IT

IT-branchen er konstant i udvikling, og derfor er det nødvendigt, for de personer som arbejder inden for faget altid at holde sig opdateret. Inden for branchen kan man arbejde med enten software, hardware eller begge, og der findes mange nyere stillinger inden for faget, fordi det netop er et nyt erhverv i forhold til mange andre brancher. Man siger, at vi lever i den digitale tidsalder, hvilket betyder, at de færreste virksomheder, organisationer og foreninger kan undvære en IT-afdeling eller IT-kyndige medarbejdere, fordi der næsten altid vil være brug for IT-systemer og digitale løsninger på en arbejdsplads.
IT Icon

IT-branchen

IT står for informationsteknologi, og branchen er opbygget om stillinger, der omhandler IT på forskellige niveauer og måder.

Der findes både praktiske og mere stillesiddende stillinger inden for informationsteknologi, men vigtigst af alt er, at man er klar over, at man arbejder i en branche, der hele tiden er under udvikling og derfor hele tiden skal undersøges og forbedres. Nogle IT-medarbejdere sørger for, at systemer opretholdes og opdateres regelmæssigt, mens andres opgave er at rette de fejl, der opstår og forstærke systemerne, så de ikke opstår igen. Andre IT-folk arbejder med software og programmering, som er det, der foregår inde bag skærmen, og som er med til at lave de hjemmesider, programmer og applikationer, vi benytter hver eneste dag, og som er blevet afgørende for vores levestandard.

Arbejder man med hardware er man specialiseret inden for den fysiske elektronik som altså telefoner, computere, tablets og lignende. Her har medarbejdere altså forstand på hvordan man reparere og udskifter dele af disse hjælpemidler.

 

Hvem bruger IT?

Der findes ikke mange virksomheder, hvor man ikke benytter IT i større eller mindre grad. Nogle står selv for en stor del af deres brug af IT, hvor de enten har en IT-afdeling eller blot en IT-medarbejder til at varetage arbejdet. Andre outsourcer deres IT-opgaver til specialiserede virksomheder inden for faget.

Og der er stor forskel på hvad virksomhederne bruger IT til. Nogle firmaer bruger for eksempel programmer til at holde øje med kunders aktiviteter, nogle bruger IT til markedsføring og salg, mens andre bruger det til noget helt tredje. Der er også mange virksomheder, der lader deres bogholderi og regnskabsafdeling bruge digitale programmer til at udføre avancerede regneopgaver samt bevare information. Der bruges tilligemed IT til en stor del af det administrative arbejde, der finder sted i virksomhederne i dag. Dette er for eksempel opgaver til personaleadministration, planlægning af produktion, oversigt over kunder samt styring af lager og indkøb.

Derudover bruges IT til at styre forskellige maskiner og produktionsanlæg. Mange robotter på fabrikker styres i høj grad af avanceret IT-systemer, mens der også findes digitale programmer til design, 3D-printing og meget andet. Derudover stilles tidsskrifter, blade og magasiner også op på computeren, hvor der findes programmer, der gør hele processen utrolig brugervenlig. Politiet, militæret og sikkerhedsfirmaer bruger også IT til styring og overvågning.

Der er derfor et stort behov for, at der findes medarbejdere, der har viden om IT og de forskellige systemer og programmer, der findes, mens det er vigtigt, at der er nogen, der hele tiden kan forbedre det bruger- og sikkerhedsmæssigt.

Også i den offentlige sektor er der voksende brug af IT. Dette ses blandt andet ved oprettelsen af NemID, og E-Boks, hvor staten og kommunerne samt andre offentlige institutioner kan komme i kontakt med borgerne, mens borgerne kan løse mange opgaver og problemer hjemmefra i stedet for at tage på rådhuset. Under den offentlige sektor findes også forskellige registre og databaser, der er med til at skabe oversigt over borgere, køretøjer samt kriminelle og andre, der har været i kontakt med politiet.

De digitale muligheder er mange og begrænsningerne er få. Specielt i Danmark har vi en vane med at digitalisere det meste, og derfor er der konstant mangel på folk inden for IT, hvilket giver det gode jobmuligheder, hvis man er IT-kyndig.

