Hvad laver svejseren?

En svejsers opgave består som regel af større opgaver og projekter. Jobbet går ud på at svejse dele af metal sammen for at skabe konstruktioner. Dette kan for eksempel være forskellige former for rør, master og mange forskellige store konstruktioner. Dette er for eksempel store fragtskibe, kraner, olietanke og broer.

Hvis man ikke selv laver svejsearbejdet, for eksempel fordi der er tale om kæmpestore dele, der skal svejses sammen, kan man programmere og derefter styre forskellige svejserobotter.

Når man arbejder som svejser, skal man have stor viden om de forskellige metaller og teknikker, som man arbejder med. Blandt andet fordi de forskellige metaller kan udlede forskellige stoffer og gasser som kan være sundhedsskadelige. Derudover kan svejsningen være meget varm, mens processen også udleder et meget stærkt lys. Derfor er der en række sikkerhedsforanstaltninger man skal have styr på som svejser, så man hverken skader sig selv eller sine omgivelser i svejsningsprocessen. Det er også vigtigt at vide hvordan de forskellige metaller reagerer med hinanden.

Normalt arbejder svejseren med jern og stål, men der findes også andre metaller, der kan bruges i svejsningsprocessen. Det er her det er vigtigt at vide om man bruger de rigtige teknikker, og om materialerne kan samarbejde. Ved at benytte svejserobotter, har svejserne mulighed for at udføre meget præcist og identisk svejsearbejde. Her har svejseren til opgave at programmere de robotter der skal udføre arbejdet, og sørge for at de er indstillet rigtigt. Det er også svejserens opgave at kontrollere om robotten har udført opgaven tilfredsstillende.

Der findes også forskellige typer af svejsere. En af disse er en TIG-svejser, der også bliver kaldt for en loddemontør. En loddemontør udfører manuelt montage- og loddearbejde. De kan også lave opgaver med forskellige poler- og slibemaskiner. De laver altså nogle af de opgaver, der er for små og detaljerede for den almindelige svejser, der fokuserer på større svejseopgaver. Derudover kan TIG-svejseren lave mindre reparationer og forskellige tests af svejsearbejdet.

Hvor arbejder en svejser?

Der er mange muligheder for at komme rundt i landet, og endda verden som svejser. Arbejdet som svejser foregår både udendørs og indendørs. Normalt arbejdes der inden for jern- og metalindustrien, herunder alle typer virksomhed der har brug for svejsearbejde. Dette kan for eksempel være bilindustrien, maskinfabrikker, skibsværfter og til sidst smedeværksteder og virksomheder, der udfører svejseopgaver og laver forskellige stålkonstruktioner. Derudover kan svejsere være beskæftiget på boreplatforme på havet (offshore) og på land (onshore). Dette kan for eksempel være i forbindelse med disses konstruktioner samt forefaldende arbejde, vedligehold og reparationer.

Cases

Nedenfor ser du et par cases om jobbet som svejser. Disse cases er kun eksempler og er blot til for at give en forestilling om nogle af svejserens opgaver. Kontakt os gerne, hvis du søger job som svejser, eller hvis du kan tilbyde stillinger til vores dygtige og kompetente jobsøgende.

Boreplatformen

En svejser fik en ansættelse på en boreplatform i Østersøen. Her var opgaverne at vedligeholde den store konstruktion, i samarbejde med andre svejsere fra Norden. Stillingen var fast, men jobbet lå i perioder med to ugers arbejde, og derefter en uges fri, på grund af den afsidesliggende arbejdsplads.

Lysmaster på stadion

En svejser fik til opgave med et hold af forskellige håndværkere at sætte store lysmaster op på et stadion. Masterne var mange meter høje, og skulle placeres meget præcist. Det krævede kompetencer inden for støbning, elektricitet og meget andet, for at få opgaven løst. Svejserens opgave var at svejse de store elementer sammen, mens masten lå på jorden, så den kunne rejses i ét stykke. En spændende opgave at få, blandt andre mere almindelige opgaver, man kan få som svejser.

Rekruttering af svejsere

Vi tilbyder hjælp til rekruttering til fastansættelser af svejsere. Er I en virksomhed, og mangler i at finde de rigtige svejsere til en ny stilling? Vi har et stort antal engagerede jobsøgende med deres CV på vores hjemmeside. De leder efter deres drømmejob og det har din virksomhed måske. Vi hjælper gerne med at rådgive begge parter i hele job- og kandidatsøgningen, samt gennem ansættelsesprocessen. Vi har meget erfaring med de fleste brancher, og har derfor et kæmpe netværk, der er klar til at hjælpe med at finde både kandidater og drømmejobs. Vi har både profiler for virksomheder og jobsøgende, så parterne har let ved at finde hinanden og de rigtige kandidater og jobs.

Vikariater for svejsere

Har jeres virksomhed brug for et vikariat på grund af sygdom, orlov eller barsel? Vi hjælper og rådgiver gerne med at finde en eller flere vikarer til både kort- og langsigtede vikariater. Vi har et kæmpe netværk, som vi bruger når vi skal matche jobsøgende og virksomheder, og vi matcher ikke for at skabe ansættelser, men for at skabe gode relationer. Vi vil gerne sørge for at kende virksomhederne, så vi kan sørge for at finde de personer der passer bedst ind.

Try & Hire

Try & Hire er et forløb for virksomheder, der ikke selv vil tage sig af rekrutteringsprocessen. Dette kan der være flere forskellige grunde til. Det kræver både tid og ressourcer at stå for rekrutteringen selv, og derfor er Try & Hire en oplagt mulighed, for at få hjælp til processen. Ved Try & Hire taler vi med virksomheden om, hvilken type person og hvilke kompetencer de har brug for i deres virksomhed. Når vi har afklaret vores forventninger, forsøger vi at finde det perfekte match, den perfekte kandidat. Når vi mener, at vi har fundet et match, tager vi en eller flere personer ind til samtale, hvor vi vurderer deres kompetencer og taler om deres forventninger. Hvis de stemmer overens med virksomhedens forventninger, tilbydes kandidaten et vikariat i virksomheden på et antal uger, der kan variere. Gennem forløbet skal virksomheden ikke koncentrere sig om andet end at lære vikaren op i stillingen, da vi tager os af al administration. Efter forløbet, og hvis alle parter er tilfredse med processen, kan vikaren blive tilbudt en fastansættelse i virksomheden. Det er en ideel måde at finde den perfekte kandidat til et job, mens vikaren får lov at tilegne sig nogle gode kompetencer, samt skabe sig et nyt og forbedret netværk.