Bygge og Anlæg

Entreprenør

Hvad er en entreprenør?

Først og fremmest er en entreprenør på dansk ikke det samme som en entreprenør på engelsk. Med det engelske ord menes en iværksætter; altså en der sætter i gang eller finder på nye tiltag. En entreprenør på dansk er et firma eller en person, der tager sig af opgaver for andre. For eksempel er dette de fleste forskellige former for håndværkerarbejde. Det er i princippet eksternt arbejde - også kaldet enterprise - hvor virksomheden tager sig af arbejde, der er beskrevet af en anden part. For eksempel i forbindelse med et byggeri af et sygehus. Sygehuset kan ikke selv foretage byggerier og får derfor en entreprenør til at klare arbejdet i stedet.

Entreprenøren løser opgaver i bygge- og anlægsbranchen. Det er altså en bred vifte af forskellige jobs og opgaver, som entreprenøren eller entreprenørvirksomheden skal løse for kunden. Dette kan for eksempel være opgaver indenfor fjernvarme, jordarbejde, anlægsarbejde, kloakarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, murerarbejde og meget andet arbejde i bygge-og anlægsbranchen. Entreprenøren samarbejder med enten eksterne eller interne håndværkere samt bygherren, der er tilknyttet opgaven. 

Herunder beskrives nogle af de opgaver, som entreprenøren eller entreprenørvirksomheden tager sig af. Du kan også læse mere om de forskellige stillinger på deres individuelle undersider. 

Jordarbejde

Nogle af entreprenørens opgaver indenfor jordarbejde omhandler for eksempel deponering, miljøoprensning samt byggemodning og jordflytning. Herunder er der opgaver som at klargøre byggegrunde til forskellige konstruktioner og byggerier heriblandt også veje. Entreprenøren kan også stå for at lave udgravninger til konstruktionerne, samt at håndtere og bortskaffe det jord, der er i overskud efter processen. Til dette arbejde benytter entreprenøren sig af folk, der arbejder med kloak- og jordarbejde og har viden om, hvordan dette skal bearbejdes.

Murerarbejde

En anden af opgaverne for en entreprenør er forskelligt murerarbejde. En eller flere murere kan løse forskellige opgaver og projekter af forskellig varighed. Dette kan for eksempel være nye byggerier, udvidelser og ombygninger eller forskellige former for renoveringer. Derudover arbejder murerne også med nedrivning af murerarbejde, skulle det være nødvendigt.

Kloakarbejde

En entreprenør kan også få til opgave at udføre forskellige former for kloakarbejde. Disse opgaver kan for eksempel være udvidelse af kloaksystemer eller installation af nye afløb. Derudover kan dette være rensning af allerede eksisterende kloakafløb samt inspektioner af nedbrud gennem fjernstyrede videokameraer. Derefter skal nedbruddet naturligvis udbedres. Entreprenøren skal også sørge for at spildevand og affald fra opgaven bliver håndteret korrekt, så miljøet ikke påvirkes eller skades, samt at de rigtige rør ledes de rigtige steder hen. Ofte kan tilstoppelser på grund af fremmedlegemer i kloaksystemet være akutte, og derfor er det vigtigt, at entreprenøren kan træde til hurtigst muligt for at løse problemet.

Anlægsarbejde

Entreprenørens opgave, når det omhandler anlægsarbejde, kan være meget bred. Det indebærer alt byggearbejde, der foregår enten i jorden eller på jorden. En entreprenørvirksomhed, der løser opgaver indenfor anlægsarbejde, skal have mange kompetencer og bred viden omkring arbejdet, da det dækker rigtig mange forskellige jobs. Dette kan for eksempel være kloakarbejde, dræningsarbejde, tunnelarbejde, brolæggere, vejasfaltører. Derudover kan anlægsarbejde også omhandle forskellige former for opgaver, der normalt er tilknyttet en anlægsgartner. Dette er for eksempel opgaver som at lave golfbaner, parker, arrangere eller ombygge forskellige haver, både offentlige og private og meget mere.

Tømrer- og snedkerarbejde

En entreprenør, der arbejder med tømrer- og snedkerarbejde, tager som regel opgaver, der omhandler konstruktioner i træ og andre materialer. Dette kan både være inde i bygninger men også udenpå. Tømrerarbejde er ofte med til at skabe hele fundamentet af bygningen, og det er derfor vigtigt, at entreprenøren har en stor viden og ekspertise på dette område. Der findes både forskellige typer af snedkere og tømrere, og de kan udføre forskellige opgaver hver især, der omhandler forskellige dele af byggeprocessen. Tømreren arbejder oftest med større byggeprojekter. Disse projekter kan omhandle renovering, ombygning eller nye konstruktioner. En tømrer kan både arbejde på projekter til private husstande, virksomheder og offentlige institutioner. De forskellige opgaver en tømrer kan arbejde med, er både opgaver af kort og lang karakter, og det er for det meste mindre reparations- eller ombygningsprojekter. Nogle af de opgaver, som tømreren kan have, består af gulvlægning og forskellige opgaver, der omhandler tag og loft for eksempel at sætte spær op til taglægning. Jobbet kan også indeholde opgaver i varmeisolering og opsætning af vægge samt beklædning.

Snedkeren har mange forskellige opgaver. Man skal kunne have kundekontakt, så man på bedste vis kan rådgive realistisk og engageret. 

En bygningssnedker arbejder ofte sammen med andre håndværkere som for eksempel en murer eller VVS’er. Jobbet kan både foregå på en byggeplads, hvor man er tilknyttet et projekt eller et værksted. Der kan også være forskellige typer af enkeltopgaver hos private, institutioner eller virksomheder.

En snedker arbejder ikke længere kun i træ, men kan også arbejde med forskellige andre materialer som for eksempel aluminium. Både snedkeren og tømreren kan arbejde i entreprenørvirksomheder, hvor de er med til at løse forskellige opgaver.