 

Hvilke IT-virksomheder findes der?

Specialiserede virksomheder inden for IT kan tilbyde megen forskellig hjælp og arbejder inden for mange forskellige områder, og derfor er det vigtigt at gøre det klart for sig selv, hvilken type af IT man har brug for hjælp til eller vil arbejde med.

Nogle firmaer inden for IT arbejder med SEO, hvor man søger at gøre en virksomhed og deres produkter mere synlige end konkurrenternes. SEO står for search engine optimization og betyder, at man ønsker at komme øverst på f.eks. Google, når en potentiel kunde søger på ord som relatere sig til firmaet og dets produkter. Derudover har man stor viden om søgemønstre. Søgemønstre er potentielle kunders og målgruppers måde at søge efter produkter eller tjenester på, og SEO-medarbejderen ved en del om optimering af virksomheders hjemmesider og andre digitale platforme, hvor søgeordsanalyser kan være nødvendige for virksomhederne.

Yderligere findes der IT virksomheder, som arbejder med at lave og optimere software. Det er som tidligere nævnt, det der foregår bag skærmen. En sådan virksomhed kan arbejde med at programmere hjemmesider, apps eller IT-systemer. Her arbejder man med kode, som den almindelige bruger ikke kan se, men som skaber computerspil, databaser, forskellige redigeringsprogrammer og meget mere.

Hertil kommer sig firmaer der er specialiserede i hardware, hvilket er modsvaret til software, nemlig de fysiske genstande. Her vil man typisk se, at der er brug for en forretning, hvor man kan komme ind og købe nyt elektronisk udstyr samt aflevere gammelt udstyr til reparation.

Nogle IT-virksomheder er mere praktiske, hvor de for eksempel står for at installere fiber til bredbånd og har til opgave at løse eventuelle problemer samt sørger for at disse ikke opstår. Disse medarbejdere er specialiserede i at oprette og forbedre netværk og netværksforbindelser, så de kan holde til trafik fra mange brugere og samtidig fungerer hurtigt.

 

Stillinger inden for IT-branchen

Der findes mange forskellige stillingsbetegnelser i faget, hvor nogle medarbejdere vil være specialiserede inden for et felt, mens andre har ekspertise inden for flere områder. Det kan være svært at holde styr på, hvilke stillinger der findes inden for IT, fordi at der grundet den rivende udvikling i branchen, hele tiden opstår nye betegnelser og behov for medarbejdere. Nogle af disse stillingsbetegnelser er blandt andet:

  • Databaseadministrator
  • Software- eller webudvikler
  • IT-sikkerhedsmedarbejder
  • Teknisk supporter
  • Sikkerhedsingeniør
  • Seniorudvikler
  • Programmør 

De forskellige IT-medarbejdere er delt op i mange forskellige kategorier, der hver især arbejder med hver deres område. I større virksomheder kan der være flere forskellige IT-medarbejdere med hver deres ansvarsområde og speciale under en hel afdeling. Hos andre firmaer er det måske den samme medarbejder, der arbejder med alt fra SEO til programmering og webudvikling. 

Nogle IT-medarbejdere fungerer også som afdelingsledere eller projektledere, hvor de har ansvaret for afdelingens succes eller fuldførelsen af et konkret IT-projekt. Her har de som regel stor viden om det specifikke felt inden for IT, samt står i spidsen for de andre medarbejdere i afdelingen eller på opgaven.

 

Hvad skal der til for at blive IT-medarbejder?

Det afhænger af den IT-stilling, som du er interesseret i, hvilken retning du skal gå for at komme i arbejde som IT-medarbejder. Der er nemlig stor forskel på de forskellige uddannelser og krav til kvalifikationer i branchen.

Nogle stillinger kræver en bachelor eller kandidat i IT inden for feltet, mens andre kan blive ansat grundet deres interesse i IT og deraf erfaring og viden på området.

Læs mere om de specifikke stillinger og hvilke arbejdsopgaver der følger med via linksene ude til højre.