IT

Java-udvikler

Hvad er Java? 

Java er et objektorienteret tredjegenerations-programmeringssprog, der i sin tid blev udviklet af Sun Microsystems. I dag er det Oracle, som ejer rettighederne. Der eksisterer 3 overordnede versioner, hvor den ene er standard udgaven, den anden enterprise udgaven og den tredje micro udgaven. Man bruger for eksempel Java til at udvikle programmer til computere, app’s til din android smartphone eller selv til robotstyring i visse tilfælde.

Programmet er udviklet med inspiration fra programmeringssproget C++, som er et avanceret og kompetent sprog, dog er det meget kompliceret i sin syntakst. Java har derfor taget grundstenene i C++ og videreudviklet samt forbedret dem, hvilket de har haft stor succes med, da Java i dag er meget velset.

En af grundene til at Java er et så populært programmeringssprog at bruge, er da det kan anvendes på et hav af forskellige platforme og herunder Windows, Linux, iOS og Android. Desuden er det langt mere simpelt end C++ og er derfor blevet meget udbredt. I dag er Java et af de mest benyttede programmeringssprog.

Selvom du måske ikke lige tænker over det, er du med stor sandsynlighed stødt på Javas logo før. Den rygende kaffekop dukker nemlig ofte op, når du er på nettet. Det kan for eksempel være i forbindelse med din netbank, i diverse chat-rooms eller ved onlinespil.

Hvis du vil arbejde med Java, kan du enten blive udvikler/developer, eller du kan arbejde inden for IT-arkitektur, IT-konsultation eller med projektledelse. Du skal have en bredere teknisk forståelse af Java for at arbejde med sidstnævnte.

 

Hvad er en Java-udvikler?

Betegnelsen java-udvikler dækker over en specifik gren af det at være programmør. Hvis man er java-udvikler, arbejder man med at lave kode i programmeringssproget Java og er altså specialiseret heri.

Hvis man er Java-udvikler, arbejder man blandt andet med:

  • Softwarearkitektur, hvilket er et sæt af vitale strukturer, som er nødvendige for at gøre et systems eksterne komponenter lettere samt relationerne mellem dem og egenskaberne hertil

  • Database management, der betyder, at man ændrer data, så det bliver mere organiseret og nemmere at læse

  • Microservices, som er en softwareudviklingsteknik 

  • API, som er softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software

Hvis du varetager arbejdsopgaver inden for IT-udvikling, er det vigtigt, at du formår at sætte dig i slutbrugerens sted, for det er denne, som skal bruge systemet, programmet eller lignende. Du skal udvikle ud fra slutbrugerens behov. 

Det kan være en fordel at have kendskab til flere forskellige udviklingsmetoder. Den primært sete arbejdsmetode er agil udvikling, hvor man løbende giver værdi til kunden via iterativ udvikling. Som Java-udvikler skal man selvsagt være en mester til kode, men derudover også være skarp på udviklingsmiljøet. Der er tale om to udviklingsmiljøer kaldet Eclipse og NetBeans, som specielt præger industrien.

Man arbejder oftest sammen med et team, hvor man arbejder for at nå det samme mål. I processen kan man godt arbejde med hver sin opgave, som i sidste ende har betydning for den fælles målsætning. I denne sammenhæng kræver stillingen som Java-udvikler altså gode kommunikative evner.

På grund af den førnævnte store udbredelse af Java og det, at det kan bruges på mange platforme, er der god mulighed for at gøre karriere med Java-udvikling.

 

Hvad laver man som Java-udvikler?

Som Java-udvikler laver man blandt andet en del IT-arkitektur, hvilket er måden, hvorpå man opbygger programmerne. Der er et utal af teknikker hertil og blandt mange andre er for eksempel CMS og MVC. 

De IT-programmer, systemer og software, som vi bruger i hverdagen, er i konstant udvikling og forbedring, og det er altså blandt andet Java-udviklerne, som sidder bag dette. Grunden til at der er en konstant udvikling, vil i nogle tilfælde skyldes sikkerhedsmæssige årsager, hvor man sikrer sig mod tyveri af personfølsomme data og lignende. Desuden finder en del udvikling sted, for at virksomheder kan placere sig mere lukrativt end konkurrenterne i samme branche.

