IT

Netværksingeniør

Hvad laver en netværksingeniør?

En netværksingeniør arbejder med at udvikle og forbedre netværk og netværksforbindelser. Mange netværksingeniører arbejder med fibernet og ser på, hvordan man kan forbedre forbindelsen endnu mere, så der sjældnere sker nedbrud eller opstår fejl. En netværksingeniør har viden om, hvordan man skaber et stabilt netværk, der kan håndtere meget “trafik” fra mange tusinde brugere på en gang. Dette betyder, at man både arbejder med den fysiske form af netværket for eksempel fiber eller kobber net, men også med selve netværket der skabes gennem software og formidles over satellitter.

Netværksingeniøren skal kunne følge med den konstante udvikling, der findes på området. Der er stor konkurrence om at skabe stabile og hurtige netværk både i Danmark; men også i udlandet. Det betyder også, at det er en fordel at kunne have mange bolde i luften samt have et godt overblik over både ens egne samt konkurrenternes fokusområder.

Netværksingeniører arbejder sammen med flere forskellige medarbejdere. Det kan blandt andet være IT-supportere eller -teknikere, der skal foretage de reparationer, der dukker op på netværkene. Her arbejder de sammen om at finde fejlen, og netværksingeniøren kan lave de opdateringer, der skal laves, mens teknikeren, elektrikeren eller installatøren laver de fysiske reparationer. Det er oftest også en tekniker eller installatør, der kommer fra teleselskabet, hvis der opstår fejl på netværket i et lokalområde eller et hjem. Dette er for eksempel i forbindelse med stormvejr, hvis væltede træer og grene kan skabe forstyrrelser på de ældre netværk - noget som ikke burde skade det nyere fibernet. Derfor kan netværksingeniører ofte arbejde med implementering af nye fibernetværk i boligområder.

Hvor arbejder netværksingeniøren?

Netværksingeniører kan arbejde forskellige steder. De findes for eksempel i tele- og data virksomheder, der sælger netværksforbindelser til kunder i privaten samt i virksomheder. Her er de både med til at lave opdateringer af nettet samt vedligeholde, hvis der skulle ske nedbrud. De kan også arbejde i innovative virksomheder, der forsøger at skabe nye og bedre netværk til at konkurrere med dem, som vi benytter os af i dag.

Man kan også være ansat i energiselskaber, hvor man arbejder med at forbedre infrastrukturen af for eksempel fjernvarme, vand og lignende.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om netværksingeniørens. Nogle beskæftiger sig hovedsageligt med ingeniør- og udviklingsarbejdet, mens andre beskæftiger sig med implementering og installation af netværker, systemer og lignede. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige stillinger, og hvad de indeholder. Du kan også læse mere under deres individuelle undersider. Synes du stillingerne lyder spændende? Opret dit CV på Kandidaterne.dk i dag og kontakt os for at se dine muligheder.

Fibertekniker

En fibertekniker arbejder med at installere fibernet i det offentlige og hos private. En fibertekniker er oftest uddannet elektriker eller installatør, så de har autorisation til at udføre strømladede installationer. Fiberteknikerne er med til at lave den infrastruktur som fibernettet skal følge, mens man samtidig laver forbedringer og reparationer på det eksisterende net, hvis der skulle opstå nedbrud eller problemer. Fiberteknikeren arbejder også med at blæse fibrene samt lave splidsning af materialet. Dette er udover, at man også installerer selve fibernettet. Dette foregår både langs veje og i private hjem, men i mere nybyggeri foretages der også installationer af fibernet med det samme, fordi det implementeres i mange hjem og højst sandsynligt kommer til at erstatte kobbernetværket. Dette betyder, at der skal trækkes fibernet over mange kilometer samt i store bygningskonstruktioner som sygehuse og store produktionsvirksomheder. Fiberteknikeren arbejder også med at udvikle dokumentation for arbejdet; for eksempel gennem tegninger eller digitale kort.

Man skal også udvikle dokumentation for det arbejde, man har udført samt have en dialog med kunden, der både kan være en privatperson eller en virksomhed. Fordi det er et job, hvor man foretager installationer i folks hjem, er det vigtigt, at man er serviceminded, og at man kan forklare personerne i hjemmet, hvordan fibernet kan forbedre deres netværksforbindelse.

Industriingeniør

En industriingeniør arbejder med at udvikle produkter, maskiner og lignende i de forskellige industrier. Industriingeniør dækker derfor over flere forskellige stillingsbetegnelser, brancher og arbejdsområder. Når man arbejder som industriingeniør, arbejder man som regel med at udvikle produkter, der kan gavne en hel industri for eksempel som kødindustriingeniør. Det kan også indebære forskellige administrativt arbejde samt arbejde i laboratorier og hos kunder og samarbejdspartnere.

En kødindustriingeniør beskæftiger sig hovedsageligt med slagteribranchen. Her ser man på, hvordan man kan effektivisere processen, samt hvordan man kan forbedre kødet og dets kvalitet. Dette gøres for eksempel ved at lave stikprøver, samt undersøge kødet og det miljø det kommer fra.

IT-konsulent

En IT-konsulent kan have mange funktioner. Først og fremmest findes IT-konsulenten i en IT-virksomhed, hvor man arbejder med at rådgive og konsultere andre virksomheder i deres beslutning om at benytte sig af forskellige IT-systemer, installationer og lignende. IT-konsulenten fungerer derfor også i nogle stillinger som sælger. IT-konsulenten har til opgave at finde det bedste resultat til eksempelvis installation og implementering af et nyt IT-system og sælge dette til kunden. En IT-konsulent kan derfor også arbejde med at udvikle tilbud og kontrakter.

IT-konsulenten har stor viden om de systemer, de arbejder med og kan derfor også yde support til virksomheder, der bruger IT-konsulentens produkter. I andre forbindelser kan en IT-konsulent være ansat som projektleder til at finde den bedste løsning samt rådgive om indkøb af nyt IT-udstyr eller konsultere i, hvordan en virksomhed kan gøre bedre brug af elektronisk baserede systemer, der kan gøre de ansattes arbejde mere overskueligt. En IT-konsulent kan også være fastansat i en virksomheds IT-afdeling, hvor de beskæftiger sig med at opdatere og forbedre virksomhedens systemer samt holde de ansatte opdaterede på ændringer. En IT-konsulent kan arbejde sammen med installatører, der foretager installationerne af de systemer, netværk og den elektronik, som virksomheden benytter sig af.

 

Indhold: