Hvad laver en nedriver?

Når man arbejder som nedriver, er jobbet at bryde forskellige konstruktioner ned. Dette kan være gamle bygninger, der ikke længere kan holde, det kan være bygninger, der er sundhedsskadelige eller bygninger, som står i vejen for nye konstruktioner som veje og andre bygninger.

Nedrivning kan være farligt arbejde både på grund af ustabile bygninger samt forskellige typer af farlige stoffer, der kan findes i de materialer der er blevet bygget med. Nogle er de ting, man skal have viden indenfor som nedriver, er sikkerhed på arbejdspladsen, forskellige miljøforhold og hvordan man betjener forskellige maskiner og værktøj. Derudover betjener man stillads og truck. Derudover skal man vide ting om lovgivning og regler på nedrivningsområdet samt bygningstyper, materialer, bygningsstabilitet, herunder ustabile bygninger, indvendig og udvendig nedrivning. Man skal også vide, hvordan man river forskellige typer af bygninger ned, dette kan for eksempel være produktionsanlæg og andre store konstruktioner.

Det handler også om at kunne kommunikere med kunder og samarbejdspartnere for at være sikker på, det er de rigtige elementer, der bliver revet ned. Dette betyder også, at man skal kunne læse tegninger og kort samt være dygtig til IT, for at få en forståelse for byggeriet.

Der er et stort fokus på sikkerhed og miljø i jobbet. Både for de arbejdendes skyld, men også for de omgivelser der arbejdes i. Dette kræver blandt andet viden omkring fjernelse af asbestholdige materiale, brandbekæmpelse og førstehjælp. Man skal også have viden omkring arbejde med epoxy, betjening af personlifte, ergonomi, opstilling af rulle og bukkestilladser, affaldssortering samt vejen som arbejdsplads, og hvordan man begiver sig sikkert rundt på en byggeplads, hvor der nedrives. Man skal også vide, hvordan man arbejder med forskellige værktøjer som motorsav, gaffeltruck og sigt teleskoplæsser. Ofte er det godt at have kendskab til at køre gummiged og anvende minidumpere og motorbører.

Arbejdssteder

Som nedriver kan man komme til at arbejde mange forskellige steder og under mange forskellige forhold. Det kan både være i tæt bebyggelse, hvor man skal være ekstra forsigtig på grund af omkringliggende bygninger og mennesker. Det kan også være landbrugsbygninger og store konstruktioner som fabrikker og andre store produktionsvirksomheder og lagre. Det kan også være andet end bygninger for eksempel broer eller vindmøller, hvor hele processen kræver fokus, og hvor der laves en udførlig plan for processen, så omgivelserne omkring ikke påvirkes negativt.

Der kan også være miljøopgaver, der handler om at indskrænke skade, der er opstået ved nedrivningen, og hvor der kræves stor forsigtighed, så hverken de arbejdende eller omgivelser skades af kemikalier eller materialer.

Case

Herunder er et eksempel på hvordan en opgave for en nedriver kan se ud. Eksemplet er opfundet, og er blot til for at vise en eventuel arbejdsopgave.

En faldefærdig bondegård skulle nedrives. Gården var mange år gammel, og var begyndt at falde sammen. Fordi gården lå i et bevaringsværdigt område, gjaldt det om at vise stor forsigtighed omkring området og affaldsbortskaffelsen. Selve arbejdet skulle derfor foregå med stor omhu. Dette var en længerevarende proces, da alt for tunge materialer og maskineri ikke måtte befinde sig i området. Meget nedrivning skulle derfor foregå i hånden, så grunden kunne faldet i med resten af det bevaringsværdige område.

Uddannelse og kurser

Man kan blive uddannet nedriver gennem en række forskellige kurser. Kurserne har forskellig varighed og kan vare fra få dage til halvandet år - afhængigt af tidligere uddannelse. Man tilegner sig de forskellige kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaverne med sikkerhed som førsteprioritet. Nogle af kurserne er lavet Nedbrydningssektionen og 3F, mens andre er en del af AMU.

Rekruttering af nedrivere

Vi rådgiver gerne jeres virksomhed til rekruttering til fastansættelser af nedrivere. Er I en virksomhed, der mangler at finde de rigtige nedrivere til en eller flere stillinger? Vi har stor erfaring med at matche virksomheder med engagerede jobsøgende. De har deres CV på vores sider, og vi hjælper også jobsøgende med at finde deres drømmejob - måske hos din virksomhed? Vi hjælper gerne med at rådgive begge parter i hele job- og kandidatsøgningen samt gennem ansættelsesprocessen. Vi har stor erfaring med bygge- og anlægsbranchen, og vi plejer vores solide netværk, der er klar til at hjælpe med at finde både kandidater og drømmejobs. Vi har både profiler for virksomheder og jobsøgende, så parterne har let ved at finde hinanden og de rigtige kandidater og jobs.

Vikariater for svejsere

Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at finde et vikariat på grund af orlov, barsel eller sygdom. Vi vejleder i at finde en eller flere vikarer til vikariater af både kort og lang varighed. Vi har et kæmpe netværk, som vi bruger, når vi skal matche jobsøgende og virksomheder, og vi matcher ikke for at skabe ansættelser men for at skabe gode relationer. Vi kender de forskellige virksomheder, så vi kan sørge for at matche med de personer, der passer bedst ind.

Try & Hire

Dette er et forløb for virksomheder, der ikke selv vil tage sig af rekrutteringsprocessen af flere forskellige grunde. For eksempel kræver det utroligt meget tid og mange ressourcer at stå for rekrutteringen selv. Try & Hire er en oplagt mulighed for at få hjælp til denne proces. Ved Try & Hire taler vi med virksomheden om, hvilken type person og hvilke kompetencer de har brug for i deres virksomhed. Når vi har afklaret vores forventninger, forsøger vi at finde det perfekte match; den perfekte kandidat. Når vi mener, at vi har fundet et match, tager vi en eller flere personer ind til samtale, hvor vi vurderer deres kompetencer og taler om deres forventninger. Hvis de stemmer overens med virksomhedens forventninger, tilbydes kandidaten et vikariat i virksomheden på et antal uger, der kan variere. Gennem forløbet skal virksomheden ikke koncentrere sig om andet end at lære vikaren op i stillingen, da vi tager os af al administration. Efter forløbet, og hvis alle parter er tilfredse med processen, kan vikaren blive tilbudt en fastansættelse i virksomheden. Det er en ideel måde at finde den perfekte kandidat til et job, mens vikaren får lov at tilegne sig nogle gode kompetencer samt skabe sig et nyt og forbedret netværk.