt online produkter, som product manageren har ansvar for i en IT virksomhed. 

 

Product manager - hvilken uddannelse?

Man kan ikke tage en lang række af uddannelser, som kan lede en til jobbet som product manager. For eksempel kan man studere på et erhvervsakademi og her tage en uddannelse i innovation, produkt og produktion, hvilket er nøglestenene i stillingen som product manager.

Du kan også have opnået stor faglig viden inden for dit felt ved ren erhvervserfaring, hvortil du har tilegnet dig kompetencer, som gør dig egnet til at varetage jobbet. Du kan supplere din viden om branchen med kurser inden for product management, så du får større indblik i for eksempel processer og værktøjer og herunder:

  • At udforme en produktstrategi

  • At lave en produktplan samt roadmap

  • Prioritering af udvikling (business cases)

  • Prissætning af produkter

  • Lærer om lanceringer

  • Får indblik i Product Lifecycle Management

Det er desuden en god idé, hvis man tilegner sig viden om projektstyring, da det er en stor del af rollen som Product Manager. Herunder skal man lære om det at være produktchef, samt hvordan man håndterer interessenter på bedst mulig vis.

Vejen til at blive Product Manager behøver altså ikke at være ens for alle, og man kan starte på skolebænken eller efteruddanne sig efterfølgende alt efter behov. Valget er dit eget.

Indhold: