Bygge og Anlæg

Maskiningeniør

Hvad laver en maskiningeniør?

Maskiningeniørens opgave er at finde på nye produkter og udvikle allerede eksisterende produkter, så de bliver bedre. Man arbejder med alt fra produktudvikling, produktion og konstruktion til kvalitetsteknik og projektledelse. Jobbets indhold kommer meget an på hvilken virksomhed, man arbejder for, og hvilke produkter virksomheden producerer, og hvilken branche man opererer i. Dette kan for eksempel være plast, metal og mange andre ting. Ofte arbejder maskiningeniører med ideer til hospitalsudstyr og værktøj, mens der de seneste år er kommet stor fokus på at udvikle produkter, der har en positiv eller neutral indvirkning på miljøet.

Som maskiningeniør arbejder man med matematik og fysik, mens man forsøger at designe og skabe nye ideer og produkter, som man skal få til at virke fra teori til praksis. Dette indebærer en masse baggrundsundersøgelser, hvor man planlægger, beregner og analyserer sig frem til et produkt, som man derefter kan prøve at udvikle fysisk. Derudover skal man kunne lave test i laboratorier, kunne tegne sine ideer samt budgettere og lave beregninger på produktets kostpris. Man arbejder derfor med hele processen fra det første design til konstruktionen og til det færdige produkt.

Som maskiningeniør arbejder man med flere forskellige løsningsforslag på én gang, hvor man ofte holder oplæg og udvikler sammen med andre afdelinger herunder salg og marketing samt ledelsen i virksomheden eller organisationen. Som projektledere kan en maskiningeniør arbejde med at rådgive og vejlede andre ingeniører og tekniske medarbejdere, der arbejder med produkt- og procesudvikling. Derudover kan du undervise i forskning, innovation og udvikling for ingeniører under uddannelse.

Det er vigtigt, at maskiningeniører har fokus på, hvordan deres produkter har indvirkning på verden omkring sig; dette kan for eksempel være miljø- og forureningsproblemer samt arbejdsforhold. Derfor arbejder mange maskiningeniører med at udvikle og forbedre de produktionsprocesser og materialer, der allerede findes, så de får et bedre slutresultat. En maskiningeniør kan også arbejde med store projekter på maskintekniske anlæg. Dette kan for eksempel være rensningsanlæg, kraftværker og destruktionsanlæg, hvor formålet er at gøre processen mere effektiv og miljøvenlig. Derudover kan der være forskellige administrationsopgaver, der omhandler analysering, salg, økonomi samt produkt- og afsætningspolitik. Det er en vigtig kompetence at kunne have overblik og evne til at planlægge store projekter, og man skal også have gode ledelsesevner.

Nogle maskiningeniører arbejder som bilingeniører. De har en specialuddannelse i bilsyn og hjælper politiet med at undersøge og efterforske køretøjer under trafikulykker, forbrydelser og andre politiopgaver.

Arbejdssteder som maskiningeniør

Man finder maskiningeniører i flere forskellige brancher. Hovedsageligt arbejder maskiningeniører i jern- og metalindustrien, men man kan også arbejde i rådgivende stillinger i ingeniørvirksomheder eller i andre brancher som proces- og produktionsindustrien, levnedsmiddelindustrien og i transportsektoren, hvor man i alle brancherne arbejder med produktudvikling og lignende. Også i maskinindustrien har maskiningeniøren opgaver, der blandt andet indebærer udvikling og fremstilling af motorer, pumper, vindmøller, løfteudstyr og meget andet. I metalindustrien kan maskiningeniøren blandt andet arbejde med våben og stålprodukter. Man finder også maskiningeniører i kommuner, hvor de løser opgaver i de tekniske forvaltninger. I kommunerne kan maskiningeniøren arbejde med rådgivning og produktion og teknik, opsætning af produktionsmaskiner og anlæg samt afprøvning, vedligehold og kontrol af de forskellige maskiner. Maskiningeniører kan også arbejde med udlejning og salg af forskellige industrimaskiner, hvor de også kan stå for rådgivning og vedligehold.

Bygge- og anlægsbranchen

Arbejder man i bygge- og anlægsbranchen, arbejder man med flere forskellige grene af jobs, der er fokuseret inden for håndværk og andre praktiske stillinger, der indebærer, at man arbejder med værktøj, maskiner og andre tekniske installationer. Branchen består af opgaver inden for byggeri og konstruktion, hovedsageligt med bygninger, både privat og offentligt, samt forskellige former for bygninger i industri- og produktion. Når man arbejder med bygge og anlæg, specialiserer man sig inden for et bestemt område for eksempel som murer eller brolægger. Det er en meget bred branche, og man bliver derfor nødt til at vælge en gren og gå med den, fordi der er brug for mange specifikke kompetencer i de forskellige områder og stillinger. Det er svært at dygtiggøre sig som både VVS’er og maler, og derfor er det vigtigt, at der findes mange forskellige uddannelser, der fokuserer på at dygtiggøre mennesker på ét område. Man kan naturligvis arbejde med bygnings- og anlægskonstruktion som blandt andet tømrer og snedker, men der findes også områder i indeklima og energi, veje og trafik og vand og miljø, der blandt andet indebærer VVS’er og jord- og kloakarbejdere.