IT

Product Manager

Hvad laver en Product Manager?

En Product Manager arbejder med at udvikle og vejlede i salg af produkter i en virksomhed. Man arbejder sammen med for eksempel projektledere og afdelinger og undersøger produkters potentiale. Derudover skal man arbejde med at forbedre og udvikle produkternes strategi og analysere både produkter og markedet som produkterne og virksomheden bevæger sig i.

Product Managers arbejder ofte i virksomheder der arbejder med IT og teknologi, hvor de har stor viden om udviklingen på både kort og lang sigt, og kan være med til at tilpasse produkterne denne udvikling. Derudover har de viden om markedsføring, økonomi og chancerne for tab og profit. Man kan sammenligne stillingen med det en Brand Manager laver. En Brand Manager arbejder med at udvikle og forbedre en virksomheds brand, og sørge for at virksomheden og dens identitet kan følge med udviklingen i branchen.

Product Managers har stor viden om virksomhedens produkter, og kan derfor bidrage til at være med til at lave de nødvendige ændringer i virksomheden eller dens strategi. De kan analysere markeder og konkurrencesituationen og se hvor langt produktets potentiale rækker, og hvordan et produkt får den størst mulige succes. Derudover kan Product Manageren undersøge målgrupper, udbud og efterspørgsel, markedsforhold og andre faktorer der spiller ind i etableringen og lanceringen af et produkt eller en service. Product Manageren arbejder også med at få forskellige dele af virksomheden til at arbejde sammen, lidt på samme måde som en projektleder. Dette er blandt andet i udviklingen af et produkt, hvor både udviklere, økonomiafdelingen, salg og IT arbejder sammen i hele forløbet fra idégenerering til de første forsøg, produktionen og lanceringen af produktet.

Product Manageren arbejder, modsat Brand Manageren, hovedsageligt med det enkelte produkts visioner og strategi. Det er vigtigt at alle der arbejder på produktet, har den nødvendige forståelse, og ved hvordan de skal bearbejde produktet. De arbejder altså både med produktets strategi i udviklingsfasen, og også efter produktets lancering. Der skal derfor ofte laves et såkaldt “roadmap” for produktet, så det team der arbejder med det alle har den nødvendige forståelse for produkts mission.

En vigtig del af Product Managerens opgaver er at sørge for at de produkter der kommer på markedet, forbedrer virksomheden. Dette betyder altså at det er vigtigt at det der lanceres, følger virksomhedens strategi, mission og principper, og følger virksomhedens værdier. Dette betyder altså at en virksomhed der formulerer at de bekymrer sig om miljøet, ikke skal lave produkter der drives af olie eller består af farlige kemikalier, fordi det går imod virksomhedens principper og værdier, til trods for at det kan være billigere materialer end mere miljømæssige alternativer.

Arbejdssteder

Product Manageren kan arbejde i flere forskellige typer af virksomheder. Det er oftest i en produktionsvirksomhed eller en virksomhed der arbejder med IT-teknologi. Dette kan for eksempel være i udviklingen af computerspil eller andre systemer og programmer.

Product Managers kan også arbejde i produktionsvirksomheder, hvor de fokuserer på at skabe et produkt der både passer ind i virksomheden og som kan give virksomheden øget potentiale.

Lignende stillinger

Der er også andre stillinger der ligesom Product Manager er med til at udvikle og vejlede i udviklingen af et produkt, en afdeling eller en virksomhed. Nedenfor kan du læse om de forskellige stillinger. Nogle arbejder med teams af medarbejdere der alle ønsker at være med til at udarbejde et produkt eller en service, eller andre der fokuserer på ledelse eller vejledning og rådgivning af personer eller virksomheder.

Projektleder

Projektledere er tilknyttet et projekt i en virksomhed, en organisation eller en del af en regering eller kommunal afdeling. Projektlederen har ansvaret og overblikket i disse projekter, som kan være alt fra etablering af broer, omrokering af et venteværelse eller noget helt tredje. Projektledere skal forbinde de forskellige personer der arbejder på projektet og sørge for at alle kan bidrage med deres kompetencer og erfaringer. Projekterne kan være sat sammen af mange forskellige mennesker og stillinger, og det er derfor vigtigt at projektlederen kan være med til at samle alle disse og styre projektets forløb. Projektledere kan både være ansat fast i en virksomhed, eller ansættes på en tidsbegrænset basis i forbindelse med projektet.

Projektlederen kan have mange forskellige baggrunde. Det afhænger meget af hvilken type projekt det drejer sig om, samt sammensætningen af menneskene i gruppen. Projektledere kan derfor have uddannelse inden for ledelse, bygningskonstruktion, for eksempel en tømrer, softwareudviklere og antropologer. Det er projektlederens ansvar at projektet overholder de rammer der er fastsat af en ledelse. Disse rammer kan for eksempel indebære økonomi, tid og design. Derudover følger projektlederen ofte projektet fra dets begyndelse og indtil projektet er færdiggjort.

Salgschef

I en større virksomhed er der ofte en salgschef. Salgschefen har ansvaret for virksomhedens salg, og arbejder oftest sammen med en salgsafdeling. Salgschefen kan derfor også have stillingsbetegnelsen afdelingschef eller afdelingsleder. Normalt er salgschefen en mellemleder, men i nogle virksomheder kan salgschefen også kaldes en del af topledelsen, altså den øverste del af virksomheden, som også består af en eller flere direktører og bestyrelsen. Salgschefen beskæftiger sig med salg og markedsføring til videresalg til produktion eller til underleverandører, som for eksempel individuelle butikker. Salgschefen kan for eksempel være ansat i en virksomhed der producerer tøj, og stå for at sælge varepartier videre til butikker der forhandler produktet til slutbrugeren.

Det er også en salgschefs ansvar at være med til at nå virksomhedens mål, både reelle salgstal og virksomhedens visioner. Derudover skal de være med til at sikre virksomhedens vækst.

Konsulent

Konsulenter findes i mange forskellige virksomheder og med mange forskellige formål. En konsulent kan både være ansat fast i en virksomhed og varetage faste rutiner og opgaver eller være ansat til at bidrage med deres viden og kompetencer i virksomheden i en tidsbegrænset periode. En konsulent tilbyder rådgivning til virksomheder på forskellige vidensområder. Det kan være alt fra HR-konsulenter der rådgiver medarbejdere og ledelse om medarbejdersammensætning og teamwork, IT-konsulenter der rådgiver om brugen af IT i virksomheder og kan være med til at foreslå ændringer og forbedringer af virksomhedens drift. Der findes også ledelseskonsulenter der rådgiver virksomhedens ledelse i at udføre deres arbejde mest hensigtsmæssigt og med det bedste resultat for både virksomheden og dens medarbejdere.

Indhold: