IT

It-supporter

Hvad laver en IT-supporter?

En IT-supporter arbejder med at vedligeholde, rådgive og være behjælpelig med forskellige IT-systemer for én eller flere virksomheder. Det gælder for alle former for elektronisk udstyr i virksomhederne, hvilket indebærer alt fra computere til projektorer, printere, telefoner, internetnetværk og meget andet. Det kan også gælde opretholdelse af servere.

Man arbejder med mange forskellige mennesker, og det er alle typer af medarbejdere, der kan have problemer med teknikken. Man arbejder enten selv eller i en afdeling, hvor man sørger for den daglige drift af teknikken. Derudover kan man stå for at reparere både software og hardware, mens man også sørger for at få nye programmer og systemer op at køre for de øvrige medarbejdere. Man kender systemerne både af interesse og ved at studere de brugsanvisninger og manualer, der følger med elektronikken.

Man løser de problemer, der opstår for de øvrige medarbejdere på forskellige måder. Nogle problemer kan løses ved et tryk på en knap, mens andre problematikker skal analyseres og studeres nærmere ved hjælp af måleapparater eller reparationsprogrammer. Når problemet er lokaliseret, kan det enten løses forholdsvis enkelt ved at foretage en rensning af computeren eller lignende eller ved at undersøge og skifte dele på computeren.

Afhængigt af det niveau man er uddannet på, kan man muligvis også lave ændringer i programmerne, så de bliver forbedret; for eksempel ligesom en programmør ville gøre.

Som IT-supporter skal man have viden om mange aspekter af teknologi, IT og elektronik. Dette kan for eksempel være at installere software, der bruges til virksomhedens daglige drift, eller det kan være forskellige programmer, der bruges til regning, bogholderi, kommunikation og salg. Det kan også være programmer, der samarbejder med produktionsanlæg. Derudover skal man kunne installere og sammensætte hardware, der for eksempel er printere, computere og lignende, og klargøre det for de øvrige medarbejdere samt sætte dem ind i det nye hardware eller de nye programmer. Man skal også kunne installere og vedligeholde internetforbindelsen og -netværket i virksomheden og sørge for, at der bliver etableret backup og lignende, der holder styr på sikkerheden omkring virksomhedens produkter og andre materialer. Sidst men ikke mindst kan de fungere som en ring-ind-service til kollegaer, der har problemer med deres programmer eller elektronik. I nogle virksomheder, som for eksempel en internetudbyder eller en virksomhed der laver hjemmesider eller digitale markedsføringsløsninger, kan IT-supporteren også have kundekontakt og rådgive kunderne med deres software og hardware problemer.

Hvor arbejder IT-supporteren?

IT-supporteren kan arbejde mange forskellige steder. De fleste virksomheder har en medarbejder, der har en del viden om de forskellige systemer, man arbejder med, mens der hos større virksomheder er en decideret IT-supporter eller en hel afdeling med IT-folk.

Der arbejder også IT-supportere hos uddannelsesinstitutioner, hvor både undervisere og studerende kan have problemer med teknikken; både skolens og deres egen. Der findes også IT-supportere hos andre offentlige institutioner; for eksempel på sygehuse og kommuner, hvor den daglige gang er uhyre afhængig af, at teknikken altid virker.

Man kan også være ansat som en hotlinelinje; for eksempel for et teleselskab eller en internetudbyder, hvor de vejleder kunder, der har problemer med forbindelsen og lignende.

IT-branchen

I IT-branchen findes der mange forskellige stillinger, der fokuserer på at udvikle og opretholde både nye og ældre systemer, programmer og maskiner, der er bygget op med IT. IT står for informationsteknologi, og de fleste produkter har til formål at skabe information eller kommunikation mellem en eller flere parter. Det er en branche, der hele tiden er under udvikling, og der er derfor både brug for folk, der kan udvikle nye programmer, der både omhandler udviklingen inden for underholdning og sikkerhedsmæssige systemer, samt systemer der kan forbedre for eksempel lægers arbejde, mens der også er brug for folk, der kan installere og vedligeholde de forskellige elementer.

IT-medarbejdere kan både arbejde med at opdatere og vedligeholde systemer og programmer samt sørge for at rette de eventuelle fejl og mangler, der opstår. De forstærker systemerne, så fejlene ikke opstår igen. Der findes også IT-medarbejdere, der arbejder med programmering af alt fra hjemmesider til computerspil og applikationer på mobiltelefoner. Dette kaldes for software. Der findes også databaser og systemer, der bruges på vigtige institutioner som sygehusene og bankerne, og som er afgørende for, at vi kan fungere i et moderne samfund.


Der findes flere forskellige stillinger i branchen. Nogle er “blæksprutter”, som ved en del om mange forskellige IT-elementer, mens andre er meget specialiserede på et bestemt punkt, hvor de kan fokusere og yde deres bedste. Nogle specialiserede stillinger er blandt andet programmører, hardware- og softwareudviklere, databaseadministratorer og sikkerhedsingeniører, mens eksempler på “blæksprutter” kan være webdesignere, IT-supportere, seniorudviklere og mange andre. Det er en branche, der hele tiden udvikler sig, og derfor kommer der ofte nye stillinger til, hvor der er brug for specialiserede medarbejdere. Fordi der er et voksende brug af IT i både private hjem, virksomheder og offentlige institutioner, er der derfor også brug for disse stillinger, fordi de er afgørende for, at vi kan opretholde vores dagligdag og levestandard.

Lignende stillinger

IT-tekniker

En IT-tekniker arbejder med at lave installationsopgaver. De arbejder ofte i større virksomheder med en egen IT-afdeling, hvor man samarbejder med andre IT-folk; for eksempel IT supporteren. De kan også være ansat i virksomheder, der laver sikkerhedsløsninger og lignende.

Teknisk supporter

En teknisk supporter arbejder med vedligeholdelse og reparation af de programmer og systemer, der findes inde i computeren eller produktionsmaskinen. Man kan også arbejde med at analysere allerede eksisterende programmer og udvikle dem, eller man kan udvikle helt nye systemer. Den tekniske supporter arbejder for eksempel i en virksomhed, der udvikler programmer og systemer, men kan også arbejde på hospitaler og andre offentlige institutioner, der har brug for support i deres maskiner og elektronik.

Webdesigner

En webdesigner arbejder med alt fra programmering til udvikling og design af alt fra nyhedssider, videoer, film og computerspil. Webdesigneren har stor viden om alt fra grafik og design til kommunikation og formidling, fordi deres mål er at skabe brugerindhold, der er letlæselig, anvendeligt og brugbart. Webdesigneren kan ofte fungere som projektleder på en opgave, fordi de har kendskab til mange elementer af IT.