Stillingen som Java-udvikler kan variere i arbejdsopgaver, da nogle for eksempel arbejder med at udvikle hjemmesider og andre koder databaser til den offentlige sektor. Det kan være til sygehus eller politi, og specielt i disse tilfælde er det vigtigt, at IT-sikkerheden er i top.

Udover de forskellige udviklingsmetoder er der også stor forskel på, hvilke programmer en Java-udvikler sidder med. Det kan for eksempel være et program, som skal gøre bogholderi mere overskueligt og effektivt eller et program til grafisk design. 

Som tidligere nævnt er der en stadig stigende brug af software til de forskellige maskiner i industrien. Hertil skal også bruges en programmør til at udvikle disse, og det kan eksempelvis være en Java-udvikler, som sidder med denne opgave.

Rent teknisk foregår programmeringen og udviklingen af software, ved at Java-udvikleren giver computeren en række instruktioner i form af kode (sprog). Hvilket sprog man bruger afhænger af, hvad man gerne vil lave, og hvad det projekt, som man er i gang med, kræver.

Nogle Java-udviklere er vant til at kode i mange forskellige sprog, mens andre har specialiseret sig og er blevet eksperter inden for få sprog. Nogle programmer har deres egne sprog som for eksempel iOS, hvis sprog hedder Swift. Eksempler på sprog er:

  • Javascript

  • SQL

  • Pascal

  • C

  • C++

Formålet med at skrive i kode er, at det elektronik man programmerer til kan forstå den kommando, man giver den, og deraf gør som man ønsker.

Et hurtigt voksende område inden for programmering er robotteknologi og kunstig intelligens. Dette bruges eksempelvis til selvkørende biler, køleskabe der ved, hvornår de skal fyldes op, og især i din telefon som i dag har mange forskellige funktioner, hvor disse områder gør sig gældende.

 

Arbejdssteder

Som Java-udvikler kan man være ansat i en konkret IT-virksomhed, som udlejer deres IT-services til andre virksomheder, der har brug for programmering af hjemmeside eller andre områder, som de ikke selv kan varetage.

Man kan desuden være ansat i en virksomhed, som ikke beskæftiger sig inden for området, men som alligevel har brug for IT-folk til at varetage opgaver i firmaet. Det er langt fra ualmindeligt, da de fleste virksomheder i dag benytter sig af softwaresystemer på den ene eller anden måde.

Da arbejdsopgaverne som Java-udvikler varierer i et stort omfang, kan arbejdspladserne ligeledes variere meget, og det handler derfor meget om, hvilke opgaver man ønsker at påtage sig. Vil man lave hjemmesider, programmere til industrien, arbejde med robotteknologi eller noget helt fjerde?

Fordi der er så mange forskellige metoder at kode på, kan nogle virksomheder have krav til specifik erfaring inden for en metode, som måske bliver brugt i det pågældende firma, for at man kan blive ansat.

 

Uddannelse inden for Java-udvikling

For at komme i arbejde som Java-udvikler er der en række af relevante uddannelser, du kan give dig i kast med. For eksempel kan du tage en uddannelse inden for software og udvikling heraf, informationsarkitektur, IT-design og applikationsudvikling, diplomingeniør eller mange andre.

Uddannelserne har hvert deres fokuspunkt, og du kan derfor supplere, den uddannelse du har taget ved hjælp af erhvervserfaring, interesse, ekstra kurser eller lignende. I nogle tilfælde vil der ikke være påkrævet en egentlig uddannelse, for at du kan varetage en stilling, hvis blot du har formået at tilegne dig den viden, du skal bruge, på anden vis.

Det vigtige, hvis man vil arbejde med IT, er, at man altid holder sig opdateret, da branchen altid udvikler sig. Dette gælder både i forhold til metoder, men også i forhold til sprog og nye programmer.

Indhold: