IT

It-konsulent

Hvad er en IT-konsulent?

En IT-konsulent hjælper virksomheder inden for alle brancher med at forbedre og etablere deres IT-systemer samt vejleder og rådgiver vedrørende samme område. Det kan være stor forskel på, hvilke områder man som IT-konsulent er specialiseret i.

Der vil være nogle, som har stor viden om systemopbygning og IT-programmer, mens andre er eksperter vedrørende IT-sikkerhed og kan lave løsninger til både private og erhverv. Erhvervet kræver også, at man forstår sig på opbygningen af virksomheder og derved kan tilpasse løsninger til firmaer, uden at det bliver økonomisk uoverskueligt.

I ordet ‘konsulent’ byder sig som regel, at man ikke arbejder stationært i en virksomhed, men måske tilbyder sine kompetencer til flere firmaer eller arbejder i perioder hos enkelte selskaber. Dog kan man hos større virksomheder opleve, at IT-konsulenter er fastansat til at varetage disse opgaver, fordi der som oftest vil være et stort behov for samme.

Arbejder man for flere forskellige firmaer på en gang, vil det sige, at det kan påvirke mange virksomheder, hvis der er et system, som crasher. I dag er vores verden meget digital, og mange dele af vores arbejdsplads og -gang er elektroniseret. Det kan derfor skabe pressede situationer for de påvirkede selskaber, og det er altså IT-konsulentens opgave at løse problemet snarest muligt. Det kan godt være lidt hektisk, da der er mange personer, som bliver frustrerede over IT-problemer. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med kompromisløsninger, indtil systemet fungerer optimalt igen. 

 

Hvad laver en IT-konsulent?

Som IT-konsulent kommer man tit ind som rådgiver på området og kan derved give virksomheder gode råd om de bedste løsninger, som matcher deres behov. Derudover vil der sandsynligvis og være arbejdsopgaver vedrørende udvikling og forbedring af allerede eksisterende produkter. 

Ofte kan der være en del vejledning forbundet med jobbet, hvor kunder og kolleger muligvis har brug for at få forklaret, hvordan man benytter systemer, programmer og andet IT. Her er det vigtigt at være god til kundekontakt og dygtig til at formidle sin viden til andre, der sandsynligvis ikke har samme viden og erfaring med IT.

Arbejder man som konsulent hos et IT-firma, har man en del kundekontakt både telefonisk og ansigt til ansigt. IT-virksomhederne har aftaler, der kaldes servicekontrakter med virksomheder og institutioner, der ringer, når de har brug for hjælp eller vejledning. Kan der ikke findes en løsning gennem telefonen, tager konsulenten ud og undersøger problemet nærmere. På den måde vil man i denne situation fungerer som en form for supportmedarbejder.

Man ser også IT-konsulenter holde oplæg og kurser vedrørende de programmer, som de integrerer i en virksomhed, institution eller lignende. Her sørger de for at lave en plan over de vigtigste punkter, som kursisterne skal gennem, samt sørger for at de opnår forståelse for programmet, således at de kan benytte det. Som IT-konsulent skal man altså også formå at lære fra sig og svare på spørgsmål inden for området.

Stillingen IT-konsulent kan desuden dække over andre stillinger inden for branchen som IT-supporter eller teknisk supporter. Desuden kan man specialisere sig som eksempelvis:

  • Sundhedsinformatiker

  • Netværkskonsulent

  • IT-sikkerhedskonsulent

 

IT-systemer inden for sundhedssystemet skal både udvikles og gøres brugervenlige, samt skal gøre eksempelvis patientadministration og lignende lettere at håndtere og overskue. Arbejder man med IT inden for sundhedsvæsenet, betegnes man som sundhedsinformatiker.

Nogle konsulenter arbejder med netværk i større sammenhænge ved for eksempel store produktionsvirksomheder. Her bliver man betegnet som netværkskonsulent. Yderligere kan man arbejde som IT-sikkerhedskonsulent, hvor man arbejder med implementering og opretholdelse af sikkerhedsnetværk. Derfor kan det variere meget hvilke informations teknologiske arbejdsopgaver, konsulenten konkret varetager.

 

Arbejdssteder

Som du måske har fået fornemmelsen af i ovenstående afsnit, kan en IT-konsulent arbejde ved en lang række af forskellige virksomheder i forskellige brancher. Det skyldes det stigende behov for elektroniske og digitale løsninger i erhvervslivet samt i det offentlige.

Man kan blive ansat i en konkret IT-virksomhed, hvor man sandsynligvis vil blive sendt ud til firmaets kunder for at yde support, installationer, rådgivning eller lignende. Større virksomheder vil måske vælge at fastansætte en IT-konsulent, fordi behovet for udvikling, forbedring og rådgivning måske er konstant. 

Desuden kan man arbejde som konsulent inden for IT på et sygehus, da der her er et konstant behov for, at IT-systemerne kører fejlfrit og udvikler sig. Derfor er det vigtigt, at der altid er en IT-konsulent tilgængelig, som kan håndtere eventuelle fejl og mangler. 

En IT-konsulent kan også være selvstændig eller arbejde freelance, hvilket vil sige, at vedkommende ikke er knyttet til en specifik virksomhed, men derimod tager de opgaver, som byder sig.

 

Uddannelse som IT-konsulent

Hvis du ønsker at arbejde som IT-konsulent, er der flere forskellige uddannelser, som vil være relevante. Disse er:

  • Data Science

  • Digital design og interaktive teknologier

  • Global Business Informatics

  • Softwareudvikling

Hver af uddannelserne fører dig i en specifik retning inden for informationsteknologi, så det handler meget om, hvordan du har planer om at bruge din uddannelse i jobbet som IT-konsulent. 

Vælger du at studere Data Science, lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data. Hertil lærer du også at anvende denne information og bruge resultaterne hos firmaer og organisationer. I denne sammenhæng vil du specielt have mulighed for at blive Business Intelligence konsulent.

Går du derimod med uddannelsen Digital design og interaktive teknologier, lægger fokus mere på design af digitale medier og teknologier. Her vil du lære omkring, hvordan teknologien influerer vores levemåde og samfund. Med denne uddannelse vil det være oplagt at få arbejde inden for udvikling af digitale produkter og services.

Global Business Informatics fokuserer på, hvordan IT kan styrke samarbejdet mellem mennesker på tværs af både virksomheder, lande og kontinenter. IT har revolutioneret den måde vi arbejder på samt hvordan firmaer etablere og organiserer sig. Denne uddannelse sammensætter teorier og metoder fra de samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske aspekter samt sætter IT i perspektiv til hvordan det håndteres på tværs af professions, køn og kultur. Dette vil i denne sammenhæng typisk føre til jobs som procesanalytiker eller projektkoordinater.

Ovenstående uddannelser er på bachelorniveau og kan i mange tilfælde suppleres med en kandidat som overbygning, hvor man som studerende vinder flere kvalifikationer inden for IT.

Indhold: