Bygge og Anlæg

Jord & Kloakarbejde

Jord- og kloakarbejder

Man kan arbejde med både jord- og kloakarbejde, eller man kan specialisere sig indenfor ét område. Dette kan for eksempel være som kloakmester.

Jord- og kloakarbejde går ud på at løse problemstillinger samt lave anlægsarbejde i jorden og kloakkerne. Arbejder man med jord, kan nogle af jobbets opgaver blandt andet indebære deponering, miljøoprensning samt byggemodning og jordflytning. Det kan også være opgaver som at klargøre byggegrunde til forskellige konstruktioner og byggerier, heriblandt også veje, selvom det hovedsageligt er vejarbejdernes område. I disse tilfælde sørger man for, at der ikke er rør, sten og andre forhindringer, hvor vejen skal være, samt at jorden bliver glattet, får den rigtige hældning og så videre. Ved byggegrunde er det også vigtigt, at der ikke er rør og ledninger, der kan skade byggeriet, eller at byggeriet ikke skader de ledninger og rør, der er i området. Når man laver jord- og kloakarbejde, står man også for at lave udgravninger til konstruktionerne samt at håndtere og bortskaffe det jord, der er i overskud, efter opgaven er løst. Arbejdet går ud på at løse forskellige opgaver i kloaksystemet. Dette kan for eksempel være opgaver som udvidelse af de forskellige kloaksystemer eller installation af nye afløb og rør. Der er også opgaver som rensning af de allerede eksisterende kloakafløb og inspektioner af nedbrud gennem fjernstyrede videokameraer, hvor udfordringen observeres. Derefter skal nedbruddet naturligvis udbedres. Arbejder man med jord og kloak, skal man også sørge for, at spildevand og affald fra de forskellige opgaver bliver håndteret korrekt, så miljøet ikke påvirkes eller skades

Man skal også have overblik over de forskellige rør, så de rigtige rør ledes de rigtige steder hen og tilsluttes de rigtige afløb. Ofte kan tilstoppelser på grund af fremmedlegemer i kloaksystemet være akutte, og derfor er det vigtigt, at problemet bliver løst af jord- og kloakarbejderen hurtigst muligt.

Kloakmester

En kloakmester har specialiseret sig i at arbejde med kloaksystemer. Her arbejder man med de forskellige afløbsinstallationer, der ligger under gulve, fundamenter og forskelligt terræn. Derudover har man styr på installationerne til forskellige former for spildevand, regnvand samt dræn. Derudover består jobbet af at lave reparationer og rensninger af gamle ledninger og forskellige defekte systemer. Jobbet som kloakmester er fysisk krævende, især fordi det inkluderer gravearbejde, og at man skal sidde nede ved de forskellige ledninger og rør nede i jorden. Derudover kræver jobbet præcision og grundighed, og man skal have overblik og kunne læse tegninger og kort over de forskellige rør. Man arbejder med forskellige maskiner; herunder gravemaskiner. Derudover skal man have viden omkring de materialer, man arbejder med. Dette kan for eksempel være rør af støbejern, beton, ler, plast og stål. Rørene lægges i grus, hvor de placeres, så de forhåbentligt ikke strækkes eller bøjes, så de tager skade, når jorden lukkes over dem. Det er også kloakarbejderen, der sørger for at lukke jorden, når kloakarbejdet er færdiggjort.

Derudover har en kloakmester forskellige kompetencer til at foretage svejsninger. Dette er for eksempel certifikat til at svejse i plast, med gas, med lysbueskydning samt MAG- MIG- og TIG-svejsning, der gør, at de kan lukke og forbinde de forskellige typer rør. Det betyder dog, at de også skal vide noget om de forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når man svejser, og hvilke stoffer og gasser de forskellige metaller udleder.

Nogle kloakmestre har også kompetencer og autorisationer indenfor skadedyrsbekæmpelse.

Jobbet byder på mange forskellige opgaver. Det kan for eksempel være installation af nedsivningsanlæg og tanke i områder, hvor der ikke er en hovedkloak, ligesom der er i byer og områder med bebyggelse. Her skal installeres tanke til at rense slam og vand og som samler overskudsmaterialer, der ikke må sive ud i jorden. Dette kræver også vedligehold, som kan klares af en slamsuger. Der skal også laves afløbsløsninger til forskellige industri- og produktionsbygninger samt til landbrug med dyr eller anden produktion. Her arbejder kloakarbejderen også med vand fra møddingen samt gylle og andet som hovedkloaksystemet ikke kan klare og som ikke må trænge ud i jorden, fordi det kan være miljøskadeligt.

Kloakarbejde kan både udføres af kloakmontører, kloakarbejdere samt kloakmesteren. Der er forskel på, hvilke stillinger der er autoriseret til at lave hvad, og ofte skal der være en kloakmester til stede, når der skal lave visse installationer. Ligesom med en VVS-installatør har kloakmesteren ansvaret for, at arbejdet udføres på korrekt vis. Der kan tages forskellige suppleringskurser, for at kunne være en autorisation. Kloakmesteren skal især sørge for, at de installationer der bliver lavet, lever op til de krav og regler, der er sat gennem bygge- og miljølovgivningen.

En anden forskel på kloakmestre og kloakmontører- og arbejdere er, at kloakmesteren kan fungere som projektleder under forskellige anlægsopgaver og byggerier. Til gengæld er det kloakmontøreren, der udfører det mere praktiske arbejde som reparation, oprensning, samt vedligehold og anlæg af kloakker og kloakrør.

Hvor arbejder en jord- og kloakarbejder?

Jord- og kloakarbejdere kan både være ansat i forskellige entreprenørfirmaer og i selvstændige kloakvirksomheder. De kan også være ansat i kommunerne, hvor de fører tilsyn med kloakker og anlæg gennem kommunernes tekniske forvaltning. De tager sig af de offentlige problematikker med kloakken, som ikke er tilknyttet en virksomhed eller privatperson.

Hvad laver Kandidaterne?

Vores fornemmeste opgave er at forbinde arbejdssøgende med virksomheder og at hjælpe virksomheder med at lave rekrutteringer til ledige eller nye jobs. Vi kan både hjælpe med rekruttering til fastansættelse, med kort- og længerevarende vikariater samt Try & Hire. Vi gør os umage for at have stor viden om mennesker, og vi er eksperter i at skabe relationer og opretholde netværk. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om Kandidaterne og dine muligheder. Vi opererer indenfor mange forskellige brancher; herunder bygge og anlæg, ledelse, IT og forskellige administrative stillinger, som sekretærer og receptionister. Derudover har vi kompetencer indenfor køkken og rengøring samt forskellige tekniske stillinger samt jobs i produktion og lager. Vi hjælper gerne med at rådgive både jobsøgende og virksomheder, og vores mål er ikke blot at skabe ansættelser men at skabe det perfekte match for begge parter.