Bygge og Anlæg

Maskinfører

Hvad laver en maskinfører?

En maskinfører har til opgave at betjene og vedligeholde forskellige typer af maskiner, der benyttes i bygge og anlægsbranchen. Dette er for eksempel maskiner til landbruget, til vejarbejde, forskelligt gravearbejde og jordarbejde.

Selvom man som regel er uddannet til at kunne betjene mange forskellige maskiner, vælger man ofte at specialisere sig inden for et bestemt felt. Man er som regel delt op efter de omgivelser, man arbejder i. Dette kan for eksempel være landbruget, hvor man er uddannet i at betjene alle de maskiner, der bruges til de opgaver, der er i området; hovedsageligt markarbejdet. Først og fremmest gælder det traktorer med forskellige maskiner og redskaber efter samt mejetærskere og gravemaskiner. Dette inkluderer for eksempel maskiner til at så, høste, pløje og harve. Det indebærer også maskiner til at køre med sprøjtemidler, gylle og kunstgødning samt til at fjerne ukrudt. Maskinføreren laver også snerydning, saltning, grusning, sandspredning og andre opgaver, der er tilknyttet forskellige sæsoner.

Man arbejder med forskellige maskiner områderne imellem. I entreprenørvirksomheder arbejder man med maskiner som bulldozere til jordflytning og nedrivning, tromler til at flade jorden ud osv. I andre arbejdsområder for eksempel produktionsgartnerier, kommuner og skovbrug, arbejder man med mange af de samme maskiner, hvoraf især dem til landbruget også benyttes i de forskellige gartnerier. Også i firmaer der lægger asfalt, benytter man sig af maskinførere til at klare de forskellige tunge opgaver som at tromle og lægge asfalten.

Udover at betjene maskinerne til at løse de mange forskellige opgaver, har maskinføreren også til opgave at vedligeholde de mange forskellige maskiner og sørge for, at de altid er klar til brug og indstillet rigtigt. Det er også maskinføreren, der sørger for mindre reparationer. Dette er både fordi, at det sparer tid og penge at kunne reparere selv i stedet for at sende de store maskiner til reparation hos producenten. Derfor kræver det, at man har stor viden omkring de forskellige maskiner for at kunne have overblik over maskinernes specifikationer og tekniske indstillinger. Dette er et led i uddannelsen som maskinfører.

Hvor arbejder maskinføreren?

Når man arbejder som maskinfører, er der bred mulighed for at arbejde mange forskellige steder. Man kan naturligvis arbejde i et entreprenørfirma, hvor man løser forskellige opgaver sammen med håndværkere som tømrere, murere, kloakeringsarbejdere og meget andet. Her har man opgaver, der omhandler byggeri og konstruktion, og det kan være alt fra at betjene kraner til gravemaskiner. Man kan også arbejde på maskinstationer, hvor man skal have bred viden omkring de forskellige maskiner for at kunne betjene dem og løse forskellige opgaver. Derudover kan man have en stilling som maskinmester i et skovbrug, hvor ens opgaver for eksempel kan være at arbejde med vedligehold af skoven samt træfældning og lignende.

Man benytter også maskinførere i grusgrave, hvor der skal udgraves og flyttes mange tons jord ved hjælp af store maskiner og kraner. Derudover skal jorden transporteres andre steder hen. På kraftværker til for eksempel fjernvarme, bruger man maskinførere til at flytte brændsel og lignende. Også på kommunale forvaltninger benyttes der forskellige former for maskinførere; for eksempel til kloak- og andet gravearbejde.

Kunne du tænke dig at få et job som maskinfører? Så kan Kandidaterne hjælpe dig med at finde et jobmatch. Læs mere og opret dit CV her. Du kan også læse mere om branchen Bygge og Anlæg nedenfor. 

Branchen Bygge og Anlæg

Bygge- og anlægsbranchen består af mange forskellige håndværksmæssige stillinger. Mange af stillingerne arbejder sammen med hinanden i dagligdagen, fordi der er brug for mange forskellige kompetencer især under byggeri og konstruktion. Nogle af stillingerne i branchen er murer, tømrer og snedker, VVS’er, entreprenør og meget andet. Nedenfor er nogle af de forskellige stillinger i branchen beskrevet kort.

Nedriver

Jobbet som nedriver består af forskelligt nedrivningsarbejde i mange forskellige miljøer. Der kan både være tale om faldefærdige blokke i mange etager, gamle bygninger i bevaringsværdige områder og kraner og vindmøller. Det er et job med mange sikkerhedsforanstaltninger både på grund af faren for fysiske skader, men også på grund af de forskellige stoffer der arbejdes med, og som findes i de bygninger, der rives ned. Der er meget variation i opgaverne og sikkerhed er førsteprioriteten, mens man også skal have et godt kendskab til mange af de materialer og maskiner, man arbejder med som nedriver.

Svejser

Svejserens opgaver består ofte af større opgaver og projekter. Man skal blandt andet svejse dele af metal sammen for at skabe konstruktioner. Dette kan for eksempel være forskellige former for rør, master, heriblandt lysmaster, og mange forskellige store konstruktioner. Dette er for eksempel store fragtskibe, kraner, olietanke og broer. 

Som svejser har man mange muligheder for at arbejde i både ind- og udland. Svejsearbejde foregår lige fra konstruktion af boreplatforme til mindre opgaver i bygningskonstruktion. Svejseren svejser med jern og stål, men man bruger også andre metaller som kobber og zink. Det er vigtigt at benytte rigtige teknikker, så man bearbejder materialerne på den rigtige måde. Svejseren ved også, hvordan man benytter svejserobotter til at udføre meget præcist svejsearbejde. Svejseren har også til opgave at programmere de robotter, der skal udføre arbejdet, og sørge for, at de er indstillet rigtigt. 

Maler

Maleren har mange forskellige opgaver. Man arbejder med små og store malerprojekter for eksempel i bygningskonstruktion og kan også lave dags- eller timeopgaver. En maler kan specialisere sig indenfor mange forskellige områder med forskel på varighed, detaljer og kreativitet samt forskellige materialer, typer af maling og underlag. En af specialiseringerne er som bygningsmaler. Bygningsmaleren arbejder med både nybyggeri og konstruktioner samt ældre bygninger, der har brug for vedligehold, opfriskning eller renovering. Jobbet indeholder både meget praktisk kunnen samt kontakt til kunder. Man skal rådgive sine kunder gennem farvevalg, materialevalg og forskellige farvesammensætning- og kombinationer og samtidig kunne lytte til kundes ønsker, da de styrer projektet. En anden specialisering i malerbranchen er skiltemaler. En skiltemaler laver normalt mindre og mere detaljeret malerarbejde end den almindelige maler. Stillingen betegnes også af nogen som skiltetekniker. Her handler jobbet mere om grafisk design.