IT

It-supporter

Hvad er en IT-supporter?

En IT-supporter arbejder med at vedligeholde, rådgive og være behjælpelig med IT-systemer og herunder både virksomhedens hardware og software. Det vil sige, at man både servicerer elektronikken samt hjælper sine kolleger, hvis de kommer i tekniske problemer og formår at sætte dem ind i de forskellige systemer.

Man skal derfor have godt styr på alle former for elektronisk udstyr til brug i arbejdsdagen. Dette indebærer blandt andet:

 • Computere

 • Printere og scannere

 • Projektorer

 • Telefoner

 • Internet

Desuden kan det også gælde i forhold til opretholdelsen af servere. Oftest ser man, at der er tale om mindre pc-baserede servere og netværk med op til eksempelvis 100 brugere.

Det kræver viden inden for mange aspekter af teknologi, IT og elektronik, hvis man vil arbejde som IT-supporter. Du skal eksempelvis have styr på at installere forskelligt software, som typisk bruges i firmaets daglige drift eller programmer, som ofte bruges i forbindelse med regnskab, bogholderi, kommunikation og salg. 

I dag er industrien tit afhængig af teknologiske systemer, og derfor kan man som IT-supporter også være nødt til at opnå viden om programmer, der samarbejder med produktionsanlæg.

Man skal desuden evne at installere og sammensætte hardware - altså de fysiske teknologiske produkter. Hertil skal man forklare sine kolleger om computere, printere og lignende hardware. 

En IT-supporter kan i øvrigt installere og sikre vedligeholdelsen af internetforbindelser og netværk. Hertil hører sig at sørge for backups og lignende sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer virksomhedens produkter, filer og andet materiale. 

En del i dette erhverv bruger deres kompetencer som en direkte supportservice, hvor de kan vejlede kolleger i forhold til programmer og elektronik. Denne del af jobbet kan også foregår med direkte kundekontakt, hvor virksomhedens forbrugere har brug for hjælp til deres IT problemer.

 

Hvad laver en IT-supporter?

Som tidligere nævnt er en af IT-supporterens opgaver at vejlede og rådgive de andre medarbejdere og kunder med deres software og hardware problemer. Det kan være alle typer af kolleger, som har brug for hjælp med deres IT, og man kan komme ud for en lang række af problemstillinger. Hvordan man løser problemet varierer meget fra situation til situation, og nogle gange kan det være en ganske simpel løsning, mens der andre gange skal noget mere avancerede metoder til. 

Derfor skal IT-supporten først og fremmest lokalisere, hvor problemet opstår, og hvordan det bedst muligt vil kunne fjernes. Til tider vil det måske være nødvendigt at tage diverse måleapparater eller reparationsprogrammer i brug for at komme til bunds i problematikken, mens man andre gange kan nøjes med en simpel rensning eller udskiftning af IT-udstyret eller dele heraf.

Som IT-supporter kan man hos nogle virksomheder have ansvaret for den daglige drift af elektronikken og være den, som står for at al elektronik kører optimalt. Dele af arbejdet medfører at sætte sig ind i instruktionsbøger og manualer, som en stor del af tiden vil være skrevet på engelsk. 

Dine arbejdsopgaver som IT-supporter afhænger meget af, hvilke områder du er uddannet inden for, og hvor høj en uddannelse du har taget, og der er altså mange forskellige niveauer af dette. Læs mere om det i afsnittet ‘uddannelse som IT-supporter’.

Man kan arbejde både alene eller i en større teknisk afdeling, hvor man holder ovenstående ansvarsområder. Kort sagt er IT-supportens arbejdsopgaver følgende:

 • Vedligeholde og lave backups på IT-systemer

 • Lokalisere og ordne IT-relaterede fejl og brugerfejl

 • Installere og konfigurere computere, programmer og øvrige it-installationer

 • Rådgive medarbejdere og kunder samt sikre hjælp-til-selvhjælp

 • Tilslutte monitorer, printere, routere, servere mv.

 

Arbejdssteder

Jobmulighederne som IT-supporter varierer meget i forhold til, hvor i landet man ønsker arbejde. Som IT-supporter vil man oftest være ansat i mindre eller mellemstore virksomheder. Man kan være ansat i firmaer inden for stort set alle brancher, da de fleste erhverv i dag benytter flere IT-systemer og elektroniske hjælpemidler, som de er meget afhængige af. 

De fleste virksomheder har en medarbejder, der har en del viden om de forskellige systemer, man arbejder med, mens der hos større virksomheder er en decideret IT-supporter eller en hel afdeling med IT-folk.

Der arbejder også IT-supportere hos uddannelsesinstitutioner, hvor både undervisere og studerende kan have problemer med teknikken. Her vil IT-supporteren både assistere brugerne med skolens egen teknik og de studerendes private elektronik.

Yderligere kan man støde på IT-supportere ved andre offentlige institutioner som for eksempel på sygehuse og ved kommuner. Her er den daglige drift meget afhængig af, at teknikken altid virker.

Nogle virksomheder gør brug af en decideret hotline hjælpelinje, hvor IT-supportere sidder og vejleder kunder, der har tekniske problemer. Dette finder man for eksempel ved teleselskaber eller internetudbydere, hvor der ofte kan opstå forvirring eller problemer, som kunderne har brug for hjælp til.

 

Uddannelse som IT-supporter

Starter du på uddannelsen som IT-supporter, skal du i første omgang på hoveduddannelsen Data og kommunikation. Her vil du til start blive uddannet IT-supporter, hvor du derefter kan fortsætte på uddannelsen og blive datatekniker. 

Uddannelsen giver dig en bred viden om IT, som gør, at du kan identificere fejl og se sammenhængene mellem diverse systemer. Som IT-supporter vil man typisk have interesse for den teknologiske verden, og deraf kan man lære systemerne at kende både ved interesse og ved at studere brugsanvisninger og manualer til udstyret. 

IT-supportere kan være uddannet på mange forskellige niveauer. Har man taget Data og Kommunikationsuddannelsen, vil man blandt andet arbejde med:

 • Installation og konfiguration af hardware. Herunder computere, monitorer, printere, servere og routere

 • Installation af software. Herunder IT-systemer og andre digitale hjælpeprogrammer 

 • Installation af internet og netværk

 • Support til kollegaer eller kunder med tekniske problemer ved både hardware og software

Alt afhængig af hvor langt man har taget uddannelsen, kan en IT-supporter i nogle tilfælde lave deciderede ændringer i de programmer, som bruges. På den måde kan stillingen minde en smule om en programmørs. 

Vejen til at blive IT-supporter behøver ikke nødvendigvis at indeholde meget tid på skolebænken. For er du over 25 år og har fået relevant erfaring inden for faget, er det muligt at afkorte din erhvervsuddannelse. Erfaringen kan komme fra anden værdifuld uddannelse eller fra erhvervserfaring, hvis man eksempelvis har arbejdet i en telebutik eller lignende. 

Desuden kan man inden for metalindustrien tage efteruddannelseskurser inden for det Data- og kommunikationstekniske område.

Indhold: