IT

It-konsulent

Hvad laver en IT-konsulent?

En IT-konsulent hjælper andre virksomheder med at forbedre deres IT-systemer eller etablere nye systemer. De har stor erfaring med at vejlede og hjælper kollegaer eller kunder med at bruge systemer, programmer og andet IT.

Der findes også IT-konsulenter, som er ansat fast i en virksomhed. Dette kan for eksempel være i en større virksomhed med mange medarbejder, der gør stor brug af IT i deres arbejde.

IT-konsulenter kan også have andre arbejdsopgaver. Det er meget forskelligt arbejdspladserne imellem, og stillingen dækker også over andre stillinger som for eksempel IT-supporter.

Man kan både være med til at rådgive virksomheder og kunder om de løsninger, der bedst passer til deres behov. Derudover kan de også arbejde med udvikling og forbedring af produkter. Dette kan for eksempel være i en produktionsvirksomhed.

Arbejder man som konsulent hos et IT-firma, har man en del kundekontakt både telefonisk og ansigt til ansigt. IT-virksomhederne har aftaler, der kaldes servicekontrakter, med virksomheder og institutioner, der ringer, når de har brug for hjælp eller vejledning. Kan der ikke findes en løsning gennem telefonen, tager konsulenten ud og undersøger problemet nærmere.

IT konsulenter kan være specialiserede på en række forskellige områder. Nogle har stor viden om systemopbygning og IT-programmer, mens andre er eksperter omkring IT-sikkerhed og kan lave løsninger til både private og erhverv. Derudover skal IT-konsulenten også vide, hvordan virksomheder er bygget op, og hvordan man laver løsninger til store virksomheder, uden det bliver økonomisk uoverskueligt. Man skal selvfølgelige også være god til at have kundekontakt, og man skal være god til at formidle sin viden til andre, der ikke har samme viden om IT.

Nogle gange skal IT-konsulenterne også lave oplæg eller kurser om de programmer, som de integrerer i en virksomhed eller i en institution. Her sørger de for at lave en plan over, hvad der er vigtigt, og hvad kursisterne skal igennem. De skal derfor også være gode til at lære fra sig og svare på spørgsmål om programmer, systemer og lignende.

Når man arbejder som IT-konsulent, skal man være forberedt på, at det kan blive hektisk. Når man arbejder som konsulent for virksomheder, er man konsulent for flere virksomheder på en gang, og hvis et system er gået ned, kan det derfor også påvirke flere virksomheder på en gang og skabe panik blandt medarbejdere og ledelse. Hvis man ikke kan løse problemet med det samme, er det derfor vigtigt, at man kan finde en kompromisløsning, der kan fungere i et stykke tid, indtil det originale system virker igen.

Andre grene af IT-konsulenter arbejder for eksempel i sundhedssystemet, hvor de arbejder med at udvikle og benytte IT-systemer, der gør patientadministration og andet administration lettere at håndtere og holde overblik over. Dette hedder en sundhedsinformatiker. Der er også IT-konsulenter, der arbejder med netværk i store størrelser for eksempel på sygehuse og store produktionsvirksomheder. Dette hedder en netværkskonsulent.

Arbejdssteder

IT-konsulenter arbejder mange forskellige steder. De kan være ansat i en IT-virksomhed, hvor de derfra har andre virksomheder eller institutioner som kunder, og yder support efter behov. De kan også have en selvstændig virksomhed, der laver samme opgaver. Derudover findes IT-konsulenter i forskellige virksomheder, hvor de har en fast stilling, der omhandler support og rådgivning. Dette kan være store virksomheder i konstant udvikling eller på et sygehus, hvor det er vigtigt, at der altid er en IT-konsulent tilgængelig. Derudover findes der forskellige slags IT-konsulenter, hvor deres specialiseringer også påvirker deres arbejdsopgaver. Dette kan for eksempel være en IT-sikkerhedskonsulent, der arbejder med implementering og opretholdelse af sikkerhedsnetværk, eller en sundhedsinformatiker der arbejder med systemer og databaser på sygehuse. Det kan også være en netværkskonsulent, der arbejder med store netværk.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger, der minder om IT-konsulenten. Her arbejder man både med vejledning, rådgivning og support af private, virksomheder og offentlige institutioner.

IT-supporter

En IT-supporter arbejder med at vedligeholde, rådgive og være behjælpelig med forskellige IT-systemer for én eller flere virksomheder. Det gælder for alle former for elektronisk udstyr i virksomhederne, hvilket indebærer alt fra computere til projektorer, printere, telefoner, internetnetværk og meget andet. Det kan også gælde opretholdelse af servere.

Man arbejder med mange forskellige mennesker, og det er alle typer af medarbejdere, der kan have problemer med teknikken. Man arbejder enten selv eller i en afdeling, hvor man sørger for den daglige drift af teknikken. Derudover kan man stå for at reparere både software og hardware, mens man også sørger for at få nye programmer og systemer op at køre for de øvrige medarbejdere. Man kender systemerne både af interesse og ved at studere de brugsanvisninger og manualer, der følger med elektronikken.

Teknisk supporter

En teknisk supporter, der også kaldes en elektronikteknolog, arbejder både med at analysere elektroniske produkter og maskiner men også med at konstruere og udvikle nye og eksisterende produkter.

Man arbejder primært med de elektroniske systemer, der findes inde i maskiner. Det kan for eksempel være opvaskemaskiner, computere og mobiltelefoner samt udstyr til medicinalindustrien og meget andet. Der findes også elektroniske systemer i forskellige kommunikationssystemer som for eksempel internetnetværk, industrielle netværk, telefonnetværk og meget andet både internt og eksternt mellem virksomheder.

Projektleder

En projektleder kan arbejde i mange forskellige brancher og være i kontakt med mange forskellige virksomheder. Her kan man lede både interne og eksterne projekter, hvor man er med til at udvikle og forbedre en virksomhed eller et produkt. Normalt arbejder man en bestemt strategi, der skal følges, eller et mål der skal nås, som så skal give et ønsket resultat.

Der findes projektledere i mange forskellige forbindelser. Blandt andet i bygge og anlæg, hv.. Også i salg og markedsføring er der projektledere. De er for eksempel med til at lave reklamekampagner og andre projekter, der er en kombination af flere forskellige stillinger. Projektlederen skal have et stort overblik og være god til at have mange bolde i luften. I produktudvikling findes der også projektledere, der er med til at forbinde de forskellige ideer og udviklingen i projektet, så der holdes et overblik hele tiden.

Der findes også projektledere i andre brancher, og de kan have mange andre forskellige opgaver.